הוי לאלה הצולבים את אלוהים פעם נוספת

במהלך אחרית הימים אלוהים התגלם בבשר בסין כדי לעבוד, והביע מיליוני דברים, כובש ומושיע קבוצת אנשים בדְברו, ופותח עידן חדש של משפט, תחילה בבית אלוהים. היום הפצת עבודתו של אלוהים באחרית הימים הגיעה לשיאה בסין היבשתית. רוב האנשים בכנסייה הקתולית וכל הקהילות והכיתות המשיחיות שעסקו בחיפוש אחר האמת, שבו לפני כיסא הכבוד של אלוהים. אלוהים בהתגלמותו השלים את עבודת "ביאתו הסודית של בר האנוש" שנובאה בכתבי הקודש, ובקרוב יופיע בפומבי לכול אומה ובכול מקום בעולם. כל האנשים בכול אומה ובכול מקום הצמאים להופעתו של אלוהים יחזו בהופעתו הפומבית של אלוהים. אין שום כוח שימנע או שיהרוס את מלכות אלוהים, וכול מי שיתנגד לאלוהים ייענש על ידי חרון אפו של אלוהים, כפי שנאמר בדברי אלוהים: "מלכותי מתגבשת על פני התבל כולה, וכס מלכותי שובה את לבם של טריליוני בני אדם. בסיועם של המלאכים, הישגיי האדירים יושגו בקרוב בהצלחה. כל המוני בניי ובני עמי מחכים בקוצר רוח לשובי, מצפים שאתאחד איתם ושלעולם לא ניפרד שוב. איך יוכל המון האדם במלכותי שלא להתרוצץ יחד בצהלה על כך שאני נמצא יחד איתם? האם ייתכן שזו תהיה התאחדות שלא תגבה מחיר? כולם חושבים שאני מכובד וכולם מהללים אותי. כשאשוב, אביס את כל אויביי עוד יותר. הגיע הרגע! אני רוצה להתחיל ולהניע את עבודתי. אני רוצה למלוך בקרב בני האדם! אני חוזר! אני יוצא! זה מה שכולם ציפו לו ומה שכולם קיוו לו. אני רוצה שכולם יראו את בואו של יומי ושכולם יקבלו בשמחה את הגעתו של יומי!" "כל בני האדם שאני אוהב אותם לבטח יחיו לנצח, וכל בני האדם שקמים עליי לבטח יסבלו מייסוריי לנצח. זאת משום שאני אני אל קנא, ואני לא חס על בני אדם בקלות על כל מה שהם עשו. אני אשגיח על העולם כולו, וכשאופיע במזרח העולם, עם צדק, מלכותיות, חרון אף וייסור, אתגלה לאנושות על המוניה!"

עבודתו יוצאת הדופן של אלוהים גילתה את כל צוררי המשיח, נביאי השקר והרמאים. היא חשפה מאמינים שקריים שרק מחפשים את חסד אלוהים ולאכול לחם ולשבוע. דבר המשפט של אלוהים הוא כמו חרב פיפיות חדה הדוקרת את לב בני האדם ואת רוחם, וגורמת לאלה השונאים להינזף, לאלה שמתעבים דברים טהורים, ושאינם אוהבים את האמת, להראות מי הם באמת.

בדברים שאלוהים מביע במהלך ביאתו הסודית כדי לעבוד אנחנו רואים את האמת של התנגדות האנושות לאלוהים ומרדנותה נגד אלוהים, הניכרים בעיקר בשלושה היבטים:

1. העובדה שבני האדם חוטאים לעיתים קרובות ומתנגדים לאלוהים ומורדים בו היא רק מפני שבעקבות השחתת בני האדם על-ידי השטן, טבעם נשלט על-ידי מיני ארס שונים של השטן, והפך לטבע המתנגד לאלוהים ומורד בו. כך הם חוטאים כל יום, ולעיתים קרובות מתוודים על חטאיהם, אבל הם עדיין אינם מסוגלים להשתחרר מהשיעבוד ומהכבלים של אופיים השטני. אופי האדם המורד באלוהים הוא שורש החטא שלו.

2. בני האדם הושחתו על-ידי השטן עד לעומק הווייתם. לב האנשים נמלא אך ורק בפילוסופיות של השטן, בכללי החיים של השטן, ובהלך המחשבה של השטן, מה שגורם להם לא להיות מסוגלים להבין או לדעת שדבר אלוהים הוא האמת. בלי הנאורות וההארה של רוח הקודש, האנושות אינה מסוגלת לקבל את האמת. על אף שהאנושות המושחתת מאמינה באלוהים, אנשים רק מכירים בכך שיש אלוהים. הם אינם מודים בכך שאלוהים הוא האמת. כך האנושות המושחתת לעיתים קרובות שופטת את אלוהים, תוקפת את אלוהים, מתנגדת לאלוהים, ומורדת באלוהים.

3. האנושות הושחתה באופן עמוק מדי על ידי השטן. גם אלה שהאמינו באלוהים במשך שנים רבות לעולם לא יכירו את אלוהים בלי השיפוט והייסור שלו, או עבודת הישועה על ידי ההתגלמות בבשר ודם. באמונתם באלוהים הם יכולים רק ליהנות מחסד אלוהים ולהכיר בכך שאלוהים אכן קיים. הם אינם יכולים להכיר את אלוהים באמת. הם רק יכולים להיות מלאים בדוקטרינות ותפיסות דתיות, ולהיעשות יותר ויותר יהירים וצדקניים, ואפילו להעז לשפוט את אלוהים, לגנות את אלוהים, ולנאץ את עבודתו של אלוהים. הדברים האלה אינם חדשים כלל וכלל, אלא קורים לעיתים תכופות בעולם הדתי, דבר הקורא לחשבון נפש מעמיק של בני האדם, ושהגשים את דברי ישוע במלואם: "לא כל מי שאומר לי 'אדוני, אדוני' ייכנס למלכות שמיים, אלא רק מי שיעשה את רצון אבי שבשמיים. רבים יאמרו לי ביום ההוא, 'אדוני, אדוני, הלא ניבאנו בשמך? הלא גירשנו בשמך שדים? הלא עשינו בשמך נפלאות?' ואז אני אטען בפניהם, 'מעולם לא הכרתי אתכם. סורו ממני, עושי רשע!'" כולנו ראינו בבירור שבעולם הדתי יש אנשים רבים מדי העובדים בשם האדון, אבל מתנגדים לעבודתו של אלוהים באחרית הימים ומגנים אותה. כל אלה המאמינים באלוהים, אבל רק מכירים בכך שיש אלוהים ואינם יודעים שאלוהים הוא האמת, עלולים להתנגד לאלוהים, לתקוף את אלוהים, וחלל את שם אלוהים. מתוך ידיעה מסויימת של כתבי הקודש ודוקטרינות דתיות הם מאמינים שהם מחזיקים באמת ומכירים את אלוהים. הם אפילו מעזים לנאץ את עבודת רוח הקודש ולקרוא תיגר נגד המשיח בהתגלמותו. הדבר היחיד המצפה להם הוא המשפט והייסור הצודקים, המלכותיים ומלאי החימה של אלוהים. ביום שבו אלוהים יופיע בפומבי, כולם יתגלו!

מאנשים המטיפים את הבשורה במקומות שונים, שמענו לעיתים קרובות שרבים מאלה שבעבר התנגדו לעבודת האל הכול יכול, או שהפריעו לקבלת האל הכול יכול על ידי אנשים או חיבלו בה, נענשו וקוללו בדרגות שונות. ניתן לומר שזה, במידה מסויימת, מילא תפקיד ממריץ חיובי בעבודת הבשורה שלנו. כששמענו מידע זה, יכולנו רק לשבח את צדקתו של אלוהים. יתירה מזו, הודינו לאלוהים על ששמע את תפילותינו. בנוסף לכך, יראה והערצה לאלוהים עלו בליבנו באופן ספונטאני. אלוהים לא ייטוש את צאנו, ובוודאי שלא יפטור איש אשר עשה רע והתנגד לו. אלוהים נמצא בכל מקום והוא כול יכול, ושום כוח עויין אינו יכול להפריע לעבודתו של אלוהים. אלוהים הראה לנו מקרים כה רבים שבהם הרע נענש. אנחנו מאמינים שזוהי גם אזהרה חרישית לכל אחד ואחת מאיתנו. כך קיבצנו מקרים רבים של אנשים שנענשו, שהיקפם כולל את הכנסייה הקתולית וכיתות ופלגים משיחיים שונים. תקופת הזמן היא רק מ-1993 עד 2002, והמקומות כוללים 24 מחוזות וערים בעלות רשות מקומית. בסך הכול קיבצנו יותר מעשרת אלפים מקרים של אנשים שנענשו על שהתנגדו לאל הכול יכול, שמתוכם בחרנו יותר משמונה מאות ושבעים שהם טיפוסיים. אבל די במקרי הענישה האלה כדי שכול בני האדם ילמדו מהם לקח (השוו "מקרי ענישה טיפוסיים על התנגדות לאל הכול יכול").

מן המקרים המזעזעים האלה של אלה שנענשו על התנגדות לאלוהים זיהינו ארבעה סוגים של אנשים שהיו תקיפים יחסית בהתנגדותם לאלוהים:

הראשון: אנשים אלה רומו על ידי אחרים או שועבדו על ידי משרתים רשעים כתוצאה מאי-ידיעת עבודת רוח הקודש ואי-יכולת להבחין בה. כך הם הלכו אחריהם ועשו רע, וחיקו את דבריהם, באמירת דברים רבים של התנגדות לאלוהים ובעשיית מעשים רעים כדי למנוע אנשים מלקבל את עבודתו של אלוהים. אלוהים הטיל רק עונשים קלים על אנשים אלה, ולא שם קץ לחייהם. כמה מהם קיבלו מחלות מוזרות, ולכמה היו תאונות או בני משפחותיהם סבלו אסונות. אלוהים נתן לסוג זה של אנשים סיכוי להביע חרטה. מובן שהיו גם כמה קשי-עורף במיוחד שעדיין לא התעוררו לאחר שנענשו. הם המשיכו לעשות רע ולפיכך נכרתו.

השני: רוב האנשים האלה היו מנהיגים של קהילות דתיות וכיתות דתיות. הם עמדו לפני בחירה בין המשרה שלהם לבין אלוהים. למען משרתם הם ויתרו על דרך האמת, התנגדו בכוונה תחילה לעבודתו של אלוהים ושלטו באנשים שהיו תחת ידיהם. כדי ליהנות תמיד מן התועלת שמִשְרתם הביאה להם הם רימו והפילו אנשים בפח. נדמה שהם היו מאבדים את משרתם אילו איבדו את אנשיהם, והם לא יכלו לחיות בלי משרתם. משום כך הם עשו כל מה שהיה ביכולתם כדי להתחרות באלוהים על עמו הנבחר, כשהם קוראים לצאן אלוהים צאנם. הם היו צוררי משיח טיפוסיים. הם שירתו רק את משרתם ופרנסתם. ליבם הפך קשה יותר ויותר. הם נהנו מחסד אלוהים אך רצו גם לשלוט בעמו הנבחר של אלוהים, אף מבלי לתת לו את חופש הבחירה שהגיע לו. אלה היו אותם המשרתים הרשעים שניבא האדון ישוע. אלוהים גם העניש את האנשים האלה בדרגות שונות לפי התנהגותם, וגם נתן להם הזדמנות להביע חרטה. אלא שכמה מהם הרחיקו לכת אף יותר, והעדיפו למות מאשר להביע חרטה. ולפיכך אלוהים שם קץ לחייהם. אלה שריסנו את עצמם או פסקו מלעשות רע לאחר שנענשו - אלוהים חס על חייהם ועדיין ממתין לחרטתם.

השלישי: אנשים אלה היו בעבר אחוזי רוח רעה, או במקרים אחדים נשענו על רוחות רעות כדי להפגין כוחות על-טבעיים. אנשים אלה האמינו בעבודת הרוחות הרעות שבקרבם, אבל לא היה להם שום ידע של עבודת רוח הקודש. כתוצאה מכך, כשהטיפו להם על עבודתו החדשה של אלוהים, היא עוררה בהם התנגדות חזקה. סוג זה של אנשים היה עויין במיוחד לעבודת רוח הקודש, והם תיעבו יותר מכול את האמת שהביע אלוהים. בכל הפלגים והכיתות הדתיים קול התנגדותם לאלוהים היה החזק ביותר, פעולותיהם היו הזדוניות ביותר, והתנגדותם לאלוהים היתה התוקפנית והעזה ביותר. אנשים אלה היו הכלי בידי הרוחות הרעות, אויבי אלוהים, ושותפיו של השטן לדבר עבירה, וכך כולם בסופו של דבר קוללו, ונגזרו עליהם אבדון והרס.

הרביעי: אנשים אלה שנענשו היו עמודי התווך שאומנו על ידי כנסיית שלושת העצמי. הם עשו שירות ומסרו את חייהם במיוחד למפלגה הקומוניסטית , והיתה בהם איבה לכל אלה שבאמת האמינו באלוהים. נתמכים בכוח המדינה, הם רדפו את אלה שבאמת הלכו אחרי אלוהים ונשאו לו עדות, תוך שהם משמשים כלים בידי הממשלה. הם החזיקו את "קערת האורז" שהוענקה על ידי המפלגה הקומוניסטית, דיברו ומסרו את חייהם למפלגה הקומוניסטית והפכו לדובריה של המפלגה הקומוניסטית בעולם הדתי. המפלגה הקומוניסטית שלטה בהם למעשה. לאנשים אלה היו משרות שליטה בכנסיות ברוב המקומות, והם שלטו במאמינים בורים רבים שהיו תחת ידיהם. אנשים אלה לא היו אלא שדים שהתנגדו לאלוהים. הם היו באמת חסרי אמונה במשיחיות. על אף שהם השתוללו במשך זמן-מה, נגזר עליהם להיות מקוללים ולהישמד.

אלוהים העניש את כל אותן דמויות ידועות בכנסייה הקתולית, וגם בכיתות ופלגים משיחיים שונים, משום שגינו את עבודתו של אלוהים ועיכבו את רצון אלוהים מלהתבצע. האין זה עניין שכדאי לאנשים לשקול אותו? אילו מי שהם מתנגדים לו לא היה אלוהים, מי היה מעניש אותם ושם קץ לחייהם? אילו הם באמת היו שייכים לאלוהים, למי היה הכוח לקחת את חייהם מידי אלוהים? האם אינכם מכירים בצדקת אלוהים?

מן המקרים של ארבעת סוגי האנשים האלה ופעולותיהם אנחנו רואים בבירור שמטבעם הם לא אהבו את האמת. היתה להם גישה עויינת כלפי עבודת אלוהים לישועת בני האדם ושינויים על-ידי שפיטה וייסור, הם תיעבו בצורה קיצונית את דבר אלוהים שחשף את אופי האדם וחדר אל נפש בני האדם, ואפילו יצאו מכליהם כאילו ביאת אלוהים הפריעה לחלומם הנעים. כך ליבם המתלונן כנגד אלוהים ואופיים המתמרד כנגד אלוהים נחשפו לגמרי. הם אפילו גינו את אלוהים, חיללו את שמו והתנגדו לו ללא נקיפות מצפון, מלאי שחצנות מתנשאת. הם היו הרבה יותר רעים מהפרושים שרדפו את האדון ישוע לפני אלפיים שנה. מעשיהם הרעים הובילו בסופו של דבר כך שהם נענשו וקוללו. רבים מהם הבינו שבאמת אין לפגוע בטבע אלוהים , רק כשהמוות קרב ובא. אבל הם יכלו רק לבכות ולחרוק שיניים בחשיכה. העובדות הוכיחו שאלה שצלבו את המשיח פעם נוספת יידונו למוות!

האל הכול יכול אמר: "המלכות מתפשטת בקרב בני האדם, היא מתגבשת בקרב בני האדם, היא קמה בקרב האנושות – אין אף כוח בעולם שיכול להשמיד את מלכותי. מתוך בני עמי המצויים במלכות כיום, מי מכם אינו בן אנוש בן בני אנוש? מי מכם מצוי מחוץ למצב האנושי? כשנקודת ההתחלה החדשה שלי תוכרז בפני ההמון, איך האנושות תגיב לכך? ראיתם במו עיניכם את מצבה של האנושות. אתם כבר לא מטפחים תקוות לשרוד בעולם הזה לעולמים, נכון? אני מהלך כעת במרחב בקרב בני עמי. אני חי בקרב בני עמי. כיום, בני האדם שאוהבים אותי באמת ובתמים הם ברוכים. בני האדם שנשמעים לי הם ברוכים, והם לבטח ישהו במלכותי. בני האדם שמכירים אותי הם ברוכים, והם לבטח יזכו לכוח במלכותי. בני האדם שמחפשים אותי הם ברוכים, והם לבטח יחלצו מכבלי השטן וייהנו מברכותיי. בני האדם שמסוגלים לזנוח את עצמם הם ברוכים, והם לבטח יזכו ברכושי וינחלו את השפע שבמלכותי. אני אנציח את בני האדם שמתרוצצים למעני, אאמץ ללבי בשמחה את בני האדם שעושים מעל ומעבר למעני, ואעניק הנאה לבני האדם המעלים לי קורבן מנחה. אני אברך את בני האדם שנהנים מדבריי – הם יהיו לבטח עמודי התווך התומכים את קורות מלכותי, הם יזכו לבטח בשפע מאין כמוהו בביתי, ואיש לא יוכל להשתוות אליהם. האם אי-פעם קיבלתם את הברכות שהוענקו לכם? האם אי-פעם דרשתם את הדברים שהובטחו לכם? תחת ההכוונה של אורי, תיחלצו לבטח מאחיזת החנק של כוחות החושך. לבטח לא תאבדו את האור המכוון אתכם בחשכה. לבטח תהיו אדוני הבריאה כולה. לבטח תתגברו על השטן. עם תבוסתה של מלכות התנין הגדול האדום כאש, לבטח תהיו בקרב ההמונים שיישאו עדות על הניצחון שלי. לבטח תהיו נחושים ויציבים בארץ סינים. באמצעות הייסורים שתסבלו, אתם תנחלו את ברכתי, ולבטח תאירו את כל קצווי התבל בכבודי".

פוסט בנושא דומה

 • פרק 12 ב"דברי האל לתבל כולה"

  כשהברק יוצא ממזרח – וזה גם בדיוק הרגע שבו אני מתחיל לדבר – ברגע שהברק יוצא, הרקיע כולו מואר, וכל הכוכבים מתחילים לשנות את צורתם. נדמה שהאנושות כולה עו…

 • המשיח עושה את עבודת המשפט באמצעות האמת

  עבודת אחרית הימים היא להפריד את כל הדברים לסוגים ולהשלים את תוכנית הניהול של אלוהים, מפני שהזמן קרב, ויומו של אלוהים הגיע. אלוהים מביא את כל מי שבא אל…

 • פרק 12 ב"פירושים של מסתרי דברי האל לתבל כולה" (קטעים)

  כשכל בני האדם ישימו לב, כשכל הדברים יתחדשו ויקומו לתחייה, כשכל בני האדם יישמעו לאלוהים ללא נקיפות מצפון, וכשהם יהיו מוכנים לשאת על כתפיהם את תחומי האח…

 • מקורה והתפתחותה של כנסיית האל הכול יכול

  בדיוק מפני שבדברים שאמר האל הכול יכול מתגלות התעלומות שבתוכנית הניהול של אלוהים לישועת האנושות, האנשים הנבחרים של אלוהים, משגילו את דבר האלוהים, הבינו כי לאלוהים יש שם חדש בכל עידן, וכי שמו החדש הוא סמל לכך שאלוהים עושה עבודה חדשה, חותם את העידן הישן ומשיק עידן חדש. משמעותו של שם האלוהים היא כה רבה ועמוקה! בשמו כלולה משמעותה של עבודת האלוהים. אלוהים משתמש בשמות כדי להחליף את העידן ולייצג את עבודת אותו עידן. בעידן החוק, הוא השתמש בשם יהוה כדי למסור חוקים ודיברות ולהנהיג את חיי האנושות על פני האדמה. בעידן החסד, הוא השתמש בשם ישוע כדי לעשות את עבודת גאולתה של האנושות. משהגיע עידן המלכות, הוא השתמש בשם 'האל הכול יכול' כדי לבצע את עבודת השיפוט, שמתחילה בבית האלוהים, כדי לטהר את האדם, לשנותו ולגאול אותו.

 • רעש שבעת הרעמים – הנבואה שבשורת המלכות תתפשט בכל קצוות תבל

  אני פורס את עבודתי באומות הגויים. כבודי זוהר בכל קצוות תבל; רצוני מצוי בבני אדם ספורים שכולם מונהגים על ידי ועושים את משימות שאני מטיל. מעתה ואילך, אנ…