האם האל הכול יכול וישוע אדוננו הם אל אחד?

כאשר השטן השחית את האנושות, אלוהים החל בתוכנית הניהול שלו להושעת האנושות. אלוהים הוציא לפועל שלושה שלבי עבודה כדי להושיע את האנושות. בעידן החוק, יהוה אלוהים פרסם את החוקים והנחה את חיי האנושות. הוא הודיע לבני האדם שעליהם לעבוד את אלוהים ולימדם מהו החטא. אך כשעידן החוק התקרב לקצו, שחיתותה של האנושות העמיקה יותר מתמיד, ובני אדם תכופות הפרו את החוקים וחטאו נגד יהוה. הם עמדו בפני סכנת הרשעה והמתה בשל עבירותיהם. לפיכך, במטרה לענות על צורכי האנושות, אלוהים עטה דמות אנוש בעידן החסד והפך לישוע אדוננו. הוא נצלב למען האנושות וגאל את האנושות מחטאיה, ובכך אפשר לבני האדם לבוא אל אלוהים ולהתפלל אליו, להתוודות, לחזור בתשובה, לקבל מחילה על חטאיהם ולחיות תחת שפע החסד והברכה של אלוהים. עם זאת, מכיוון שעדיין נותר הצורך למצוא פתרון לטבעם החוטא של בני האדם ומכיוון שהם עדיין חטאו והתנגדו לאלוהים לעתים קרובות, אלוהים התגלם שוב בעידן המלכות והשתמש בשם 'האל הכול יכול' כדי להביע את כל האמיתות הדרושות לשם הושעת האנושות וטיהורה על יסוד עבודת הגאולה של ישוע אדוננו. בצורה זו הוא מוחק את טבעה החוטא של האנושות וגורם לאנושות לחדול מסרבנותה והתנגדותה כלפי אלוהים, מה שמאפשר לבני האדם להישמע לאלוהים ולעבוד אותו באמת, ובסופו של דבר הוא אף מוביל את האנושות ליעד יפהפה. על אף שהעבודה שעשה אלוהים בעידן החוק, בעידן החסד ובעידן המלכות הייתה שונה, וגם השמות שאותם הוא אימץ והטבע שאותו הוא הפגין היו שונים, מהותה ומטרותיה של עבודתו נותרו כשהיו – כל העבודה היא למען האנושות, וכל העבודה מבוצעת על ידי אלוהים עצמו. כפי שאמר האל הכול יכול: "מעבודתו של יהוה עד עבודתו של ישוע, ומעבודתו של ישוע עד לשלב הנוכחי, שלושת השלבים האלה כוללים את מלוא היקף ניהולו של אלוהים, וכולם עבודתה של רוח אחת. מאז ברא את העולם, אלוהים ניהל תמיד את האנושות. הוא ההתחלה והוא הסוף, הוא הראשון והאחרון, והוא האחד שמתחיל עידן ושמביא את העידן לסיומו. שלושת שלבי העבודה, בעידנים שונים ובמקומות שונים, מתבצעים בוודאות על ידי רוח אחת. כל מי שמפריד בין שלושת השלבים האלה מתנגד לאלוהים" (מתוך "חזון עבודתו של אלוהים (3)" ב- "הדבר מופיע בבשר").

במשך אלפי שנים רק מעטים ידעו באמת שישוע המשיח הוא אלוהים עצמו, שהוא הופעתו של אלוהים, ושהוא הוא התגלמותו של יהוה. למעשה, נבואה ברורה בנושא מופיעה כבר בתנ"ך. בספר ישעיהו נאמר: "ויהוה חפץ דכאו, החלי--אם-תשים אשם נפשו (או: אם הוא ימסור עצמו כקורבן חטאת)" (ישעיהו נ"ג 10). מתוך פסוק תנ"כי זה ניתן ללמוד שכדי שישוע אדוננו ישמש כקורבן חטאת, על יהוה היה להקריב את עצמו כקורבן חטאת, ומכאן שישוע אדוננו היה יהוה. ישוע אדוננו אמר גם: "מי שראה אותי ראה את האב" (יוחנן י"ד 9). "האב בי, ואני בו" (יוחנן י' 38). "אני והאב אחד אנחנו" (יוחנן י' 30). כאשר ישוע אדוננו אמר "אני והאב אחד אנחנו", הוא בעצם אמר שהוא ויהוה הם רוח אחת. הדברים שאמר ישוע אדוננו ואלו שאמר יהוה הם אותם הדברים – אלו גם אלו הם האמת, אמירותיה של רוח אחת, ומקורם זהה. היינו, ישוע אדוננו ויהוה הם אלוהים אחד. בדומה לכך, מקורם של הדברים שבוטאו על ידי האל הכול יכול של אחרית הימים וישוע אדוננו הוא אותו המקור – דבריהם הם אמירותיה של רוח הקודש, הם האמת, וכן קולו של אלוהים. כל המאמינים באלוהים מכירים את מספרן הרב של הנבואות בכתבי הקודש הנוגעות לשיבתו של ישוע ולעבודת השפיטה של אלוהים באחרית הימים. כפי שאמר ישוע אדוננו: "ואם אלך ואכין לכם מקום, אשוב ואקבל אתכם אליי. באשר אהיה תהיו גם אתם" (יוחנן י"ד 3). "והנה אני בא מהר" (ההתגלות כ"ב 12). "ואז יראו את בר האנוש מגיע בענן בגבורה ובכבוד רב" (לוקס כ"א 27). "הנה אני בא כגנב" (ההתגלות ט"ז 15). "מי שדוחה אותי ולא מקבל את דבריי, יש מי שישפוט אותו. הדבר שאני אמרתי הוא שישפוט אותו ביום האחרון" (יוחנן י"ב 48). באיגרת פטרוס הראשונה נאמר גם "שהרי הגיעה העת שהמשפט יתחיל בבית האל" (איגרת פטרוס הראשונה, ד' 17). בכתבי הקודש נאמר בבירור שישוע אדוננו ישוב באחרית הימים, יאמר דברים ויעשה את עבודת השפיטה. כאשר האל הכול יכול מגיע באחרית הימים, הוא עושה את עבודת השפיטה החל מבית האל על יסוד עבודת הגאולה של ישוע אדוננו, ומבטא את כל האמיתות לצורך טיהורה וישועתה של האנושות. הגם שעבודתו של האל הכול יכול שונה מעבודתו של ישוע אדוננו, מקורן זהה – האל האחד! בכך מתגשמת במלואה נבואתו של ישוע אדוננו: "יש לי עוד דברים רבים להגיד לכם, אך אתם לא יכולים לשאת אותם כעת. ואולם לאחר שהוא, שהוא רוח האמת, יבוא, הוא ידריך אתכם אל האמת כולה, משום שהוא לא ידבר מעצמו, אלא יגיד את מה שהוא ישמע, והוא יראה לכם את הבאות" (יוחנן ט"ז 12-13). התגלמות של האל הכול יכול באחרית הימים מהווה את התגלמותה של רוח האמת. האל הכול יכול הוא הביאה השנייה של ישוע אדוננו.

פוסט בנושא דומה

 • מהו מקורו של הברק ממזרח?

  הדרך שבה אלוהים שופט ומייסר באחרית הימים. הביטוי "יוצא ממזרח" משמעו מגיע מסין, ואילו "מאיר עד מערב" משמעו מגיע אל המערב. לבסוף, המשפט "כך יהיה גם בואו של בר האנוש" מתייחס להתגלמותו של אלוהים כבשר ודם ולהתגלותו הראשונה בסין שבמזרח, שם הוא מתחיל בעבודתו. בסין אלוהים יוצר קבוצה של אנשים שבאמת מכירים את אלוהים, והם 'המתגברים' המופיעים בנבואה מספר ההתגלות. לאחר מכן, בשורת אחרית הימים תופץ אל המערב באמצעות אותם אנשים, כדי שכולם יוכלו לזכות בישועתו של אלוהים באחרית הימים. כעת הדבר הוגשם – זוהי עובדה שכל אחד יכול להבחין בה! הברק ממזרח (היינו, עבודת השפיטה של אלוהים בסין באחרית הימים) יכול לאפשר לנו לקבל את כל האהבה והישועה שאלוהים מעניק לבני האדם, וכן לאפשר לנו להכיר את פניו האמיתיים של אלוהים, והוא יוצר אצלנו יראת אלוהים ועבודת אלוהים אמיתית. בדיוק כמו ברק, דברי האלוהים מעניקים אור ותקווה לבני האדם. כל מי שמקבל את הברק ממזרח – עבודתו של אלוהים באחרית הימים – מסוגל להעיד על כך.

 • כיצד באה לעולם כנסיית האל הכול יכול?

  כמו הכנסיות במשיחיות, כנסיית האל הכול יכול נוסדה בשל עבודתו של אלוהים בהתגלמותו. הכנסיות במשיחיות נוצרו בשל הופעתו ועבודתו של ישוע אדוננו בהתגלמותו, ו…

 • אמונות היסוד של כנסיית האל הכול יכול

  (1) עיקרי האמונה של כנסיית האל הכול יכול מקורם של עיקרי האמונה במשיחיות הוא כתבי הקודש. עיקרי האמונה של כנסיית האל הכול יכול נובעים מתוך כל האמיתות שה…

 • מדוע הברק ממזרח פורץ קדימה ומתקדם ללא מעצור?

  ומתחמקים ומסתייגים מעבודתו החדשה של אלוהים, לחסידיו האמיתיים של אלוהים בכל זאת שמור מקום בלב עבורו. הם שמים בצד את התפיסות שלהם ומבקשים ללמוד את הדרך האמת בלב שקט ובהקשבה לקולו של אלוהים, ובזכות כך הם מקבלים את נאורותו ומכירים באמת את קולו. חסידי אמיתיים אלה עוברים תהליך שבו הם זונחים את תפיסותיהם ורוכשים ידע ממשי אודות התגלמותו השנייה של אלוהים. מאמינים אמיתיים אלה עוברים תהליך שבו התנגדותם לאלוהים הופכת להישמעות לו, תהליך שבו רדיפתם את אלוהים הופכת לקבלת אלוהים, תהליך שבו נטישתם את אלוהים הופכת לאהבה כלפי אלוהים. הדבר דומה למה שקרה בעבר לתלמידיו של ישוע אדוננו ולכמה יהודים פשוטים שהכירו בו בתור האחד שבשמיים. על אף שהם התמודדו עם מחסומים כבדים, מכשולים, הגבלות, דיכוי ורדיפה מידי הקהילה הדתית והממשל השטני, לאחר שהכירו בדרך האמת, הם השתכנעו לגמרי, לא הטילו עוד ספק והלכו אחר אלוהים בדבקות. זהו כוחה העצום של עבודת אלוהי האמת. כעת, בשורת האל הכול יכול הולכת ומתפשטת בכל רחבי סין היבשתית במהירות עצומה. היא מתרחבת כעת לכל המדינות והאומות. האם אתה באמת לא מוכן לרכוש את האמת המלאה שאלוהים מעניק לאנושות ולחיות באור? האם באמת לא הבנת את תוכנן וכוונתן של התזכורות החוזרות ונשנות שנתן ישוע אדוננו לאנושות לפיהן יש לפקוח עין באחרית הימים? האם אינך מודאג מכך שתפספס את ההזדמנות הזו לזכות בישועה שלמה מאלוהים? האם אינך מודאג שתתחרט עמוקות? הייתכן ועדיין אינך מבין את הסיבה להתקדמותו הבלתי מוגבלת והבלתי ניתנת לעצירה של הברק ממזרח? אם אתה מבין, למה אתה מחכה?

 • מהו ההבדל בין המשיחיות לבין כנסיית האל הכול יכול?

  המשיחיות וכנסיית האל הכול יכול מאמינים באותו האל. אנשים שבקיאים בתולדות הדת יודעים שהיהדות בארץ ישראל נוצרה מתוך העבודה שעשה יהוה בעידן החוק. כל הכנסי…