מהו ההבדל בין המשיחיות לבין כנסיית האל הכול יכול?

המשיחיות וכנסיית האל הכול יכול מאמינים באותו האל. אנשים שבקיאים בתולדות הדת יודעים שהיהדות בארץ ישראל נוצרה מתוך העבודה שעשה יהוה בעידן החוק. כל הכנסיות המשיחיות, הן הקתולית והן האורתודוכסית, הגיחו לאוויר העולם לאחר שישוע בהתגלמותו עשה את עבודת הגאולה. כנסיית האל הכול יכול נוצרה כאשר אלוהים התגלם כבשר ודם באחרית הימים כדי לעשות את עבודת השפיטה. בעידן החסד, המשיחיים קראו את כתבי הקודש – התנ"ך והברית החדשה. משיחיים מכנסיית האל הכול יכול בעידן המלכות הנוכחי קוראים את 'הדבר מופיע בבשר', מקבץ דברים שאלוהים אמר באופן אישי באחרית הימים. המשיחיות שומרת אמונים לעבודת הגאולה שישוע אדוננו עשה בעידן החסד, ואילו כנסיית האל הכול יכול מקבלת את עבודת השפיטה שמתבצעת באחרית הימים על ידי האל הכול יכול שהוא ישוע אדוננו ששב. ההבדל בין המשיחיות לבין כנסיית האל הכול יכול הוא שהמשיחיות שומרת אמונים לעבודה שאלוהים עשה בעידן החוק ובעידן החסד, ואילו כנסיית האל הכול יכול נאמנה לעבודת השפיטה החל מבית האל שאלוהים מבצע במהלך אחרית הימים. ההבדלים בין המשיחיות לבין כנסיית האל הכול יכול דומים להבדלים שבין המשיחיות ליהדות: במהלך עידן החסד, ישוע אדוננו הוציא לפועל את עבודת גאולת האנושות על יסוד עבודת עידן החוק המתוארת בתנ"ך. אולם הכוהנים הגדולים, הסופרים והפרושים ביהדות לא הכירו בכך שישוע אדוננו היה התגלמותו של יהוה ושהוא המשיח שלו הם ציפו. הם נצמדו בעיקשות לחוקים ולדיברות שבתנ"ך אותם פרסם יהוה אלוהים. הם גם צלבו את ישוע אדוננו הרחמן שהושיע את האנושות, ובכך פגעו בטבעו של אלוהים. בעקבות זאת אלוהים השליך הצידה את היהדות שנצמדה לחוקי הברית הישנה, והפנה את ישועתו אל הגויים, אשר הקימו את כנסיות הברית החדשה לאחר שקיבלו את ישוע האדון והפכו לחסידיו. כנסיות אלו נקראו גם "המשיחיות". בתוך כך, היהודים, שנצמדו אך ורק לעבודתו של יהוה אלוהים בעידן החוק (כמתואר בתנ"ך) ודחו את עבודת הגאולה של ישוע אדוננו, גיבשו את מה שקרוי 'היהדות'. מכאן ניתן לראות שהמשיחיות וכנסיית האל הכול יכול מאמינות באותו האל – אלוהים שברא את השמיים והארץ ואת כל הדברים. העניין הוא שאנשים שומרים אמונים לשמות שונים ולעבודות שונות של אלוהים: כנסיית האל הכול יכול נאמנה לשמו החדש של אלוהים בעידן המלכות ומקבלת את העבודה החדשה שאלוהים עושה באחרית הימים, ואילו המשיחיות נאחזת בשמו של אלוהים במהלך עידן החסד, ומקבלת את העבודה הישנה שאלוהים עשה בעידנים קודמים. זהו ההבדל המשמעותי ביותר בין המשיחיות לבין כנסיית האל הכול יכול. עם זאת, שתיהן מאמינות באותו האל: האל האמיתי היחיד שברא את השמיים והארץ ואת כל הדברים. זו עובדה שאיש אינו יכול לעוות או להכחיש!

משיחיים רבים מאמינים שדי בכך שהם יקבלו את עבודת הגאולה של ישוע אדוננו כדי לבוא אל מלכות השמיים. הם מאמינים שהם אינם צריכים לקבל את עבודת השפיטה של האל הכול יכול של אחרית הימים. תפיסות כאלה מוטעות לחלוטין. בעידן החסד, ישוע אדוננו עשה את עבודת הגאולה. אנשים נושעו בזכות אמונתם וכבר לא הורשעו עוד מכוח החוק ולא הומתו בשל עבירותיהם. אך ישוע אדוננו רק מחל על חטאי האדם – הוא לא מחל על טבעו החוטא של האדם ולא הביא לפתרונו. התכונות השטניות שבאדם – השחצנות והגאוותנות, האנוכיות ותאוות הבצע, הנכלוליות והערמומיות, המרדנות וההתנגדות לאלוהים – כל אלה המשיכו להתקיים. אנשים עדיין נזקקו לטיהור מלא ולישועה. היה עליהם עדיין ליפול בנחלתו של אלוהים. לכן ישוע אדוננו אמר פעמים רבות כי עליו לשוב. במקומות רבים בכתבי הקודש מופיעה הנבואה לפיה אלוהים ישוב, ישפוט את בני האדם, וייקח את הקדושים אל מלכות השמיים. האל הכול יכול בהתגלמותו באחרית הימים הביע את כל האמיתות לצורך טיהורה וישועתה של האנושות, וכעת הוא מבצע את עבודת השפיטה החדשה החל מבית האל על יסוד עבודת הגאולה של ישוע אדוננו. הדברים נעשים כדי ליישב את טבעה החוטא של האנושות וכדי לאפשר לאנושות לשחרר עצמה לחלוטין מכבלי החטא ואילוציו, לחיות כבני אדם אמיתיים וליפול בנחלתו של אלוהים, וכן כדי לאפשר לאנושות לבוא אל היעד היפהפה שאלוהים הכין לה. ניתן לומר שעבודת הגאולה שישוע אדוננו עשה היא היסוד לעבודת הישועה של אלוהי אחרית הימים, בעוד שעבודת השפיטה באחרית הימים היא ליבתה ומוקדה של עבודת הישועה של אלוהים. שלב זה בעבודה הוא החיוני והחשוב ביותר לישועת האנושות. רק המקבלים את עבודת השפיטה של האל הכול יכול באחרית הימים יזכו בהזדמנות להיוושע, לבוא אל מלכות השמיים ולהפוך לאנשים המעורבים בענייניו של אלוהים. בימים אלו, אנשים מסוימים בכיתות ובפלגים השונים שבעולם הדתי כבר נוכחו שהאל הכול יכול הוא ישוע אדוננו ששב באחרית הימים, ולפיכך הם קיבלו את האל הכול יכול ונעשו חסידיו. גם מבין חסרי האמונה היו כאלה שקיבלו את האל הכול יכול בשל האמת שהביע האל הכול יכול. כנסיית האל הכול יכול מורכבת מאנשים אלו המאמינים באל הכול יכול. תחת הנחייתו של המשיח של אחרית הימים, האל הכול יכול הרועה אותם, הגיעו המשיחיים בכנסיית האל הכול יכול בהדרגה לידי הבנת אמיתות רבות, באמצעות התנסות בדבריו של האל הכול יכול ויישומם. הם ראו בבירור את מקורה ואת מהותה של השחיתות האנושית. בהיותם נתונים לשפיטה ולייסורים שבדברי אלוהים, אנשים באמת טעמו מטבעו הצודק של אלוהים, שאין לפגוע בו. היות שהם מכירים את אלוהים, הם החלו בהדרגה לירוא את אלוהים, לסור מרע ולחיות על פי דברי אלוהים. תודות להבנתם את האמת, הכרתם את אלוהים העמיקה בהדרגה, והם נשמעו יותר ויותר לאלוהים והחלו ליישם אמיתות רבות יותר ויותר. מבלי שיבחינו בכך, אנשים אלו ישתחררו כליל מכבלי החטא ויגיעו למדרגת קדושה. בתוך כך, המשיחיים שאינם מקבלים את העבודה החדשה של האל הכול יכול עדיין מאמינים במשיחיות. הם נצמדים לשמו של ישוע אדוננו, שומרים אמונים לתורה שבכתבי הקודש, ואלוהים כבר מזמן השליך אותם אל החשיכה – הם איבדו את דאגתו ואת הגנתו של אלוהים. זוהי עובדה מוכרת. אם אנשים מתעקשים שלא לחזור בתשובה, מוקיעים בעיוורון את ישוע אדוננו בשובו באחרית הימים (בתור האל הכול יכול), מתנגדים לו ומסרבים לקבל את עבודת השפיטה של האל הכול יכול באחרית הימים, בסופו של דבר עבודתו של האל תגרום לכך שכולם יסולקו מן הדרך.

פוסט בנושא דומה

 • מדוע הברק ממזרח פורץ קדימה ומתקדם ללא מעצור?

  ומתחמקים ומסתייגים מעבודתו החדשה של אלוהים, לחסידיו האמיתיים של אלוהים בכל זאת שמור מקום בלב עבורו. הם שמים בצד את התפיסות שלהם ומבקשים ללמוד את הדרך האמת בלב שקט ובהקשבה לקולו של אלוהים, ובזכות כך הם מקבלים את נאורותו ומכירים באמת את קולו. חסידי אמיתיים אלה עוברים תהליך שבו הם זונחים את תפיסותיהם ורוכשים ידע ממשי אודות התגלמותו השנייה של אלוהים. מאמינים אמיתיים אלה עוברים תהליך שבו התנגדותם לאלוהים הופכת להישמעות לו, תהליך שבו רדיפתם את אלוהים הופכת לקבלת אלוהים, תהליך שבו נטישתם את אלוהים הופכת לאהבה כלפי אלוהים. הדבר דומה למה שקרה בעבר לתלמידיו של ישוע אדוננו ולכמה יהודים פשוטים שהכירו בו בתור האחד שבשמיים. על אף שהם התמודדו עם מחסומים כבדים, מכשולים, הגבלות, דיכוי ורדיפה מידי הקהילה הדתית והממשל השטני, לאחר שהכירו בדרך האמת, הם השתכנעו לגמרי, לא הטילו עוד ספק והלכו אחר אלוהים בדבקות. זהו כוחה העצום של עבודת אלוהי האמת. כעת, בשורת האל הכול יכול הולכת ומתפשטת בכל רחבי סין היבשתית במהירות עצומה. היא מתרחבת כעת לכל המדינות והאומות. האם אתה באמת לא מוכן לרכוש את האמת המלאה שאלוהים מעניק לאנושות ולחיות באור? האם באמת לא הבנת את תוכנן וכוונתן של התזכורות החוזרות ונשנות שנתן ישוע אדוננו לאנושות לפיהן יש לפקוח עין באחרית הימים? האם אינך מודאג מכך שתפספס את ההזדמנות הזו לזכות בישועה שלמה מאלוהים? האם אינך מודאג שתתחרט עמוקות? הייתכן ועדיין אינך מבין את הסיבה להתקדמותו הבלתי מוגבלת והבלתי ניתנת לעצירה של הברק ממזרח? אם אתה מבין, למה אתה מחכה?

 • כיצד באה לעולם כנסיית האל הכול יכול?

  כמו הכנסיות במשיחיות, כנסיית האל הכול יכול נוסדה בשל עבודתו של אלוהים בהתגלמותו. הכנסיות במשיחיות נוצרו בשל הופעתו ועבודתו של ישוע אדוננו בהתגלמותו, ו…

 • מהו מקורו של הברק ממזרח?

  הדרך שבה אלוהים שופט ומייסר באחרית הימים. הביטוי "יוצא ממזרח" משמעו מגיע מסין, ואילו "מאיר עד מערב" משמעו מגיע אל המערב. לבסוף, המשפט "כך יהיה גם בואו של בר האנוש" מתייחס להתגלמותו של אלוהים כבשר ודם ולהתגלותו הראשונה בסין שבמזרח, שם הוא מתחיל בעבודתו. בסין אלוהים יוצר קבוצה של אנשים שבאמת מכירים את אלוהים, והם 'המתגברים' המופיעים בנבואה מספר ההתגלות. לאחר מכן, בשורת אחרית הימים תופץ אל המערב באמצעות אותם אנשים, כדי שכולם יוכלו לזכות בישועתו של אלוהים באחרית הימים. כעת הדבר הוגשם – זוהי עובדה שכל אחד יכול להבחין בה! הברק ממזרח (היינו, עבודת השפיטה של אלוהים בסין באחרית הימים) יכול לאפשר לנו לקבל את כל האהבה והישועה שאלוהים מעניק לבני האדם, וכן לאפשר לנו להכיר את פניו האמיתיים של אלוהים, והוא יוצר אצלנו יראת אלוהים ועבודת אלוהים אמיתית. בדיוק כמו ברק, דברי האלוהים מעניקים אור ותקווה לבני האדם. כל מי שמקבל את הברק ממזרח – עבודתו של אלוהים באחרית הימים – מסוגל להעיד על כך.

 • אמונות היסוד של כנסיית האל הכול יכול

  (1) עיקרי האמונה של כנסיית האל הכול יכול מקורם של עיקרי האמונה במשיחיות הוא כתבי הקודש. עיקרי האמונה של כנסיית האל הכול יכול נובעים מתוך כל האמיתות שה…

 • האם האל הכול יכול וישוע אדוננו הם אל אחד?

  כאשר השטן השחית את האנושות, אלוהים החל בתוכנית הניהול שלו להושעת האנושות. אלוהים הוציא לפועל שלושה שלבי עבודה כדי להושיע את האנושות. בעידן החוק, יהוה …