מהן מטרותיה של כנסיית האל הכול יכול?

כנסיית האל הכול יכול משקה ורועה את מאמיניה מתוך נאמנות מלאה לדברי אלוהים בכתבי הקודש וב'הדבר מופיע בבשר' מאת האל הכול יכול, כדי שכל אדם מאמין יוכל להבין את כל האמיתות הגלומות בדברי האלוהים, להחזיק בנקודת ההשקפה הנכונה על החיים ובערכים הנכונים, לשאוף למטרות הנכונות, לצעוד בדרכו של אלוהים, למלא את החובות שיטיל עליו אלוהים, לפאר את אלוהים בהיותו מאור העולם ומלח הארץ, לזכות לשבחי אלוהים ולהיות כשיר לרשת את הבטחותיו של אלוהים – כל זאת תחת הנחיית דברי האל הכול יכול, שיספקו לו את צרכיו, ישקו וירעו אותו.

הכנסייה שואפת לייסד כנסייה הפועלת כהמיית לבו של אלוהים, כדי שהמאמינים יוכלו לשרת זה את זה ולספק זה את צרכיו של זה באמצעות דברי אלוהים ואהבתו של אלוהים, וכן להישמע לאל הכול יכול, המשיח של אחרית הימים, לעבוד אותו ולהפוך לעדות אמת לאלוהים ולביטוי לתפארתו של אלוהים.

הכנסייה שואפת להפיץ את בשורת מלכותו של האל הכול יכול ולהעיד עליה, וכך לאפשר לאנשים לראות שהאל הכול יכול הוא ישוע אדוננו ששב באחרית הימים, ושהוא החל בעבודתו שעניינה "שהמשפט יתחיל בבית האל" (איגרת פטרוס הראשונה, ד' 17), כפי שנובא בכתבי הקודש – וזוהי בדיוק עבודתו של אלוהים שעיקרה טיהור מלא של האדם והושעתו באחרית הימים. רק אם יקבל את כל האמיתות שמביע האל הכול יכול, יוכל האדם לפטור עצמו מעול טבעו השטני, להשתחרר מכבלי החטא, להיטהר, להכיר את אלוהים, להישמע לאלוהים ולעבוד אותו, לחיות חיים בעלי משמעות, לשרוד את האסונות הגדולים שבאחרית הימים ולבוא אל מלכותו של אלוהים – זהו היעד היפהפה היחידי המיועד לאנושות. התפקיד שהועיד אלוהים לאנשים אותם בחר, וכן היעד של כנסיית האל הכול יכול, הוא הפצת עבודתו של אלוהים באחרית הימים ומתן עדות אודותיה, דבר שיאפשר להביא אל אלוהים את כל המכירים בקיומו ואוהבים את האמת כדי שיוכלו לקבל את ישועת אלוהים באחרית הימים ולזכות בה.

פוסט בנושא דומה

 • מהו ההבדל בין המשיחיות לבין כנסיית האל הכול יכול?

  המשיחיות וכנסיית האל הכול יכול מאמינים באותו האל. אנשים שבקיאים בתולדות הדת יודעים שהיהדות בארץ ישראל נוצרה מתוך העבודה שעשה יהוה בעידן החוק. כל הכנסי…

 • מהו מקורו של הברק ממזרח?

  הדרך שבה אלוהים שופט ומייסר באחרית הימים. הביטוי "יוצא ממזרח" משמעו מגיע מסין, ואילו "מאיר עד מערב" משמעו מגיע אל המערב. לבסוף, המשפט "כך יהיה גם בואו של בר האנוש" מתייחס להתגלמותו של אלוהים כבשר ודם ולהתגלותו הראשונה בסין שבמזרח, שם הוא מתחיל בעבודתו. בסין אלוהים יוצר קבוצה של אנשים שבאמת מכירים את אלוהים, והם 'המתגברים' המופיעים בנבואה מספר ההתגלות. לאחר מכן, בשורת אחרית הימים תופץ אל המערב באמצעות אותם אנשים, כדי שכולם יוכלו לזכות בישועתו של אלוהים באחרית הימים. כעת הדבר הוגשם – זוהי עובדה שכל אחד יכול להבחין בה! הברק ממזרח (היינו, עבודת השפיטה של אלוהים בסין באחרית הימים) יכול לאפשר לנו לקבל את כל האהבה והישועה שאלוהים מעניק לבני האדם, וכן לאפשר לנו להכיר את פניו האמיתיים של אלוהים, והוא יוצר אצלנו יראת אלוהים ועבודת אלוהים אמיתית. בדיוק כמו ברק, דברי האלוהים מעניקים אור ותקווה לבני האדם. כל מי שמקבל את הברק ממזרח – עבודתו של אלוהים באחרית הימים – מסוגל להעיד על כך.

 • מדוע אלוהים משתמש בשם 'האל הכול יכול' בעידן המלכות?

  רבים אינם מבינים מדוע ישוע אדוננו קרוי 'האל הכול יכול' בבואו לעשות את עבודת השיפוט באחרית הימים, וזאת כאשר האל הכול יכול הוא הביאה השנייה של ישוע באחר…

 • מדוע הברק ממזרח פורץ קדימה ומתקדם ללא מעצור?

  ומתחמקים ומסתייגים מעבודתו החדשה של אלוהים, לחסידיו האמיתיים של אלוהים בכל זאת שמור מקום בלב עבורו. הם שמים בצד את התפיסות שלהם ומבקשים ללמוד את הדרך האמת בלב שקט ובהקשבה לקולו של אלוהים, ובזכות כך הם מקבלים את נאורותו ומכירים באמת את קולו. חסידי אמיתיים אלה עוברים תהליך שבו הם זונחים את תפיסותיהם ורוכשים ידע ממשי אודות התגלמותו השנייה של אלוהים. מאמינים אמיתיים אלה עוברים תהליך שבו התנגדותם לאלוהים הופכת להישמעות לו, תהליך שבו רדיפתם את אלוהים הופכת לקבלת אלוהים, תהליך שבו נטישתם את אלוהים הופכת לאהבה כלפי אלוהים. הדבר דומה למה שקרה בעבר לתלמידיו של ישוע אדוננו ולכמה יהודים פשוטים שהכירו בו בתור האחד שבשמיים. על אף שהם התמודדו עם מחסומים כבדים, מכשולים, הגבלות, דיכוי ורדיפה מידי הקהילה הדתית והממשל השטני, לאחר שהכירו בדרך האמת, הם השתכנעו לגמרי, לא הטילו עוד ספק והלכו אחר אלוהים בדבקות. זהו כוחה העצום של עבודת אלוהי האמת. כעת, בשורת האל הכול יכול הולכת ומתפשטת בכל רחבי סין היבשתית במהירות עצומה. היא מתרחבת כעת לכל המדינות והאומות. האם אתה באמת לא מוכן לרכוש את האמת המלאה שאלוהים מעניק לאנושות ולחיות באור? האם באמת לא הבנת את תוכנן וכוונתן של התזכורות החוזרות ונשנות שנתן ישוע אדוננו לאנושות לפיהן יש לפקוח עין באחרית הימים? האם אינך מודאג מכך שתפספס את ההזדמנות הזו לזכות בישועה שלמה מאלוהים? האם אינך מודאג שתתחרט עמוקות? הייתכן ועדיין אינך מבין את הסיבה להתקדמותו הבלתי מוגבלת והבלתי ניתנת לעצירה של הברק ממזרח? אם אתה מבין, למה אתה מחכה?

 • מקור שגשוגו של הברק ממזרח

  הוא ישוע אדוננו שהתגלם כבשר ודם באחרית הימים – זהו אלוהים עצמו הייחודי. לכן, לא משנה כמה הזרמים הדתיים השונים התנגדו לו ותקפו אותו, ולא משנה כמה הוא הושמץ וגונה בידי כוחות השטן, הללו לא הצליחו להפריע להתפשטות עבודת האל באחרית הימים אפילו במעט. בכעשר שנים בלבד, בשורת מלכותו של האל הכול יכול פשטה בכל רחבי סין היבשתית. דברי אלוהים ושמו של אלוהים פשטו בקרב מאות מיליוני משקי בית. בין הזרמים השונים, אלה שעוסקים בחיפוש אחר האמת ושבאמת רוצים את אלוהים חזרו בתשובה לפני האל הכול יכול. מיליוני אנשים נהנים מדברי אלוהים, מקבלים את משפטו, טיהורו, ישועתו והשלמתו של אלוהים, ומהללים את מעשיו הנפלאים של אלוהים. אלוהים יצר קבוצה של מתגברים בסין וזכה בקבוצת אנשים תמימי דעים בלב ובנפש עמו. עבודת אלוהים הסתיימה סוף כל סוף עם האדרתו והיא נעה במהירות מן המזרח – מסין – אל העולם המערבי. כנסיית האל הכול יכול ייסדה סניפים בעשרות ארצות, דבר שהגשים במלואה את נבואות ישוע אדוננו: "כי כברק היוצא ממזרח ומאיר עד מערב כן יהיה בואו של בן האנוש" (הבשורה על פי מתי כ"ד 27). אחיי ברוח, מהרו וזנחו את תפישותיכם המדומיינות ובמקום זאת בקשו לשמוע את קולו של אלוהים. אנא בואו בפני אלוהים בכנות: האל הכול יכול ממתין לשובכם!