שאלה 36: כמרים ובכירים דתיים מחזיקים את הסמכות בעולם הדתי, ורוב בני האדם הם חסידים שלהם שנשמעים להם – זו עובדה. אתם אומרים שכמרים ובכירים דתיים לא מכירים בעובדת התגלמותו של אלוהים כבשר ודם, שהם לא מאמינים באמת שאלוהים בהתגלמותו כבשר ודם מבטא, ושהם צועדים בנתיבם של הפרושים. אנחנו מסכימים עם הטענה הזו. אולם מדוע אתם אומרים שהכמרים והבכירים הדתיים הם כולם פרושים צבועים וצוררי משיח שעבודתו של אלוהים באחרית הימים חושפת אותם, ושהם ינחלו בשמדה בסוף? אנחנו לא יכולים לקבל את הטענה הזו כרגע. אנא שתפו מה הבסיס שלכם לטענה הזו, שלפיה, בני האדם האלה לא יכולים לזכות בישועה ושעל כולם לנחול השמדה?

שאלה 36: כמרים ובכירים דתיים מחזיקים את הסמכות בעולם הדתי, ורוב בני האדם הם חסידים שלהם שנשמעים להם – זו עובדה. אתם אומרים שכמרים ובכירים דתיים לא מכירים בעובדת התגלמותו של אלוהים כבשר ודם, שהם לא מאמינים באמת שאלוהים בהתגלמותו כבשר ודם מבטא, ושהם צועדים בנתיבם של הפרושים. אנחנו מסכימים עם הטענה הזו. אולם מדוע אתם אומרים שהכמרים והבכירים הדתיים הם כולם פרושים צבועים וצוררי משיח שעבודתו של אלוהים באחרית הימים חושפת אותם, ושהם ינחלו בשמדה בסוף? אנחנו לא יכולים לקבל את הטענה הזו כרגע. אנא שתפו מה הבסיס שלכם לטענה הזו, שלפיה, בני האדם האלה לא יכולים לזכות בישועה ושעל כולם לנחול השמדה?

תשובה:

ניתן לחשוף ולנתח את מהות ההתרסה נגד אלוהים מצד אנשים בחוגים דתיים רק לאחר ביאת המשיח בהתגלמותו. בני האדם המושחתים אינם יכולים לראות את האמת ואת מהות ההתרסה נגד אלוהים בחוגים הדתיים, מכיוון שבני אדם מושחתים אינם מחזיקים באמת. הם יכולים רק לאפשר לרועי שקר ושדים צוררי משיח לשלוט בהם, לבלבל אותם ולתמרן אותם להצטרף למעשי הרשע שלהם ולהפוך למשרתי השטן ולשותפיו לפשע ההתרסה כנגד אלוהים. זוהי דרך הטבע. ...בואו נראה כיצד במהלך עידן החסד חשף ישוע אדוננו את האמת והמהות של ההתרסה התמידית כנגד אלוהים של כוחות הרשע של צוררי משיח בחוגים הדתיים:

"אבל אוי לכם, סופרים ופרושים צבועים, מפני שאתם סוגרים את מלכות השמיים בפני בני האדם, מפני שאתם עצמכם לא תבואו בה, ואינכם מתירים לאלה הבאים להיכנס אליה. אוי לכם, סופרים ופרושים צבועים, מפני שאתם טורפים את בתי האלמנות, ומעמידים פנים שאתם מתפללים תפילה ארוכה. לכן גזר דינכם יהיה חמור יותר. אוי לכם, סופרים ופרושים צבועים, כי אתם מקיפים ים ויבשה לגייר אדם אחד, ולאחר שהוא יתגייר, תעשו אותו בן-גיהינום כפליים יותר מכם. אוי לכם מורי דרך עורים האומרים: 'הנשבע בהיכל אין בכך כלום, אבל הנשבע בזהב ההיכל חיב'. כסילים ועורים! מה גדול יותר, הזהב או ההיכל המקדש את הזהב? וכן גם אומרים אתם, 'הנשבע במזבח אין בכך כלום, אבל הנשבע בקרבן שעליו – חיב.' עורים! מה גדול יותר, הקרבן או המזבח המקדש את הקרבן? לכן הנשבע במזבח נשבע בו ובכל אשר עליו, והנשבע בהיכל נשבע בו ובשוכן בו, והנשבע בשמים נשבע בכסא אלהים וביושב עליו. אוי לכם, סופרים ופרושים, צבועים! משום שאתם משלמים מעשר של מנתה, שֶׁבֶת וכמון, ומזניחים את העניינים החמורים ביותר בתורה – את המשפט, את החסד ואת האמונה. היה עליכם לעשות את הדברים האלה ולא להזניח את הדברים האחרים. מורי דרך עיוורים שכמותכם, שעוצרים יתוש במסננת ובולעים גמל. אוי לכם, סופרים ופרושים צבועים, מפני שאתם מטהרים את הכוס והקערה מבחוץ, אך בתוכן, הן מלאות בגזל ותאוותנות. פרוש עור, טהר תחלה את תוך הכוס כדי שתהיה טהורה גם מבחוץ. אוי לכם סופרים ופרושים צבועים, משום שאתם דומים לקברים מסוידים, שאומנם יפים כלפי חוץ, אך מלאים בפנים בעצמות מתים וכל טומאה. אפילו שכלפי חוץ, אתם נראים צדיקים לעיניהם של בני האדם, בתוככם אתם מלאים בצביעות ועוול. אוי לכם סופרים ופרושים צבועים, כי בונים אתם את קברי הנביאים ומיפים את מצבות הצדיקים. אומרים אתם: 'אלו חיינו בימי אבותינו לא היינו שתפים עמהם לשפך את דם הנביאים.' כך אתם מעידים על עצמכם שבנים אתם לרוצחי הנביאים. אף אתם מלאו את סאת אבותיכם! נחשים בני צפעונים, איך תמלטו מדין גיהנום? נחשים שכמותכם, בני צפע שכמותכם, איך תוכלו להימלט מענישה בגיהינום? לכן, הנני שולח לכם נביאים, וחכמים וסופרים, ואת חלקם אתם תהרגו ותצלבו, ואת חלקם אתם תלקו בבתי הכנסת שלכם ותרדפו אותם מעיר לעיר, למען יבוא עליכם כל דם צדק שנשפך על פני האדמה אמן אומר אני לכם, בוא יבוא כל זה על הדור הזה "(מתי כ"ג 13-36).

אלו הם דבריו הידועים ביותר של ישוע אדוננו במהלך עידן החסד החושפים והשופטים את הכוהנים הגדולים, הסופרים והפרושים של החוגים הדתיים ביהדות.

העובדה שישוע אדוננו ביטא שבעה "אוי לכם" אשר חשפו וניתחו את הכוהנים הגדולים, הסופרים והפרושים של החוגים הדתיים במהלך עידן החוק, מלמדת אותנו שרוב המנהיגים הדתיים הם פרושים צבועים, שהיוו מזה זמן רב כוחות של רוע שטני המתנגד לאלוהים. זוהי כבר עובדה שאינה ניתנת לערעור.

…………

שבעת ביטויי "אוי לכם" אל הפרושים מפי ישוע אדוננו כבר חשפו את העובדה שהעלטה והשחיתות בחוגים הדתיים אינן שונות מאלו שבעולם החילוני. לכן ניתן לראות בבירור שמעשיהם של הכוהנים הגדולים, הסופרים והפרושים של החוגים הדתיים לא שירתו כלל את אלוהים, כי אם התריסו כנגד אלוהים ויצאו נגדו. הם התייצבו ככוהנים ומנהיגים בתפקידים של שירות האל, אולם הם לא נהגו לפי האמת והצדק. תחת זאת, הם ביצעו מעשים מחרידים מסוגים שונים, ואפילו נהגו במשיח בהתגלמותו כמו באויב, גינו אותו, רדו בו וצלבו אותו. לאחר שביצעו חטאים נוראיים אלה, האם יכלו שלא להמיט על עצמם את חרון אפו של אלוהים? לכן אלוהים שנא אותם ושילח בהם את חרון אפו, ולכן אלוהים חשף, שפט והרשיע אותם. אך טבעי שכך יהיה. הדבר מראה לנו שאלוהים אינו מתיר לאיש לפגוע בטבע הצודק שלו. כבר במהלך עידן החסד, אלוהים תיעב את מעשי הרשע שבוצעו כנגד האמת וכנגדו על ידי הכוהנים הגדולים, הסופרים והפרושים מן החוגים הדתיים. הגילויים והשיפוט נטולי הרחמים שהפנה נגדם ממחישים לנו שאלוהים הוא צודק וקדוש. אלוהים מעולם לא שיבח את האנשים בחוגים הדתיים המשרתים את אלוהים ועם זאת מתריסים נגדו. אלוהים התגלם כבשר ודם במיוחד כדי לבוא באופן אישי אל עולם בני האנוש כדי לחפש את צאן מרעיתו, להושיע את כל מי שאוהב אמת ויכול לשמוע את קולו של אלוהים. אלוהים בוחר בכל מי שמייחל לאלוהים בכל לבו ושמסוגל לקבל את האמת. בעת שבה הטיף ישוע אדוננו, אלוהים שם את כל הכוהנים הגדולים, הסופרים והפרושים מן החוגים הדתיים כמטרות להרשעה והכחדה. בכך נחשפות צדקתו וקדושתו של אלוהים. אלוהים לבדו הוא נאהב, יקיר, מכובד ומהימן. ואילו המנהיגים, הסופרים והפרושים של החוגים הדתיים היו כולם צבועים, שקרנים, רמאים, זדוניים ורשעים. הם כולם היו נחשי צפע מהסוג שמבלבל אנשים, שולט בהם ומתריס כנגד אלוהים. הם גילמו בדיוק את סוג האנשים שראויים להינטש. במהלך עידן החסד, בעת שישוע אדוננו עשה את עבודת הגאולה, מעולם לא התייצב בחרטה אף אחד מבין הכוהנים הגדולים, הסופרים והפרושים ביהדות בפני ישוע אדוננו. רבים מהפרושים אף לא הרהרו במעשיהם הרעים ולא התחרטו עליהם, לאחר שישוע אדוננו נצלב והשלים את עבודת הגאולה שלו. אם היו כאלה שכן עשו זאת, הם היו קומץ בלבד. די בעובדות אלו כדי להוכיח שהכוהנים הגדולים, הסופרים והפרושים היו כולם שדים ששנאו את האמת והתריסו כנגד אלוהים. לא משנה כמה מעשים רעים הם ביצעו, ואפילו צלבו את ישוע אדוננו, הם מעולם לא התחרטו על מעשיהם. הנושא הזה באמת מעורר מחשבה. מכאן לא קשה לראות שרוב המנהיגים בחוגים הדתיים הם רועי שקר המשרתים את אלוהים ועם זאת מתריסים כנגדו. הם אכן ההתגלמות של השד צורר המשיח – השטן. ולמרות זאת, אנשים רבים המאמינים באלוהים עדיין מעריצים אותם והולכים בעקבותיהם. די בכך כדי להראות שבני האנוש מושחתים עד היסוד, ושהם כבר רומו באמצעות שקרים וחטאים. השטן סימא את עיניהם. למרות שכבר נהרסו בידי השדים, הם עדיין מסרבים בעקשנות להשתנות, כאילו הם כבר מתים. מכאן אנחנו יכולים לראות כמה קשה העבודה שעושה אלוהים כדי להושיע את האנשים המושחתים האלה! זוהי שאלה מכרעת שכל בני האדם המושחתים צריכים להרהר ולהכיר בה.

…………

כתבי הקודש מתעדים מקרים רבים שבהם הכוהנים הגדולים, הסופרים והפרושים ביהדות מתנגדים ומגנים את ישוע אדוננו. כאן אנשים יכולים לראות שאותם כוהנים גדולים, סופרים ופרושים יהודים התמקדו רק בניהול טקסים דתיים ובהדרכת אנשים לנהוג על פי כללים ולציית לחוקים. די בזה כדי להראות שאותם כוהנים גדולים, סופרים ופרושים לא קיימו כל אמת ולא הייתה בהם מציאות כלל. הם היו בקיאים בכתבי הקודש ולמדו את דיני החוק, אבל הם כלל לא הכירו את אלוהים. הדבר הנתעב ביותר הוא שהם היו מסוגלים אף לרצוח את הנביאים ואת האנשים הצדיקים. לא זו בלבד שהם לא התמסרו למשיח, שהתגלם כבשר ודם והביע אמיתות, הם אף היו מסוגלים לגנות, לצוד, ללכוד ולרצוח אותו, ובכך להפוך את עצמם לאויביו של אלוהים. לכן שנאתו של אלוהים כלפיהם השתרשה עמוקות, והוא חשף, ניתח והרשיע אותם. דבר זה ממחיש אף יותר שאלוהים הוא אל צודק וקדוש. הוא אוהב את מי שעושה צדק ושונא את מי שעושה רע. אלוהים מעולם לא שיבח את הכוהנים הגדולים, הסופרים והפרושים של החוגים הדתיים ביהדות. אלוהים רק חשף, שפט וקילל אותם. זוהי עובדה מהימנה, וכל מי שמאמין בישוע אדוננו מכיר בה כאמת. אם אנשים אכן מבינים את כתבי הקודש, מדוע הם אינם משתמשים בדברי ישוע אדוננו כדי לזהות את פרצופם האמיתי, הצבוע וצורר האל של הכמרים והבכירים בני זמננו בחוגים הדתיים? מדוע אנשים אינם ניצבים לימינו של ישוע אדוננו כדי להבדיל ולנטוש את חבורת הנחשים כפויי הטובה שמשרתים את אלוהים ועם זאת מתריסים כנגדו? אילו אנשים אכן היו מבינים את כתבי הקודש, הם היו רואים עובדה מחרידה אף יותר, והיא שרוב המנהיגים והכמרים בחוגים הדתיים היום פועלים באותה הדרך כמו הכוהנים הגדולים, הסופרים והפרושים שהתריסו כנגד ישוע אדוננו במהלך עידן החסד. הם עדיין מתריסים כנגד האל הכול יכול שהתגלם כבשר ודם באחרית הימים, וחטאיהם אפילו חמורים יותר מאלה של הכוהנים הגדולים, הסופרים והפרושים שהתריסו כנגד ישוע אדוננו. שנאתם לאמת קיצוניות, והם מפחדים מאוד שינדו אותם כאשר נבחריו של אלוהים יקבלו את האמת, יישמעו לעבודתו של אלוהים וייפלו בנחלתו של אלוהים. הם אפילו מעוותים את האמת, מסלפים עובדות, מפלילים, מפילים בפח, משמיצים ומגנים, ואף מציגים פרשנות שגויה לכתבי הקודש בלי בושה ובמזיד במטרה לגנות את המשיח ולחלל את הקדושה של עבודת רוח הקודש ושל התבטאויות האל. כדי להציל את מעמדם האישי ואת פרנסתם, הם משתמשים בכל מיני תכסיסים כדי לשפוט את אלוהים, לחלל את קדושתו ולהתריס כנגדו. הפעולות שלהם זהות לגמרי למגוון התכסיסים השטניים ששימשו את הכוהנים הגדולים, הסופרים והפרושים של היהדות בהתרסתם כנגד ישוע אדוננו. הם הולכים כולם בדרכו של צורר המשיח בהתנגדותם לאלוהים. אם נתבונן בדרכים השונות שנוקטים רוב המנהיגים והכמרים בחוגים הדתיים כדי לשרת את אלוהים למראית עין, ובה בעת להתנגד לו בלבם, נוכל לזהות שבע פעולות רשע עיקריות שכבר פגעו בכבוד האל. מי שביצע פעולות אלו, ייענש ללא ספק. אלו הן שבע פעולות הרשע שמבצעים רוב הכמרים והמנהיגים בחוגים הדתיים:

1. הם רק עורכים טקסים דתיים שמטרתם לקיים את דרכי העבר והדוקטרינות שהונחלו לאנושות מדורי דורות ולהצהיר עליהן, אבל הם זונחים את מצוותיו של אלוהים. הם אף פעם אינם מלמדים אנשים להישמע לאלוהים, להכיר אותו או להקשיב לדבריו. הם אינם מדברים כלל על המציאות של האמת, ואף פעם אינם משתמשים בדברי אלוהים כדי לחשוף את העלטה שבחוגים הדתיים וללמד אנשים אודות עידן הרשע.

2. הם כלל אינם יראים את אלוהים. אין בלבם מקום לאלוהים, אך הם אוכלים בתאווה ובחשאי מן המנחות המוגשות לאלוהים. הם אינם מסוגלים באמת לשרת את אלוהים, אך הם מתפרנסים מן המנחות המוגשות לאלוהים. לעתים קרובות הם משדלים ומאלצים אנשים לתרום כדי שיוכלו לחיות חיים נהנתניים יותר, והופכים בכך לערפדים ולטפילים.

3. הם נודדים בים וביבשה כדי לפתות אנשים להצטרף לכנסיות שלהם, וכשאנשים מצטרפים הם מבלבלים אותם, שולטים בהם והופכים אותם לעבדים. הם מונעים מאנשים בחירה חופשית ואוסרים עליהם לחקור את דרך האמת ולחפש את הופעתו של אלוהים ועבודתו, ובכך הם הופכים אנשים ללא יותר מאשר ילדי הגיהינום. זה מקרה של עיוור מוליך עיוור, וכולם ייפלו לבור.

4. הם תכופות גונבים בדרשותיהם את תהילת אלוהים כדי להאדיר את עצמם ולהעיד על עצמם בפני אנשים כמודל לחיקוי, הערצה והנהגה, וגורמים בכך לאנשים לסגוד להם כדי להפילם בפח ולשלוט בהם. הם אף פעם אינם מעידים באמת על אלוהים ואינם מכבדים את גדולתו, כדי שאנשים יישמעו לאלוהים ויסגדו לו.

5. הם שונאים את האמת, ובמיוחד מקנאים באנשים שמתחקים אחר האמת ומבינים אותה. הם מדכאים, פוסלים ומרשיעים אותם. הם מתירים לאנשים רק להעריץ אותם ולנהות אחריהם, אך הם מכשילים ומגבילים אותם מלקבל את המשיח, וחוסמים את הכנסיות מחשש שאנשים יחזו בעבודתו של אלוהים באחרית הימים.

6. במטרה להציל את מעמדם ופרנסתם, הם אפילו בודים כל מיני שמועות ושקרים כדי להשמיץ, לגנות ולחלל את שמו של המשיח של אחרית הימים, האל הכול יכול. הם ממלאים הכול בעלטה שלהם, והם אפילו יעדיפו להילחם באלוהים בקרב לחיים או למוות עד הסוף. ברור שהם אינם משרתים את אלוהים, אלא את מעמדם ופרנסתם שלהם.

7. הם אינם מקבלים את עובדה שאלוהים התגלם כבשר ודם, ואינם מאמינים לדבריו ובעבודתו של אלוהים בהתגלמותו באחרית הימים. די בזה כדי להוכיח ששנאתם לאמת מגלמת את הטבע והמהות של צוררי המשיח. הם הולכים בדרכם של צוררי המשיח המשרתים את אלוהים אך מתריסים כנגדו ומתנגדים לו.

שבעת מעשי הרשע האלו של כוחות צוררי המשיח בחוגים הדתיים המהווים התרסה כנגד אלוהים הם עובדות ידועות ומוכרות לכל מי שמאמין באלוהים. המאפיינים של שבעת מעשי הרשע שמבצעים בחוגים הדתיים היום זהים לאלו של שבע קריאות "אוי לכם" שבאמצעותן חשף ושפט ישוע אדוננו את הפרושים. די בזה כדי להוכיח שבמשך זמן רב מנהיגים דתיים שירתו כל הזמן את אלוהים למראית עין, אך בפועל הם התריסו כנגדו והלכו בדרכם של צוררי המשיח. עובדות אלו חושפות גם את טבעם ומהותם השטניים, המתבטאים בשנאת האמת ובהתרסה כנגד אלוהים. לכן הם עלולים להפוך לכוחות עוינים כלפי המשיח של אחרית הימים: הם מובילים חוגים דתיים לעבר אפלה ורשע. יש בזה כדי להגשים במלואה את הנבואה שבספר ההתגלות לפיה החוגים הדתיים הם "הזונה הגדולה" או "בבל הגדולה". כיום, אנשים שאוהבים את אלוהים ומייחלים להופעתו כבר זיהו אצל הפרושים בני ימינו את הטבע והמהות של צורר המשיח, והחלו לנטוש את החוגים הדתיים ולחפש את עקבות עבודתו של אלוהים. למרות שאותם "פרושים" בחוגים הדתיים יודעים בבירור שהדברים שמביע המשיח של אחרית הימים הם דברי אמת, שיפוט וייסור המכוונים לבני האדם המושחתים, הם בוחרים בכל זאת לאמץ גישה של התרסה, שיפוט, גינוי והתנגדות כלפי אלוהים בגלל שנאתם לאמת. קודם כול, הם גם ביצעו את החטא הנתעב של חילול קדושתן של עבודת רוח הקודש ועבודתו של אלוהים. שלושת הגילויים העיקריים של חטא זה מפורטים להלן:

1. הם ממציאים שקרים כדי להשמיץ את אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם. זהו חילול קודש חמור נגד אלוהים.

2. הם מתייחסים לדברי אלוהים כאל דברי בני אנוש, ואומרים שיש בהם רוחות רעות המכשפות את מי שמביט בהם. זהו חילול קודש חמור נגד אלוהים.

3. הם מתארים את עבודתו של אלוהים באחרית הימים כעבודתן של רוחות רעות, וזה כמו לומר שעבודת רוח הקודש היא עבודה של רוחות רעות. זהו חילול קודש נגד אלוהים.

אנשים בכל החוגים הדתיים משתמשים בשלוש הדרכים האלו להפצת חילול קודש נגד אלוהים. אם הם אכן היו יראים את אלוהים, ודאי שלא היו מעזים לומר דברים כאלה. אם ניזכר בתקופה שבה הטיף ישוע אדוננו, נגלה שהיו באותה עת אנשים דתיים שטענו שישוע אדוננו השתמש בבעל זבוב, מלך השדים, לצורך גירוש שדים. זהו ,ללא ספק, חטא של חילול רוח הקודש. ישוע אדוננו אמר: "לכן אני אומר לכם, כל חטא וחילול קודש ייסלח לאדם, אבל חילול רוח הקודש לא ייסלח" (מתי י"ב 31). בחוגים הדתיים כיום, רוב המנהיגים והכמרים מפיצים שמועות והשמצות שמחללים את רוח הקודש. לא משנה מה הן כוונותיהם ומטרותיהם, הם כבר ביצעו את החטא של חילול רוח הקודש. מי שבאמת ירא את אלוהים, לעולם לא יעז לדבר בחוסר זהירות ומבלי לערוך חקירה מפורטת של דרך האמת. אך הם קובעים באופן שרירותי שהברק ממזרח הוא עבודה של רוחות רעות, ושהמסרים שלו מרמים את שומעיו. זה ממש מגוחך! ...רוב הכמרים והמנהיגים בחוגים הדתיים כבר נחשפו כמי שהולכים בנתיב של צוררי המשיח. הם נאבקים במשיח עד חורמה כדי לשמור על מעמדם ופרנסתם. לבם קשה, אין בהם כל חרטה, והם סבורים שבסופו של דבר אלוהים יתפשר איתם כפי שעשה ישוע אדוננו עם פאולוס בעידן החסד. הם חושבים שאלוהים יתגלה ויקרא להם מהשמיים. לצלוב את אלוהים ואז לייחל לרחמיו, זו באמת התנהלות חסרת בושה באופן קיצוני. הם מטופשים ועקשנים עד המוות, ומציגים לעיני כול גישה "הרואית ובלתי מתפשרת" שמאפיינת את תפיסת "הגבורה" בשושלות דתיות. זה מגשים את הנבואה מן האיגרת אל העברים בכתבי הקודש: "כי אם נחטא בזדון לאחר שקיבלנו את ידיעת האמת, לא יישאר כל קורבן לחטאים. ציפיית חרדה למשפט ואש לוהטת שתאכל את האויבים." (עברים י' 26-27).

...הזמן הזה הוא רגע מכריע להפצה של בשורת המלכות. אנשים רבים, בשעה שהם סוקרים את דרך האמת, חשים הלם ובלבול לנוכח השקרים והשמועות של השדים צוררי המשיח בחוגים הדתיים. הם מבולבלים בגלל דברי התעתוע והכפירה של התנין הגדול האדום כאש, ולכן הם אינם מעזים לקבל את דרך האמת. מנהיגים וכמרים בחוגים הדתיים מכשילים ומבלבלים אנשים רבים שבודקים את דרך האמת, ובכך מונעים מהם לבוא בפני אלוהים. חייהם של אנשים אלה נהרסים, והם נחנקים על ידי מנהיגי דת, כמרים והתנין הגדול האדום כאש. מאבקם של כמרים ומנהיגים מהחוגים הדתיים עם אלוהים על נבחריו משחית אותם כל כך שהם נעשים אויביו של אלוהים. הם אינם מאפשרים לנבחרי האל לחקור את דרך האמת או לבחור בחופשיות. די בעובדה הזדונית הזאת כדי להבהיר שהם, כמו התנין הגדול האדום כאש, שדים שרומסים חיים וממלאים את כרסם בנשמות של בני אנוש. הם כבר חטאו בחטא הנתעב של פגיעה באלוהים. האם אין בעובדה שהם מונעים בטירוף מאנשים לקבל את דרך האמת ולחזור אל אלוהים כדי לחשוף אותם כמשתפי פעולה עם השטן ובני בריתו? הם חבים לאנושות חוב דמים, ועליהם לפרוע חוב זה במלואו. אלוהים יגמול לכול אחד מהם על פי מעשיו, וזאת הסיבה הבסיסית לכך שאלוהים אינו מתגלה ואינו עובד בחוגים הדתיים בעת התגלמותו כבשר ודם באחרית הימים. כשם שישוע אדוננו שנא, חשף ושפט את הכוהנים הגדולים, הסופרים והפרושים של החוגים הדתיים, כך האל הכול יכול באחרית הימים שונא, חושף שופט ומרשיע את הכמרים והבכירים של החוגים הדתיים בני ימינו ההולכים בנתיב של צוררי המשיח. אתם יכולים לראות שכאשר אלוהים הופיע כבשר ודם כדי לעשות את עבודתו שוב, טבעו ומהותו נותרו בעינם למרות ששמו השתנה. אלוהים הוא תמיד אלוהים, בני אנוש הם תמיד בני אנוש, והשטן הוא תמיד אויבו של אלוהים. אלו אמיתות שאינן משתנות. אנשים צריכים לראות בבירור את המהות ואת האמת של החוגים הדתיים, שמשרתים את אלוהים אולם מתריסים כנגדו, כדי שיוכלו לקבל את דרך האמת, להישמע לעבודתו של אלוהים באחרית הימים ולזכות בישועת האל. זה נושא בהול שאינו סובל דיחוי, כי יומו של אלוהים קרב ובא. האל הכול יכול אומר: "מה שעליכם להבין הוא זה: עבודתו של אלוהים לעולם לא ממתינה למי שלא יכול לעמוד בקצב של אלוהים, וטבעו הצודק של אלוהים לא חס על איש" ('המשיח עושה את עבודת המשפט באמצעות האמת' ב'הדבר מופיע בבשר').

בכתבי הקודש אפשר להבחין באמת מסוימת, לפיה במהלך עידן החסד לא רק שישוע אדוננו לא בא אל בין הכוהנים הגדולים, הסופרים והפרושים של החוגים הדתיים, אלא נהפוך הוא, הוא חשף אותם ושפט אותם. במיוחד נענשו קשות כל אלה שלקחו חלק בצליבתו של ישוע אדוננו, ולכל אחד מהם ציפה גורל איום. זוהי אמת שכולם מכירים בה. האם יש מי שחושב שהאל הכול יכול, המופיע בעידן המלכות, עשוי לחוס על כוחות צוררי המשיח בחוגים הדתיים ולסלוח להם? בשום פנים ואופן, כי אלוהים הוא צודק וקדוש, ואלוהים לא מרשה לאיש לפגוע בטבעו. האל הכול יכול כבר קבע את קצם, וחשף בבירור את העובדה הנפשעת שרוב הכמרים והמנהיגים בחוגים הדתיים היום מתנגדים לאלוהים. בואו נראה מה אומר האל הכול יכול: "האם אתם רוצים לדעת מה היה יסוד התנגדותם של הפרושים לישוע? האם אתם רוצים לדעת מה הייתה מהותם של הפרושים? היו להם דמיונות רבים לגבי המשיח. יתר על כן, הם האמינו רק שהמשיח יבוא, אך לא חיפשו אחר אמת החיים. כך, אפילו כיום, הם עדיין ממתינים למשיח, שכן אין להם כל ידע לגבי דרכי החיים, והם אינם יודעים מהי דרך האמת. כיצד אתם סבורים שיוכלו אנשים כה עקשניים ובורים לזכות בברכת האל? כיצד יוכלו לראות את המשיח? הם התנגדו לישוע משום שהם לא ידעו את מגמת עבודה של רוח הקודש, משום שהם לא ידעו את דרך האמת שהשמיע ישוע ויתר על כן, משום שהם לא הבינו את המשיח. מכיוון שהם מעולם לא ראו את המשיח, ומעולם לא היו בחברתו של המשיח, הם טעו בכך שהיללו את שמו של משיח במחוות ריקות מתוכן ובו בזמן התנגדו למהותו של המשיח בכל יכולתם. הפרושים האלה היו במהותם קשי עורף ויהירים והם לא נשמעו לאמת. עקרון אמונתם באלוהים הוא: לא משנה עד כמה עמוקה ההטפה שלך, לא משנה עד כמה עליונה הסמכות שלך, אינך המשיח אלא אם כן מכנים אותך המשיח. האין ההשקפות האלה נלעגות ומגוחכות? אני שואל אתכם שוב: האם לא קל לכם להפליא לטעות את אותן טעויות שטעו הפרושים המוקדמים ביותר, נוכח העובדה שאינכם מבינים את ישוע כהוא זה? האם אתם מסוגלים להבחין בדרך האמת? האם אתם יכולים להתחייב שלא להתנגד למשיח? האם אתם מסוגלים לפעול על פי עבודתה של רוח הקודש? אם אתם לא יודעים אם תתנגדו למשיח, אני אומר לכם שאתם כבר חיים על סף המוות. כל מי שלא הכיר את המשיח היה מסוגל להתנגד לישוע, לדחות אותו, להשמיץ אותו. כל מי שלא מבין את ישוע מסוגל להתכחש לו ולגנות אותו. זאת ועוד, אנשים כאלה עלולים לחשוב את שובו של ישוע לתרמית של השטן, וכך ירבו אלה שיגנו את שובו של ישוע כבשר ודם. האם אין כל זה מפחיד אתכם? אתם תתמודדו עם חילול קודש כלפי רוח הקודש, הרס דבריה של רוח הקודש בכנסיות ובוז לכל מה שמבטא ישוע. במה תוכלו לזכות מישוע אם אתם כל כך מבולבלים? כיצד תוכלו להבין את עבודתו של ישוע בשובו כבשר ודם על ענן לבן אם אתם מסרבים בעקשנות להבין את טעויותיכם? אומר לכם זאת: מי שלא מקבל את האמת אך ממתין בעיוורון לשובו של ישוע על עננים לבנים, יחלל את קדושתה של רוח הקודש לבטח, והוא זה שיושמד. אתם מאחלים רק לחסדו של ישוע, ורק רוצים ליהנות מן הברכה של מלכות השמיים, אך מעולם לא שמעתם לדברים שאמר ישוע ומעולם לא קיבלתם את האמת שביטא ישוע בשובו כבשר ודם. מה תעלו על נס כתחליף לעובדת שובו של ישוע על ענן לבן? האם תהיה זו הכנות שבה אתם ממשיכים לחטוא ואז מתוודים על כך, פעם אחר פעם? מה תעלו לקורבן לישוע השב על ענן לבן? האם יהיו אלה שנות העבודה שבהן אתם מרוממים את עצמכם? מה תעלו על נס כדי שישוע השב יבטח בכם? האם יהיה זה האופי היהיר שלכם, שאינו שומע לאף אמת?" ('כשתראו את גופו הרוחני של ישוע, אלוהים יברא מחדש את השמיים והארץ' ב'הדבר מופיע בבשר('

"כמה בני אדם מחפשים אמת וכמה בני אדם הם חסידים של צדק? הם כולם בעלי חיים כגון חזירים וכלבים הגורמים לכנופיה של זבובים מסריחים בערימת זבל לנער את ראשם ולעורר אי-סדר.[א] הם מאמינים שמלך הגיהינום שלהם הוא מלך המלכים, מבלי להבין שהם אינם אלא זבובים על ריקבון. לא רק זאת, אלא שהם גם משמיצים את קיומו של אלוהים ומסתמכים על הוריהם החזירים והכלבים. זבובים זערוריים חושבים את הוריהם לגדולים כלווייתני שיניים.[ב] הם לא מבינים שהם קטנטנים ושהוריהם הם חזירים וכלבים טמאים הגדולים מהם עצמם פי מיליארד? ללא מודעות לעליבותם שלהם, הם משתוללים על סמך הסירחון המצחין של החזירים והכלבים האלה ויש להם מחשבות שווא שהם ילדו את דורות העתיד. הם ממש חסרי כל בושה! עם כנפיים ירוקות על הגב (זה מתייחס לטענתם שהם מאמינים באלוהים), הם מתחילים להיות יהירים ולהתרברב בכל מקום ביופי ובמשיכה שלהם עצמם, בעודם משליכים בסתר את הפגמים שלהם על האדם. הם אפילו זחוחים, כאילו זוג כנפיים בצבעי הקשת יכול להסתיר את הפגמים שלהם, ולכן הם רודפים את קיומו של האל האמיתי (זה מתייחס לסוד של עולם הדת). האדם לא יודע שעל אף שכנפי הזבוב יפהפיות ושובות לב, הוא אינו אלא זבוב זערורי מלא בזוהמה ומכוסה בחיידקים. באמצעות כוחם של הוריהם החזירים והכלבים, הם משתוללים ברחבי הארץ (זה מתייחס לאנשי הדת שרודפים את אלוהים על סמך תמיכה חזקה מהמדינה, ובוגדים באלוהים האמיתי ובאמת) באכזריות מעל לכל דמיון. נדמה שרוחות הרפאים של הפרושים היהודים חזרו ביחד עם אלוהים אל אומת התנין הגדול האדום כאש, ושבו אל קנם הישן. הם התחילו שוב את עבודת הרדיפה שלהם, והם ממשיכים את עבודתם המקיפה כמה אלפי שנים. אין ספק שקבוצת בני האדם המנוונים האלה תירקב על פני האדמה בסופו של דבר! נראה שלאחר כמה אלפי שנים, הרוחות הטמאות הפכו לערמומיות ונכלוליות אף יותר. הן חושבות ללא-הרף על דרכים לערער את עבודתו של אלוהים בסתר. הן תככניות וערמומיות, והן רוצות לשחזר במולדתן את הטרגדיה של לפני אלפי שנים. הדבר כמעט מדרבן את אלוהים לזעוק בקול רם, והוא מתקשה להתאפק מלחזור לרקיע השלישי ולהשמיד אותם" ('עבודה והיווכחות (7)' ב'הדבר מופיע בבשר').

מתוך 'בשיתוף ובדרשה על ההיווכחות בחיים'

חישבו על עידן החסד, כאשר אנושות מושחתת עד היסוד צלבה את ישוע אדוננו. מה בדיוק היה טיב המעשה שלהם? להיות מסוגלים למסור לידי השטן את ישוע אדוננו שהפיץ את הדרך של מלכות השמיים, ובנוסף לכך לומר שצליבת ישוע אדוננו הייתה הכרחית, שהם היו מעדיפים לשחרר שודד ולצלוב את ישוע אדוננו: האם אנושות מושחתת כזו אינה שטנית? רק שדים יכולים לשנוא את אלוהים עד כדי כך שיילחמו בו עד מוות. הכוהנים הגדולים, הסופרים ורבים כל כך מחסידיהם – שצעקו פה אחד בעת ההיא שיש לצלוב את ישוע אדוננו – לא יכלו אלא להיות עדה של שדים שונאי אלוהים, הלא כך? ועכשיו, האין מרבית הכמרים ומנהיגי הקהילה הדתית עם רבים מחסידיהם מגנים גם כן בפה אחד את האל הכול יכול? האין אלה שדים שמתנגדים לאלוהים? במיוחד כעת, כאשר התנין הגדול האדום כאש מתנגד לעבודתו של אלוהים ומגנה אותה כאחוז טירוף, הקהילה הדתית עומדת אף היא לצדו של התנין הגדול האדום כאש ומצטרפת אליו בהתנגדותו לאלוהים, בגינויו ובחילול שמו. וכך האנושות רואה כיצד הקהילה הדתית והתנין הגדול האדום כאש מאוחדים יחדיו במחנהו של השטן. הקהילה הדתית הפכה זה כבר לשותפה לפשעי השטן, ואנו לומדים מכך שהמהות של "לשרת את אלוהים" בקהילה הדתית היא למעשה להתנגד לאלוהים, וזה מוכיח לגמרי את דבריו של ישוע אדוננו כאשר חשף ושפט את הפרושים. זוהי בדיוק המהות של השחיתות והרשע בקהילה הדתית כיום. התנגדותה של הקהילה הדתית לאלוהים היום משתווה לזו של הקהילה הדתית בימי ישוע אדוננו ואף עולה עליה. מדובר בקבוצה שטנית של מתנגדי המשיח שנדחו והורשעו על ידי אלוהים ושמשתייכת כליל לכוחות הרשע של השטן. לכן ברור שהשחיתות של האנושות הגיעה לדרגה כה קיצונית, עד כי הם מסוגלים לצלוב שוב את ישוע אדוננו שמבטא את האמת ועורך משפט באחרית הימים. די בזה כדי להראות שהשטן השחית כל כך את בני האדם עד שהפכו לשדים. ...עבודת השיפוט והייסור של אלוהים באחרית הימים היא העבודה של סתימת הגולל על השטן. הייתכן שאלוהים יפגין חמלה כלפי צוררי המשיח השטניים של הקהילה הדתית שנאבקים עד מוות באל האמיתי בהתגלמותו כבשר ודם באחרית הימים? יחכו כולם ויראו איזה מחזה יתגלה כאשר הלאומים והעמים בעולם יהיו עדים להופעתו הפומבית של אלוהים. מדוע יקוננו העמים? כי אז תצא האמת לאור!

מתוך 'בשיתוף ובדרשה על ההיווכחות בחיים'

10. שפיטת הפרושים את ישוע

(מרקוס ג' 21-22) וכאשר קרוביו שמעו זאת, הם יצאו לתפוס אותו, כי הם אמרו, "הוא יצא מדעתו." והסופרים שירדו מירושלים אמרו, "יש בו בעל זבוב, ובעזרת שר השדים הוא מגרש את השדים."

11. תוכחת ישוע לפרושים

(מתי י"ב 31-32) לכן אני אומר לכם, כל חטא וחילול קודש ייסלח לאדם, אבל חילול רוח הקודש לא ייסלח. כל מי שידבר דברים כנגד בר האנוש, ייסלח לו, וכל מי שידבר כנגד רוח הקודש לא ייסלח לו, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא.

(מתי כ"ג 13-15) אבל אוי לכם, סופרים ופרושים צבועים, מפני שאתם סוגרים את מלכות השמיים בפני בני האדם, מפני שאתם עצמכם לא תבואו בה, ואינכם מתירים לאלה הבאים להיכנס אליה. אוי לכם, סופרים ופרושים צבועים, מפני שאתם טורפים את בתי האלמנות, ומעמידים פנים שאתם מתפללים תפילה ארוכה. לכן גזר דינכם יהיה חמור יותר. אוי לכם, סופרים ופרושים צבועים, כי אתם מקיפים ים ויבשה לגייר אדם אחד, ולאחר שהוא יתגייר, תעשו אותו בן-גיהינום כפליים יותר מכם.

ישנם שני קטעים נפרדים לעיל – בואו נביט קודם בראשון: שפיטת הפרושים את ישוע.

בכתבי הקודש, הערכת הפרושים את ישוע עצמו ואת הדברים שעשה הייתה: "הם אמרו, 'הוא יצא מדעתו'... 'יש בו בעל זבוב, ובעזרת שר השדים הוא מגרש את השדים'" (מתי ג' 21-22). שפיטתם של הסופרים והפרושים את האדון ישוע לא הייתה חזרה מכנית על דברים או דמיון חסר בסיס – זו הייתה מסקנתם לגבי האדון ישוע ממה שהם ראו ושמעו על מעשיו. על אף שהסקתם נעשתה לכאורה בשם הצדק ונראתה לאנשים כמבוססת היטב, היוהרה שבה הם שפטו את האדון ישוע הייתה קשה להכלה אפילו על ידם. האנרגיה המטורפת של שנאתם כלפי האדון ישוע חשפה את שאיפותיהם הפרועות ואת פניהם השטניים, כמו גם את טבעם המרושע של התנגדות לאלוהים. הדברים הללו שהם אמרו בשפיטתם את האדון ישוע הונעו משאיפותיהם הפרועות, מקנאה ומהטבע המכוער והמרושע של עוינותם כלפי אלוהים והאמת. הם לא חקרו את מקור פעולותיו של האדון ישוע ולא את מהות דבריו או מעשיו. במקום זאת, באופן עיוור, חסר סבלנות ומטורף ובזדון מכוון, הם תקפו את מעשיו והטילו בהם דופי. הם עשו זאת עד כדי הטלת דופי ללא אבחנה ברוחו, כלומר ברוח הקודש, רוחו של אלוהים. זו הייתה כוונתם כשהם אמרו, "הוא יצא מדעתו", ו"בעל זבוב ונשיא השדים". כלומר הם אמרו שרוח האל היא בעל זבוב ונשיא השדים. הם הגדירו את העבודה שעשה הבשר שעטתה רוח האל כטירוף. לא רק שהם אמרו דברי כפירה נגד רוח האל וכינו אותה בעל זבוב ונשיא השדים, אלא שגם גינו את עבודתו של אלוהים. הם גינו את האדון ישוע המשיח ואמרו דברי כפירה נגדו. מהות התנגדותם וכפירתם נגד אלוהים הייתה זהה לחלוטין למהות השטן ולהתנגדותו וכפירתו נגד אלוהים. לא רק שהם ייצגו בני אדם מושחתים, הם גם היו התגלמות השטן. הם היו ערוץ לשטן בקרב האנושות, והם היו שותפיו ושליחיו של השטן. מהות כפירתם והשמצתם את האדון ישוע המשיח הייתה מאבקם עם אלוהים על מעמד, התחרותם עם אלוהים ובחינתם הבלתי פוסקת את אלוהים. מהות התנגדותם לאלוהים וגישתם העוינת כלפיו, כמו גם דבריהם ומחשבותיהם, היו חילול קודש מובהק והם הכעיסו את רוח האל. לפיכך, אלוהים קבע שיפוט סביר של מה שהם אמרו ועשו, וקבע שמעשיהם היו חטא כפירה נגד רוח הקודש. החטא הזה היה בלתי נסלח בעולם הזה ובעולם הבא, בדיוק כפי שכתוב בפסוקים הבאים מכתבי הקודש: "חילול רוח הקודש לא ייסלח", "וכל מי שידבר כנגד רוח הקודש לא ייסלח לו, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא." בואו נדבר היום על המשמעות האמיתית של המילים האלה מפי אלוהים, "לא ייסלח לו, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא". כלומר נבהיר כיצד אלוהים מקיים את המילים "לא ייסלח לו, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא."

כל מה שדיברנו עליו קשור לטבעו של אלוהים ולגישתו לאנשים, לעניינים ולדברים. באופן טבעי, שני הפסוקים לעיל אינם חורגים מכך. הבחנתם במשהו בשני הפסוקים הללו? יש אנשים שאומרים שהם רואים את כעסו של אלוהים. יש אנשים האומרים שהם רואים את הצד של טבעו של אלוהים שלא סובל את עלבונות האנושות ושאם אנשים עושים דבר כפירה נגד אלוהים, הם לא יזכו למחילתו. חרף העובדה שאנשים רואים ותופסים את כעסו של אלוהים ואת חוסר סובלנותו לעלבונות האנושות בשני הפסוקים הללו, הם עדיין לא מבינים באמת את גישתו. שני הפסוקים האלה מכילים השתמעות של גישתו האמיתית של אלוהים כלפי בני האדם שמחללים את הקודש ומכעיסים אותו. הפסוק הזה בכתבי הקודש מכיל את המשמעות האמיתית של גישתו: "כל מי שידבר כנגד רוח הקודש לא ייסלח לו, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא." כשאנשים אומרים דברי כפירה נגד אלוהים וכשהם מכעיסים אותו, הוא מוציא פסק דין, שהוא תוצאתו הסופית. הדבר מתואר בכתבי הקודש כך: "לכן אני אומר לכם, כל חטא וחילול קודש ייסלח לאדם, אבל חילול רוח הקודש לא ייסלח" (מתי י"ב 31), ו"אבל אוי לכם, סופרים ופרושים צבועים!" (מתי י"ג 13). אולם האם מתועד בכתבי הקודש מה הייתה התוצאה עבור אותם סופרים ופרושים, כמו גם עבור אותם אנשים שאמרו שהאדון ישוע מטורף לאחר שהוא אמר את הדברים הללו? האם מתועד אם הם ספגו עונש כלשהו? בוודאות לא היה דבר כזה. המשמעות של המילים "לא היה" היא לא שלא היה תיעוד, אלא שלא הייתה תוצאה שיכלה להיראות בעיני אדם. המילים "לא היה" הזה מבהירות סוגייה, כלומר את גישתו ועקרונותיו של אלוהים בטיפול בדברים מסוימים. יחסו של אלוהים לאנשים שמחללים את הקודש או מתנגדים לו, או אפילו לאלו שמוציאים את דיבתו – אנשים שבמכוון תוקפים, מוציאים דיבה ומקללים אותו – הוא לא עוצם את עיניו או סותם את אוזניו. יש לו גישה ברורה כלפיהם. הוא מתעב את האנשים הללו, ובלבו הוא מגנה אותם. הוא אפילו מצהיר בריש גלי את התוצאה עבורם, כדי שאנשים יידעו שיש לו גישה ברורה כלפי בני האדם שמדברים כפירה נגדו, וכדי שיידעו כיצד הוא יקבע את תוצאתם. עם זאת, לאחר שאלוהים אמר את הדברים הללו, אנשים עדיין יכלו לראות רק לעתים נדירות את האמת על יחסו של אלוהים לאנשים הללו והם לא יכלו להבין את העקרונות שמאחורי תוצאתו של אלוהים – פסק הדין שלו עבורם. כלומר האנושות לא יכולה לראות את הגישה והשיטות הספציפיות של אלוהים בטיפולו בהם. הדבר קשור לעקרונות הפעולה של אלוהים. אלוהים משתמש בהופעתן של עובדות כדי לטפל בהתנהגויותיהם הרעות של אנשים מסוימים. כלומר הוא לא מצהיר על חטאיהם ולא קובע את תוצאותיהם, אלא עושה שימוש ישיר בהופעתן של עובדות כדי לאפשר להם להיענש – לקבל את הגמול המגיע להם. כשהעובדות האלה מתרחשות, בשרם של האנשים הוא שנושא את העונש. כל הדברים הללו יכולים להיראות בעיניים אנושיות. כשאלוהים מטפל בהתנהגות רעה של אנשים מסוימים, הוא רק מקלל אותם במילים, אך באותו הזמן הוא שופך עליהם את חמתו והעונש שהם מקבלים עשוי להיות דבר שאנשים אינם יכולים לראות. אולם תוצאה כזו עלולה להיות חמורה עוד יותר מהתוצאות שאנשים יכולים לראות, של ענישה או מוות. זאת מכיוון שבנסיבות שבהן אלוהים מחליט לא להושיע אנשים כאלה, לא להראות להם עוד חמלה או סובלנות, ולא לתת להם עוד הזדמנויות, גישתו אליהם היא להניח אותם בצד. מה המשמעות של המילים "להניח בצד"? משמעות המונח הזה לבדו היא להניח דבר מה בצד אחד, לא להתייחס אליו יותר. כאן, כשאלוהים "מניח בצד", יש שני הסברים שונים למשמעות: ההסבר הראשון הוא שהוא מסר את חייו של אותו אדם, את כל כולו של אותו אדם, לטיפולו של השטן. אלוהים לא יהיה אחראי יותר והוא לא ינהל אותו יותר. בין אם האדם הזה מטורף או טיפש, ובין אם בחייו או במותו, או אם עונשו הוא לרדת שאולה, לאלוהים אין כל קשר לכך. פירוש הדבר הוא שלאותו ברוא לא יהיה עוד קשר עם הבורא. ההסבר השני הוא שאלוהים קבע שהוא עצמו רוצה לעשות משהו עם אותו אדם במו ידיו. ייתכן שהוא יעשה שימוש בשירות של אדם כזה, או שהוא יעשה שימוש באדם כזה כניגוד. ייתכן שתהיה לו דרך מיוחדת לטפל באנשים כאלה, דרך להתייחס אליהם, בדיוק כמו פאולוס. זה העיקרון וזו הגישה בלבו של אלוהים לקביעת אופן הטיפול באנשים כאלה. לכן, כשאנשים מתנגדים לאלוהים, מוציאים את דיבתו ומדברים כפירה נגדו, אם הם מכעיסים את טבעו, או אם מגיעים לשורה התחתונה של אלוהים, לא ניתן להעלות על הדעת את ההשלכות. ההשלכה החמורה ביותר היא שאלוהים מוסר את חייהם ואת כל כולם לשטן, אחת ולתמיד. לנצח לא ייסלח להם. פירוש הדבר הוא שהאדם הזה הפך למזון בפי השטן ולצעצוע בידיו, ושמכאן והלאה לאלוהים לא יהיה כל קשר אליו. האם אתם יכולים לדמיין את האומללות כשהשטן פיתה את איוב? כשאסור היה לשטן לפגוע בחייו של איוב, איוב עדיין סבל רבות. והאין זה קשה עוד יותר לדמיין את החורבן שהשטן ימיט על אדם לאחר שהוא נמסר לו כליל, על אדם שנתון לחלוטין בידי השטן, שאיבד לחלוטין את דאגתו וחמלתו של אלוהים, שאינו נמשל עוד בידי הבורא, שנלקחה ממנו הזכות לעבוד את אלוהים והזכות להיות ברוא הנמשל בידי אלוהים, אדם שיחסיו עם אדון הבריאה נגדעו כליל ? רדיפת השטן את איוב הייתה דבר שניתן לראות בעיני אדם, אך אם אלוהים מוסר את חייו של אדם לשטן, ההשלכות יהיו דבר שלא ניתן לדמיין. הדבר שווה ערך לאנשים שנשמתם מתגלגלת אל פרה או חמור, או אנשים שנאחזים דיבוק ושרוחות רעות תוקפות אותם, וכן הלאה. זו התוצאה – זה סופם של אנשים מסוימים שאלוהים מוסר לשטן. מבחוץ, נראה שאותם אנשים שלעגו, הוציאו דיבה, גינו ודיברו כפירה נגד האדון ישוע לא סבלו השלכות כלשהן. אולם האמת היא שלאלוהים יש גישה להתמודדות עם הכל. הוא עשוי שלא להשתמש בשפה ברורה כדי לומר לאנשים את התוצאה של התמודדותו עם כל סוג של אנשים. לפעמים הוא אינו מדבר בצורה ישירה, אך הוא עושה דברים בצורה ישירה. העובדה שהוא אינו מדבר על כך לא אומרת שאין תוצאה – ייתכן שהתוצאה חמורה עוד יותר. למראית עין, נדמה שאלוהים לא מדבר אל אנשים מסוימים כדי לגלות את גישתו. למעשה, אלוהים לא רצה להתייחס אליהם זמן רב. הוא אינו רוצה לראות אותם יותר. משום הדברים שהם עשו, משום התנהגותם, ומשום טבעם ומהותם, אלוהים רק רוצה שהם ייעלמו מעל פניו. הוא רוצה למסור אותם ישירות לשטן – לתת את רוחם, את נשמתם ואת בשרם לשטן ולאפשר לשטן לעשות כרצונו. ברור באיזו מידה אלוהים שונא אותם, ובאיזו מידה הוא נגעל מהם. אם אדם מכעיס את אלוהים עד כדי כך שאלוהים לא רוצה אפילו לראות אותו שוב, עד כדי כך שאלוהים יוותר עליו לחלוטין, עד כדי כך שאלוהים לא רוצה אפילו להתמודד עמו בעצמו – אם הדבר מגיע לכדי כך שאלוהים ימסור את אותו אדם לשטן שיעשה כרצונו, שישלוט באותו אדם, יכלה אותו ויטפל בו בכל דרך שירצה – האדם הזה גמור בהחלט. זכותו להיות בן אדם נשללה לעד וזכותו כברוא הגיעה לקצה. האין זה העונש החמור ביותר?

כל הדברים לעיל הם הסבר מלא של המילים: "לא ייסלח לו, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא," וזו גם פרשנות פשוטה של הפסוקים האלה. אני סבור שאתם מבינים זאת עכשיו!

מתוך 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג'' ב'המשך של הדבר מופיע בבשר'

הערות שוליים:

א. המילים "לעורר אי-סדר" מתייחסות לאופן שבו בני האדם השטניים משתוללים, מפריעים לעבודתו של אלוהים ומתנגדים אליה.

ב. המילים "לווייתני שיניים" משמשות בלעג. זו מטאפורה לאופן שבו זבובים כל כך קטנים עד שחזירים וכלבים נראים להם גדולים כלווייתנים.

עדים למשיח של אחרית הימים

צבעים אחידים

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

רוחב הדף

כיוון הגלילה

שאלה 36: כמרים ובכירים דתיים מחזיקים את הסמכות בעולם הדתי, ורוב בני האדם הם חסידים שלהם שנשמעים להם – זו עובדה. אתם אומרים שכמרים ובכירים דתיים לא מכירים בעובדת התגלמותו של אלוהים כבשר ודם, שהם לא מאמינים באמת שאלוהים בהתגלמותו כבשר ודם מבטא, ושהם צועדים בנתיבם של הפרושים. אנחנו מסכימים עם הטענה הזו. אולם מדוע אתם אומרים שהכמרים והבכירים הדתיים הם כולם פרושים צבועים וצוררי משיח שעבודתו של אלוהים באחרית הימים חושפת אותם, ושהם ינחלו בשמדה בסוף? אנחנו לא יכולים לקבל את הטענה הזו כרגע. אנא שתפו מה הבסיס שלכם לטענה הזו, שלפיה, בני האדם האלה לא יכולים לזכות בישועה ושעל כולם לנחול השמדה?

מהירות

שאלה 36: כמרים ובכירים דתיים מחזיקים את הסמכות בעולם הדתי, ורוב בני האדם הם חסידים שלהם שנשמעים להם – זו עובדה. אתם אומרים שכמרים ובכירים דתיים לא מכירים בעובדת התגלמותו של אלוהים כבשר ודם, שהם לא מאמינים באמת שאלוהים בהתגלמותו כבשר ודם מבטא, ושהם צועדים בנתיבם של הפרושים. אנחנו מסכימים עם הטענה הזו. אולם מדוע אתם אומרים שהכמרים והבכירים הדתיים הם כולם פרושים צבועים וצוררי משיח שעבודתו של אלוהים באחרית הימים חושפת אותם, ושהם ינחלו בשמדה בסוף? אנחנו לא יכולים לקבל את הטענה הזו כרגע. אנא שתפו מה הבסיס שלכם לטענה הזו, שלפיה, בני האדם האלה לא יכולים לזכות בישועה ושעל כולם לנחול השמדה?