שאלות ותשובות קלאסיות על בשורת המלכות (קטעים נבחרים)

בספר זה כללנו שאלות ותשובות חשובות מתוך סרטי בשורה של כנסיית האל הכול יכול, בנושאים הנוגעים לאמת. השאלות והתשובות הקלאסיות שבספר נובעות כולן מהבנתם של נבחרי האל, באשר להתנסויותיהם באמת שבדברי האל – הבנה שנרכשה בזכות ההארה והנאורות מרוח הקודש. כל השאלות והתשובות שבספר תואמות את האמת. לא רק שהן יכולות ליישב את השאלות והתפיסות של אלה המחפשים אחר האמת וחוקרים את דרך האמת, הן גם חומר רקע מעולה, שבעזרתו יכולים נבחרי האל להצטייד באמת ולהעיד על עבודתו של אלוהים.

תוכן העניינים

  • 1
  • 2

שאלות ותשובות קלאסיות על בשורת המלכות (קטעים נבחרים) (חלק א')

א. שאלות ותשובות על העזובה השוררת בכנסיות

ב. שאלות ותשובות על האופן שבו מתגשם בואו של ישוע אדוננו (בחשאי ובגלוי)

ד. שאלות ותשובות בנושא – כיצד להבחין בקולו של אלוהים

ה. שאלות ותשובות בנושא תנאי הכניסה אל מלכות השמיים

ו. שאלות ותשובות על ההיוושעות ועל ההיוושעות הסופית

ז. שאלות ותשובות על שמו של אלוהים

יח. שאלות ותשובות בנושא דרך חיי הנצח

  • 1
  • 2

הורדה