30. כאשר ישוע עשה את עבודתו הוא ריפא את החולים, גירש שדים וחולל ניסים ונפלאות. מדוע האל הכול יכול אינו מחולל ניסים ונפלאות במסגרת עבודתו?

2017-10-15 34

התשובה מתוך דברי אלוהים:

אלוהים לא חוזר על אותה העבודה פעמיים. שלב עבודתו של ישוע כבר הושלם, ואלוהים לעולם לא יוציא לפועל שוב את שלב העבודה הזה. עבודתו של אלוהים לא מתיישבת עם תפיסותיהם של בני האדם. לדוגמה, התנ"ך חזה את ביאת המשיח, אך התברר שישוע בא, ולכן לא ייתכן שיבוא שוב משיח נוסף. ישוע כבר בא פעם אחת, ולכן לא ייתכן שהפעם ישוע יבוא שוב. יש שם אחד לכל עידן, וכל אחד מהשמות האלה מאופיין על ידי העידן. לפי תפיסותיהם של בני האדם, אלוהים תמיד חייב לעשות אותות ומופתים, תמיד חייב לרפא חולים ולגרש שדים, ותמיד חייב להיות בדיוק כמו ישוע. אולם הפעם אלוהים אינו כזה כלל וכלל. אם באחרית הימים אלוהים שוב יעשה אותות ומופתים, ושוב יגרש שדים וירפא חולים – אם הוא יעשה בדיוק את שעשה ישוע – אז אלוהים יחזור על אותה העבודה פעמיים, ועבודתו של ישוע תאבד כל חשיבות או משמעות. לכן אלוהים מוציא לפועל שלב עבודה אחד בכל עידן. מיד עם השלמת כל שלב בעבודתו של אלוהים, רוחות רעות מחקות אותו, ולאחר שהשטן מתחיל להתחקות אחר עקבותיו של אלוהים, אלוהים משנה את שיטתו. עם השלמת שלב בעבודתו של אלוהים, רוחות רעות מחקות אותו. הדברים האלה חייבים להיות ברורים לכם. מדוע עבודתו של אלוהים היום שונה מעבודתו של ישוע? מדוע אלוהים לא עושה אותות ומופתים היום, ולא מגרש שדים או מרפא חולים? אם עבודתו של ישוע הייתה זהה לעבודה בעידן החוק, האם הוא היה יכול לייצג את אלוהים של עידן החסד? האם ישוע היה יכול להשלים את עבודת הצליבה? אם ישוע היה נכנס לבית המקדש ושומר את השבת, כפי שהיה נהוג בעידן החוק, איש לא היה רודף אותו וכולם היו מקבלים אותו. אם פני הדברים היו כך, האם הוא היה יכול להיצלב? האם הוא היה יכול להשלים את עבודת הגאולה? מה יהיה הטעם בכך שהאל בהתגלמותו כבשר ודם באחרית הימים יעשה אותות ומופתים כמו ישוע? רק אם אלוהים יבצע שלב נוסף בעבודתו במהלך אחרית הימים, שלב שמייצג חלק מתוכנית הניהול שלו, יוכלו בני האדם לזכות בהכרה עמוקה יותר של אלוהים, ורק אז תושלם תוכנית הניהול של אלוהים.

כיום צריך להיות ברור לכולכם שעבודת האל באחרית הימים עוסקת בעיקר בהגשמת העובדה "הדבר נהיה בשר." אלוהים, באמצעות עבודתו הממשית עלי האדמות, גורם לכך שבני האדם יכירו אותו, יבואו עמו במגע, ויחזו במעשיו בפועל. הוא גורם לבני האדם לראות בבירור שהוא מסוגל לעשות אותות ומופתים, ושיש גם זמנים שבהם הוא לא יכול לעשות זאת, ושהדבר תלוי בעידן. אינכם צריכים להסיק מכך שאלוהים אינו מסוגל לעשות אותות ומופתים, אלא שהוא משנה את שיטת עבודתו בהתאם לעבודה ובהתאם לעידן. בשלב העבודה הנוכחי, הוא אינו עושה אותות ומופתים. הסיבה לכך שהוא עשה אותות ומופתים בעידנו של ישוע היא שעבודתו בעידן ההוא הייתה שונה. אלוהים לא עושה את העבודה ההיא כיום, ויש כאלה שסבורים שהוא לא מסוגל לעשות אותות ומופתים, או לחלופין, הם חושבים שאם אלוהים לא עושה אותות ומופתים, הוא לא אלוהים. האין זאת טענה מופרכת? אלוהים מסוגל לעשות אותות ומופתים אך הוא עובד בעידן שונה, ולכן הוא לא עושה עבודה כזו. משום שזהו עידן שונה ומשום שמדובר בשלב שונה בעבודתו של אלוהים, גם מעשיו הגלויים של אלוהים שונים. אמונתו של האדם באלוהים היא אינה האמונה באותות ומופתים ולא האמונה בנסים, אלא האמונה בעבודתו האמיתית של אלוהים במהלך העידן החדש. ...בכל עידן אלוהים מבאר מעשים שונים. בכל עידן אלוהים מבאר חלק ממעשיו, ועבודתו בכל עידן מייצגת חלק אחד מטבעו של אלוהים וחלק אחד ממעשיו של אלוהים. המעשים שאלוהים מבאר משתנים בהתאם לעידן שבו הוא פועל, אך כולם מעניקים לבני האדם ידע עמוק יותר על אודות אלוהים ואמונה ממשית ואמיתית יותר באלוהים.

מתוך 'הכרת עבודתו של אלוהים כיום' ב'הדבר מופיע בבשר'

אלוהים ירד אל פני האדמה בעיקר כדי לומר את דבריו. הדבר שעמו אתם באים במגע הוא דבר האל, הדבר שאתם רואים הוא דבר האל, הדבר שאתם שומעים הוא דבר האל, הדבר שאתם מצייתים לו הוא דבר האל, הדבר שאתם חווים הוא דבר האל, וההתגלמות הזו של אלוהים משתמשת בדבר האל בעיקר כדי להפוך את האדם למושלם. אלוהים בהתגלמותו לא עושה אותות ומופתים, ובייחוד, הוא לא עושה את העבודה שעשה ישוע בעבר. על אף ששניהם אלוהים וששניהם בשר ודם, כהונתם לא זהה. ...כיום, אלוהים התגלם כבשר ודם בעיקר כדי להשלים את עבודת "הדבר מופיע בבשר" ולהשתמש בדברו כדי להפוך את האדם למושלם ולגרום לו לקבל את הטיפול והזיכוך של דבר האל. בדבריו, הוא גורם לכם לזכות באספקה ובחיים. בדבריו, אתם רואים את עבודתו ואת מעשיו. ...על כן, בעידן הזה שבו אלוהים מתגלם כבשר ודם, אל תנסו לראות שוב את אלוהים כשהוא מרפא חולים ומגרש שדים, ואל תנסו תמיד לראות אותות – אין טעם! האותות האלה לא יכולים להפוך את האדם למושלם! במילים פשוטות: כיום, האל הממשי עצמו שמתגלם כבשר ודם רק מדבר ולא פועל. זו האמת! הוא משתמש בדבריו כדי להפוך אתכם למושלמים וכדי להאכיל ולהשקות אתכם. הוא משתמש בדבריו גם כדי לעבוד, והוא משתמש בהם במקום עובדות כדי לגרום לכם להכיר את ממשיותו. ...אלוהים גורם לאדם לזכות בחיים מתוך דבריו, וזה האות המשמעותי ביותר, ועוד יותר מכך, זוהי עובדה שאין עליה עוררין. זו העדות הטובה ביותר שאפשר להכיר באמצעותה את אלוהים, וזה אות משמעותי עוד יותר מהאותות. רק הדברים האלה יכולים להפוך את האדם למושלם.

אלוהים של אחרית הימים משתמש בדברו בעיקר כדי להפוך את האדם למושלם. הוא לא משתמש באותות ובמופתים כדי לדכא את האדם או כדי לשכנע אותו. זה לא יכול להבהיר את עוצמתו של אלוהים. אילו אלוהים היה רק עושה אותות ומופתים, לא היה ניתן להבהיר את ממשיותו של אלוהים, ולכן לא היה ניתן להפוך את האדם למושלם. אלוהים לא הופך את האדם למושלם באמצעות אותות ומופתים, אלא נעזר בדברו כדי להשקות את האדם ולרעות אותו. לאחר מכן, האדם הופך לצייתן לגמרי ומכיר את אלוהים. זו המטרה של העבודה שהוא עושה והדברים שהוא אומר. אלוהים לא משתמש בשיטה של עשיית אותות ומופתים כדי להפוך את האדם למושלם – הוא משתמש בדבריו ובשיטות עבודה רבות ושונות כדי להפוך את האדם למושלם. בין שאלוהים מבצע זיכוך, טיפול, גיזום או אספקת דברים, הוא עושה זאת על ידי דיבור מנקודות מבט רבות ושונות, כדי להפוך את האדם למושלם ולאפשר לו להכיר טוב יותר את העבודה, החוכמה והנפלאות של אלוהים. ...קל עד מאוד לעשות אותות ומופתים, אך זה לא עיקרון עבודתו של אלוהים, וזו לא המטרה שלשמה אלוהים מנהל את האדם. אילו האדם היה רואה אותות ומופתים וגופו הרוחני של אלוהים היה מופיע בפני האדם, כל בני האדם היו מאמינים באלוהים, הלא כן? אמרתי בעבר שאלוהים זוכה בקבוצה של מתגברים מהמזרח – מתגברים שיוצאים מהצרה הגדולה. מה פירושם של הדברים האלה? פירושם הוא שבני האדם האלה שנפלו בנחלתו של אלוהים הפכו לצייתנים באמת רק לאחר שהם עברו משפט וייסורים, טיפול, גיזום וזיכוכים מסוגים שונים. אמונתם של בני אדם כאלה לא מעורפלת ומופשטת, אלא אמיתית. הם לא ראו אותות ומופתים או ניסים כלשהם. הם לא מדברים על מכתבים ודוקטרינות סתומים או על תובנות עמוקות. במקום זאת, יש בידיהם מציאות, ודברי האל וידע אמיתי על ממשיותו של אלוהים. קבוצה כזו מסוגלת יותר להבהיר את עוצמתו של אלוהים, הלא כן? עבודתו של אלוהים באחרית הימים היא עבודה אמיתית. בעידן של ישוע, הוא לא בא כדי להפוך את האדם למושלם, אלא כדי לגאול את האדם, ולכן הוא עשה כמה ניסים כדי לגרום לבני אדם להיות חסידיו. זאת מכיוון שהוא בא בעיקר כדי להשלים את עבודת הצליבה, ועשיית אותות לא הייתה חלק מן העבודה של כהונתו. האותות והמופתים האלה היו עבודה שנעשתה כדי להפוך את עבודתו ליעילה. הם היו עבודה נוספת, והם לא ייצגו את עבודת העידן כולו. גם במהלך עידן החוק של התנ"ך, אלוהים עשה אותות ומופתים. עם זאת, העבודה שאלוהים עושה היום היא עבודה ממשית, והוא בהחלט לא יעשה אותות ומופתים כעת. מיד לאחר שהוא היה עושה אותות ומופתים, עבודתו הממשית הייתה משתבשת, והוא לא היה מצליח לעשות עוד עבודה. אילו אלוהים היה אומר שדברו ישמש כדי להפוך את האדם למושלם, אך גם היה עושה אותות ומופתים, האם אפשר היה להבהיר אם האדם מאמין בו באמת או לא? לפיכך, אלוהים לא עושה דברים כאלה. יש באדם יותר מדי מן הדת. אלוהים בא באחרית הימים כדי לסלק את כל התפיסות הדתיות ואת הדברים העל-טבעיים שבאדם ולגרום לו להכיר את ממשיותו של אלוהים. אלוהים בא כדי להסיר צלם מופשט ודמיוני של אל – צלם של אל שבמילים אחרות לא קיים כלל. על כן, כעת הדבר היחיד שיש לו ערך רב הוא שתכירו את המציאות! האמת גוברת על הכל. כמה אמת יש ברשותכם כיום? האם כל מה שעושה אותות ומופתים הוא אלוהים? גם רוחות רעות יכולות לעשות אותות ומופתים – האם כולן אלוהים? הדבר שהאדם מחפש באמונתו באלוהים הוא האמת, והדבר שהוא עוסק בחיפוש אחריו הוא החיים, ולא אותות ומופתים. זו צריכה להיות מטרתו של כל מי שמאמין באלוהים.

מתוך 'דבר האל משיג הכל' ב'הדבר מופיע בבשר'

בשלב הזה בעבודה, אלוהים לא עושה אותות ומופתים, כך שהעבודה תשיג את תוצאותיה באמצעות מילים. זאת ועוד, הפעם עבודתו של אלוהים בהתגלמותו היא לא לרפא חולים ולגרש שדים, אלא לכבוש את האדם על ידי דיבור. כלומר היכולת המולדת שיש להתגלמות הזו של אלוהים כבשר ודם היא לומר דברים ולכבוש את האדם, ולא לרפא חולים ולגרש שדים. עבודתו באנושיות רגילה היא לא לעשות נסים ולא לרפא חולים ולגרש שדים, אלא לדבר. לכן ההתגלמות השנייה כבשר ודם נראית לבני האדם רגילה הרבה יותר מזו הראשונה. בני אדם רואים שהתגלמותו של אלוהים כבשר ודם היא לא שקר. אולם ההתגלמות הזו של אלוהים שונה מההתגלמות של ישוע, ועל אף ששתיהן התגלמויות כבשר ודם, הן לא זהות לחלוטין. לישוע הייתה אנושיות רגילה, אך הוא לווה באותות ומופתים רבים. בהתגלמות הנוכחית של אלוהים, עיני האדם לא יראו אותות ומופתים, ולא ריפוי חולים או גירוש שדים, וגם לא הליכה על המים או צום שנמשך ארבעים יום... היא לא עושה עבודה זהה לזו שעשה ישוע, לא מפני שגוף הבשר והדם שלה שונה במהותו מזה של ישוע, אלא מפני שכהונתה היא לא לרפא חולים ולגרש שדים. אלוהים בהתגלמותו לא הורס את עבודתו שלו ולא מפריע לעבודתו שלו. מכיוון שהוא כובש את האדם באמצעות דבריו הממשיים, אין צורך להכניע אותו בעזרת נסים. לכן השלב הזה הוא השלמת עבודת ההתגלמות. …אילו הפעם, אלוהים בהתגלמותו היה עושה אותות ומופתים על-טבעיים, אילו הוא היה מרפא חולים ומגרש שדים, ואילו הוא היה יכול להרוג במילה אחת, כיצד ניתן היה לבצע את עבודת הכיבוש? כיצד ניתן היה להפיץ את העבודה בקרב אומות הגויים? ריפוי חולים וגירוש שדים היו העבודה של עידן החסד, השלב הראשון בעבודת הגאולה. עתה, לאחר שאלוהים הושיע את האדם מהצלב, הוא לא מבצע עוד את העבודה הזו. אילו באחרית הימים, הופיע "אל" זהה לישוע שהיה מרפא חולים, מגרש שדים ונצלב למען האדם, "האל" הזה, למרות היותו זהה לתיאורו של אלוהים בכתבי הקודש ועל אף שהאדם היה מקבל אותו בקלות, לא היה במהותו גוף בשר ודם שרוח האל עוטה, אלא רוח רעה. זאת מפני שעקרון עבודתו של אלוהים הוא לעולם לא לחזור על מה שהוא כבר השלים. לפיכך, עבודת התגלמותו השנייה של אלוהים שונה מעבודתה של הראשונה. באחרית הימים, אלוהים מממש את עבודת הכיבוש בבשר ודם רגילים. הוא לא מרפא חולים, והוא לא ייצלב למען האדם, אלא שהוא פשוט אומר דברים כבשר ודם וכובש את האדם כבשר ודם. רק גוף בשר ודם כזה הוא התגלמותו של אלוהים כבשר ודם. רק גוף בשר ודם כזה יכול להשלים את עבודתו של אלוהים כבשר ודם.

מתוך 'מהות הבשר שאלוהים מתגלם בו' ב'הדבר מופיע בבשר'

פוסט בנושא דומה