שאלה 12: רוב בני האדם בעולם הדתי מאמינים שהעובדה שהאדון ישוע אמר "נִשלם" על הצלב היא הוכחה לכך שעבודת הישועה של אלוהים כבר הושלמה לחלוטין. עם זאת, אתם מעידים שהאדון חזר כבשר ודם כדי לבטא את האמת ולעשות את עבודת המשפט החל ממשפחתו של אלוהים, על מנת להושיע את בני האדם לגמרי. אם כן, כיצד יש להבין בדיוק את עבודתו של אלוהים להושעת האנושות? ההיבט הזה של האמת לא ברור לנו, אז אנא שתפו זאת עבורנו.

2018-04-05 27

תשובה:

רוב האנשים בעולם הדתי חושבים שכאשר ישוע אדוננו נצלב ואמר לפני מותו "נשלם", זה הוכיח שאלוהים השלים את עבודת הישועה ושלא תיעשה עוד עבודה. לכן, כאשר אנשים שומעים שאלוהים מבצע שלב חדש של עבודה באחרית הימים, רבים מהם מתכחשים לזה לחלוטין. הם סבורים שזה בלתי אפשרי. אם כן, מהי האמת? האם צליבתו של ישוע אדוננו הייתה אכן סימן לכך שעבודתו של אלוהים לישועת האנושות "נשלמה"? כאשר ישוע אדוננו אמר "נשלם", האם הכוונה הייתה שכל העבודה שעשה אלוהים לגאולת האנושות הושלמה, או שמא כל עבודתו של אלוהים לישועת האנושות הושלמה?

בואו נתאר לעצמנו: אם ישוע אדוננו אמר בהיותו על הצלב "נשלם" כדי לציין שכל עבודתו של אלוהים לישועת האנושות הושלמה, הייתכן שאלוהים ינבא באוזנינו אודות עבודת ישועה שתיעשה מאוחר יותר? ודאי שלא! על כל האחים והאחיות להסכים על נקודה זו. וכולם יודעים שכל הנבואות בספר ההתגלות עוסקות בעבודת הישועה של אלוהים באחרית הימים, כפי שכתוב בספר ההתגלות, פרק א' פסוקים 1 עד 3: בספר ההתגלות ישוע המשיח מגלה ליוחנן דברים שיתרחשו בקרוב, ואומר לו להעיד עליהם כדי שאנו נוכל להאמין בהם. גם בפרק י"ד בספר ההתגלות, בפסוקים 6 עד 7, יש תיעוד ספציפי לגבי דברים שאלוהים יעשה באחרית הימים: "וראיתי מלאך אחר עף באמצע השמיים, שבידו בשורת העולם להטיף ליושבי הארץ ולכל אומה, שבט, לשון ועם, והוא קרא בקול גדול, 'יראו את אלוהים ותנו לו כבוד, כי באה עת משפט: עבדו את בורא השמיים והארץ, והים ומעיינות המים." ובימיו על פני האדמה, ישוע אדוננו גם ניבא: "יש לי עוד דברים רבים להגיד לכם, אך אתם לא יכולים לשאת אותם כעת. ואולם לאחר שהוא, שהוא רוח האמת, יבוא, הוא ידריך אתכם אל האמת כולה, משום שהוא לא ידבר מעצמו, אלא יגיד את מה שהוא ישמע, והוא יראה לכם את הבאות" (יוחנן ט"ז 12-13). מנבואות אלו אנו למדים שלאלוהים יש עוד עבודת ישועה לעשות באחרית הימים, כלומר באחרית הימים אלוהים יעשה את עבודת השיפוט, ורוח האמת תדריך אותנו אל האמת כולה. מכאן נוכל להסיק שצליבתו של ישוע אדוננו לא הייתה סיומה של עבודת הישועה של אלוהים, וכאשר ישוע אדוננו אמר על הצלב "נשלם", הוא פשוט התכוון שצליבתו השלימה את עבודת גאולת האנושות; הכוונה לא הייתה שכל עבודתו של אלוהים לישועת האנושות הושלמה.

כולנו יודעים שמאז שהשטן השחית את האנושות, אלוהים פועל להושעת האנושות. הוא יושיע את האדם מתחום השפעתו של השטן, ויאפשר לאדם להשיג מחדש את קדושתו המקורית. הוא יביס לגמרי את השטן ויחתום את גורלו. כאשר האדם ייחלץ לגמרי מהשפעת השטן, ישתחרר מכבלי החטא ויטוהר על ידי אלוהים, תושלם לגמרי עבודת הניהול של אלוהים, ואלוהים והאדם יבואו יחד אל מנוחה.

אלוהים ישלים את עבודתו בשלבים בהתאם לצרכיה ההתפתחותיים של האנושות, שלב אחר שלב על פי התוכנית שלו, ובוודאי לא בצורה עיוורת ופזיזה. אלוהים קובע חלוקה לעידנים ולשלבים לשם השלמת עבודת הניהול שלו להצלת האנושות. תחילה אלוהים הביא לאדם את החוק באמצעות משה ודרש מן האדם לקיים את החוק, כדי שהאדם ידע כיצד לחיות על פני האדמה, ובה בעת הוא לימד את האדם מהו חטא. לאחר מכן, ובהתאם לצרכי האנושות, אלוהים החל את עידן החסד והתגלם כבשר ודם כדי לעשות את עבודתו באופן אישי. הוא ריפא חולים וגירש שדים, העניק לאדם חסד אין קץ, ולבסוף הוא נצלב למען האדם, ובשרו הקדוש היה קורבן חטאת כדי לגאול את האדם מן החטא. כול שנדרש מן האדם הוא להאמין בישוע אדוננו ולהתוודות על חטאיו בפניו כדי לזכות במחילה. עם זאת, למרות שזכינו בישועה מישוע אדוננו וחטאינו נמחלו, הטבע החוטא שלנו עדיין עומד בעינו; אנו ממשיכים לחיות במעגל קסמים של חטא ביום והתוודות בלילה, ואין לנו דרך להשיל מעלינו את כבלי החטא, בדיוק כפי שאמר פאולוס: "אמנם יש לי רצון, אך איני יודע לעשות את הטוב" (רומים ז' 18). אם אפילו אצל פאולוס זה היה כך, מה נוכל לעשות אנחנו כיום? יתר על כן, בכתבי הקודש כתוב: "רדפו שלום עם כל אדם, וקדושה, שבלעדיה איש לא יראה את האדון" (עברים י"ב 14). אם זה המצב, מי מאיתנו יוכל לראות את ישוע אדוננו? כולנו יודעים, זה כתוב בכתבי הקודש: "מי שעוצמתו של אלוהים שומרת אותו בזכות אמונה, אל ישועה העתידה להתגלות בעת הקץ" (פטרוס א' א' 5) "לכן המשיח, אחרי שהוא הועלה פעם אחת כקורבן מנחה כדי לשאת את חטאיהם של רבים, יופיע בשנית ללא חטא בפני אלה שמחפשים אותו לישועה" (עברים ט' 28). מפסוקים אלה אנו רואים שפטרוס אמר שנותרה עוד ישועה שתתגלה באחרית הימים, ובאיגרת אל העברים נכתב בבירור שהמשיח יופיע פעם שנייה כדי להושיע אותנו ולאפשר לנו להיות קדושים מספיק כדי לחזות בפניו של אלוהים. מכאן שכאשר ישוע אדוננו אמר "נשלם", כוונתו הייתה שהושלמה עבודת גאולת האנושות באמצעות צליבתו, ולא שהושלמה כל עבודת הישועה של אלוהים. לפיכך, אנו מבינים שעבודת אלוהים לישועת כלל האנושות עדיין לא הושלמה. אנחנו עדיין זקוקים שאלוהים יבוא לעשות שלב נוסף של עבודה שיטהר וישנה אותנו לחלוטין; שאם לא כן, אין אנו ראויים לחזות בפניו של אלוהים.

האל הכול יכול אומר, "בעיני האדם, צליבתו של אלוהים חתמה את עבודת ההתגלמות של אלוהים, גאלה את כל האנושות והתירה לו לחטוף את המפתח אל השאול. כולם חושבים שעבודתו של אלוהים הושלמה לחלוטין. למען האמת, בעיני אלוהים, רק חלק קטן מעבודתו הושלם. הוא רק גאל את האנושות. הוא לא כבש את האנושות, וקל וחומר שהוא לא שינה את כיעור השטן באדם. זו הסיבה לכך שאלוהים אומר, 'על אף שהתגלמותי כבשר ודם חוותה את חבלי המוות, זו לא הייתה המטרה המלאה של התגלמותי. ישוע הוא בני יקירי, והוא נצלב למעני, אך הוא לא חתם את עבודתי לחלוטין. הוא עשה רק חלק ממנה'״ ('עבודה והיווכחות (6)' ב'הדבר מופיע בבשר').

״על אף שהאדם נגאל ועל אף שנמחל לו על חטאיו, הדבר נחשב רק לכך שאלוהים לא זוכר את העבירות שהאדם ביצע ולא מתייחס אליו בהתאם לעבירות אלה. אולם אם האדם חי כבשר ודם ואם הוא לא השתחרר מחטא, הוא יכול רק להמשיך לחטוא ולחשוף עד אין קץ את הטבע השטני המושחת. אלה הם החיים שהאדם חי – מעגל אינסופי של חטא ומחילה. רוב בני האדם חוטאים ביום ואז מתוודים בערב. משום שכך, גם אם קורבן החטאת תקף לנצח למען האדם, הוא לא יוכל להושיע את האדם מחטא. עבודת הישועה הושלמה רק עד מחציתה, מכיוון שעדיין יש לאדם טבע מושחת...״ ('תעלומת ההתגלמות (4)' ב'הדבר מופיע בבשר').

״אתם רק יודעים שישוע ירד אל פני האדמה באחרית הימים, אך כיצד בדיוק הוא ירד? חוטאים כמותכם, שזה עתה נגאלו ושלא השתנו ושאלוהים לא הפך למושלמים – האם תוכל להיות כלבבו של אלוהים? אתם, שעדיין יש לכם הזהות הישנה שלכם – נכון שישוע הושיע אתכם, ושאתם לא נחשבים לחוטאים בזכות ישועתו של אלוהים, אך זה לא מוכיח שאין בכם חטא וטומאה. איך ייתכן שתהיו קדושים אם לא השתניתם? בתוככם, אתם רדופי טומאה, אנוכיים ונבזים, אך אתם מבקשים בכל זאת לרדת יחד עם ישוע – "הייתם מתים"! החמצתם שלב באמונתכם באלוהים: רק נגאלתם, אך לא השתניתם. כדי שתהיו כלבבו של אלוהים, על אלוהים לעשות בכם באופן אישי את עבודת השינוי והטיהור. אם רק נגאלתם, לא תהיו מסוגלים להשיג קדושה. כך, לא תהיו זכאים לקחת חלק בברכותיו הטובות של אלוהים. זאת מכיוון שהחמצתם שלב בעבודתו של אלוהים לניהול האדם – שלב עיקרי בשינוי ובהבאה לידי שלמות. לכן, בהיותכם חוטאים שזה עתה נגאלו, אתם לא מסוגלים לרשת ישירות את הירושה של אלוהים״ ('בנוגע לתארים וזהות' ב'הדבר מופיע בבשר').

אם כן, מהי הדרך לגרום לנו לחדול מחטאינו, להיפטר מהטבע החוטא שלנו ולהיעשות מקודשים כדי שנוכל לחזות בפניו של אלוהים? היום, דברי החיים שהביע אלוהים בהתגלמותו השנייה כבשר ודם הראו לנו את הדרך לקבלת ישועה שלמה: ״חטאי האדם זכו למחילה בזכות עבודת הצליבה של אלוהים, אך האדם המשיך לחיות בטבע השטני הישן והמושחת. מכיוון שכך, יש להושיע את האדם לחלוטין מהטבע השטני המושחת, כדי שאופיו החוטא של האדם יסולק לגמרי ולא יתפתח שוב לעולם, מה שיאפשר לטבעו של האדם להשתנות. הדבר דורש מהאדם להבין את נתיב הצמיחה בחיים, את דרך החיים ואת הדרך לשינוי טבעו. כמו כן, הדבר מצריך מהאדם לנהוג בהתאם לנתיב הזה. זאת כדי שטבעו יוכל להשתנות בהדרגה, כדי שהוא יוכל לחיות בזוהרו של האור, וכדי שהוא יוכל לעשות את כל הדברים בהתאם לרצונו של אלוהים, להשליך מעליו את הטבע השטני המושחת ולהשתחרר מהשפעת החושך של השטן, וכך להיחלץ לחלוטין מהחטא. רק אז האדם יזכה לישועה מלאה. כשישוע עשה את עבודתו, הידע של האדם לגביו היה עדיין מעורפל ולא ברור. האדם האמין תמיד שהוא בן דוִד והכריז עליו כנביא גדול והאדון המיטיב שגאל את האדם מחטאיו. היו כאלה שנרפאו על סמך אמונה כשהם רק נגעו בשולי בגדו. העיוורים הצליחו לראות, ואפילו המתים היו יכולים לשוב לחיים. אולם האדם לא יכול היה לגלות את הטבע השטני המושחת המושרש עמוק בתוכו והוא לא ידע איך לסלקו. האדם זכה לחסד רב, כגון שלווה ואושר של הבשר והדם, ברכה לכל המשפחה על סמך אמונתו של אחד מבניה, ריפוי מחלות וכו'. היתר היו מעשיו הטובים של האדם ומראהו ירא השמיים. אם האדם יכול היה לחיות על סמך זאת, הוא נחשב למאמין טוב. רק מאמינים כאלה יכולים היו להיכנס לשמיים לאחר מותם, ופירוש הדבר היא שהם זכו בישועה. אולם במהלך חייהם, הם לא הבינו כלל את דרך החיים. הם רק חטאו ואחר כך התוודו, במעגל תמידי ללא שום נתיב לעבר שינוי טבעם. כזה היה מצבו של האדם בעידן החסד. האם האדם זכה לישועה מלאה? לא! לפיכך, לאחר שהשלב הזה הושלם, נותרה עדיין עבודת השיפוט והייסורים. השלב הזה מטהר את האדם באמצעות דבר האל כדי להעניק לו נתיב לצעוד בו. השלב הזה לא היה נושא פרי ולא היה בעל משמעות אילו המשיך בגירוש שדים, מפני שאופיו החוטא של האדם לא היה מסולק, והאדם היה מסתפק במחילה על חטאים בלבד. באמצעות קורבן החטאת, נמחל לאדם על חטאיו, משום שעבודת הצליבה כבר באה לקצה ואלוהים גבר על השטן. אולם טבעו המושחת של האדם נותר עדיין בתוכו, והאדם יכול עדיין לחטוא ולהתנגד לאלוהים. אלוהים לא זכה באנושות. לכן, בשלב העבודה הזה, אלוהים משתמש בדברו כדי לחשוף את טבעו השטני של האדם ומבקש מהאדם לנהוג בהתאם לנתיב הנכון. השלב הזה משמעותי יותר מן השלב הקודם, והוא אף נושא פירות רבים יותר, משום שכעת דבר האל הוא זה שמקיים את חיי האדם ישירות ומאפשר לטבעו של האדם להתחדש לגמרי. זה שלב של עבודה יסודית יותר. לפיכך, ההתגלמות באחרית הימים השלימה את חשיבות התגלמותו של אלוהים כבשר ודם וסיימה לגמרי את תוכנית הניהול של אלוהים לישועת האדם״ ('תעלומת ההתגלמות (4)' ב'הדבר מופיע בבשר').

״לפיכך, לא ניתן להושיע את האדם לגמרי מחטאיו על ידי ריפוי חולים וגירוש שדים, ולא ניתן להשלים אותו באופן מלא על ידי עשיית אותות ומופתים. הסמכות לרפא חולי ולגרש שדים רק מעניקה לאדם חסד, אך בשרו של האדם עדיין שייך לשטן, והטבע השטני המושחת נותר עדיין בתוך האדם. במילים אחרות, מה שלא טוהר שייך עדיין לחטא ולזוהמה. רק לאחר שהאדם יטוהר באמצעות מילים, הוא יוכל ליפול בנחלתו של אלוהים ולהתקדש. אם לא ייעשה דבר מלבד גירוש שדים בתוך האדם וגאולה של האדם, הוא רק ייחטף מידי השטן ויושב לאלוהים. עם זאת, אלוהים לא טיהר אותו ולא שינה אותו, והוא נותר מושחת. בתוך האדם קיימות עדיין זוהמה, התנגדות ומרדנות. האדם רק שב לאלוהים באמצעות גאולה, אך אין לו ידע לגביו והוא עדיין מתנגד לאלוהים ובוגד בו. לפני שהאדם נגאל, נשתלו בו כבר רבים מהרעלים של השטן. לאחר אלפי שנות השחתה בידי השטן, יש כבר בתוך האדם טבע שמתנגד לאלוהים. לפיכך כשהאדם נגאל, זו רק גאולה, שבה האדם נקנה במחיר גבוה, אך האופי הרעיל שבתוכו לא חוסל. האדם המזוהם כל כך מוכרח לעבור שינוי כדי להיות ראוי לשרת את אלוהים. באמצעות העבודה הזו של משפט וייסורים, האדם יכיר באופן מלא את המהות המזוהמת והמושחתת שבתוכו, ויהיה מסוגל להשתנות לגמרי ולהתנקות. רק כך האדם יוכל להיות ראוי לשוב לעמוד בפני כס מלכותו של אלוהים. כל העבודה שנעשית היום נועדה כדי שהאדם יוכל להתנקות ולהשתנות. באמצעות משפט וייסורים של דבר האל, וכן זיכוך, האדם יכול להשליך מעליו את שחיתותו ולהיטהר. במקום להחשיב את השלב הזה של עבודה לשלב של ישועה, יהיה הולם יותר לומר שזו עבודת טיהור. למען האמת, השלב הזה הוא שלב של כיבוש וכן השלב השני של הישועה״ ('תעלומת ההתגלמות (4)' ב'הדבר מופיע בבשר'). מדברי האל הכול יכול אנו מבינים שעבודת הגאולה של ישוע אדוננו העניקה לאדם מחילה רק על חטאיו, אבל לא על הטבע החוטא שלו. בתוך תוכו, טבעו החוטא של האדם ואופיו שהושחת בידי השטן עדיין קיימים. לכן, על בסיס עבודת הגאולה של ישוע אדוננו, אלוהים עושה שלב נשגב ויסודי יותר של עבודה, שהיא עבודת הטיהור של האנושות באמצעות מילים. באמצעות דברי השיפוט אלוהים ימגר לחלוטין את הטבע המושחת שלנו ויכשיר אותנו ליפול בנחלתו. בזאת תסתיים כל עבודתו של אלוהים להצלת האנושות, ותסתיים כל תכנית הניהול שלו. בשלב זה תושלם כל עבודתו של אלוהים להצלת האנושות. כמו שכתוב בספר ההתגלות: "ואמר זה שיושב על כס המלכות, 'הנה אני מחדש את הכל.' והוא אמר לי, 'כתוב: מפני שהדברים האלה אמיתיים ונאמנים.' והוא אמר לי, 'הדבר נעשה.' אני אתן למי שצמא ממעין המים של החיים בחינם" (ההתגלות כ"א 5-6). הבינו, כאשר הטבע המושחת של האדם ימוגר בשלמותו ויניב תחתיו אדם חדש, תסתיים באמת עבודתו של אלוהים להצלת האנושות. שלב זה של עבודה בעידן האחרון יעשה שימוש במילים כדי לשפוט, לייסר ולמגר לחלוטין את טבעו החוטא של האדם. רק באמצעות שלב זה של עבודה יכול האדם להגיע למעלת קדושה ולהפסיק לחטוא, וכך יהיה ראוי לחזות בפניו של אלוהים וליהנות מאושר מבורך במחיצתו. לכן הדרך היחידה שלנו לזכות בישועה שלמה היא לקבל את עבודת השיפוט והטיהור של אלוהים באחרית הימים.

מתוך 'שאלות ותשובות קלאסיות על בשורת המלכות קטעים נבחרים'

יש אנשים שמציינים שהדבר האחרון שאמר ישוע אדוננו על הצלב היה "נשלם". ואז הם אומרים: "כשישוע אדוננו שימש כקורבן חטאת, הוא השלים את עבודת הישועה של אלוהים. חטאינו נמחלו מכיוון שאנו מאמינים בישוע אדוננו. אמונתנו לבדה עשתה אותנו לראויים, ולכן נוכל לבוא אל מלכות השמיים. כל שעלינו לעשות זה להמתין להילקח בידי אלוהים". או שהם אומרים: "הכול מוכן, אנחנו מחכים רק להילקחות". האם אפשר לאמת את זה? לא, אי אפשר. אנחנו יכולים להיות בטוחים רק בכך שחטאינו נמחלו. כיצד נוכל לוודא את זה? לא חשוב איזה חטא ביצעת, אם רק תתפלל ותודה שחטאת, תרגיש אושר ושלווה, והנפש שלך תשתחרר מכבלי החטא. אדם מרגיש משוחרר כאשר אין בו חטא! אם כך ניתן לומר שקורבן החטאת הוא אמיתי לגמרי, וכל מי שמאמין בישוע אדוננו יכול לאמת את קיומו מתוך חוויותיו. אבל בשום אופן לא ניתן לומר בוודאות: "האמונה בישוע אדוננו תביא ישועה מאלוהים ותשלים את ההיפרדות מן החטא. אם תאמין בישוע אדוננו, תזכה לשבח מאלוהים ותבוא אל מלכות השמיים." ישוע אדוננו לא אמר זאת, ואין לכך כל עדות. מדוע אין לכך כל עדות? חטאיו של האדם נמחלו, אך האם ניתן למחול על טבעו השטני ועל אופיו החוטא? לא. האם ישוע אדוננו אמר אי פעם: "מרגע שנסלחו חטאיכם, תוכלו לבוא אל מלכות השמיים"? האם ישוע אדוננו אמר אי פעם: "כל שעליכם לעשות זה להאמין בי כדי לזכות במקום במלכות השמיים"? אלוהים מעולם לא אמר זאת. מה כן אמר ישוע אדוננו בכתבי הקודש? "לא כל מי שאומר לי 'אדוני, אדוני' ייכנס למלכות שמיים, אלא רק מי שיעשה את רצון אבי שבשמיים" (מתי ז' 21). אם כן, מה הכוונה במילים “יעשה את רצון אבי שבשמיים”? הכוונה היא שעליך למלא את רצונו של אלוהים, ללכת בדרכו ולקיים את דרך האמת, דהיינו, את דבר האלוהים. אדם חייב לעשות כל מה שאלוהים דורש ממנו ולציית להנחיות האל בדבקות ובעקביות, ורק אז הוא יוכל לבוא אל מלכות השמיים. אך כמה אנשים הצליחו לעמוד בדרישות האל בעידן החסד? אף לא אחד. אם כך, נוכל לומר שהעבודה של עידן החסד היא שלב בעבודת הגאולה. כתבי הקודש מנבאים שבשובו של ישוע אדוננו, הוא יעשה עבודה של שיפוט וייסור כדי לטהר את כל מי שיבוא בפני אלוהים. במילים אחרות, אלוהים יעשה עבודה של טיהור בטרם יסיים את העידן באחרית הימים. וכל מה שישוע אדוננו ניבא אודות הפרדת החיטה מן המוץ, הכבשים מן העזים, העלמות החכמות מן העלמות הטיפשות, הפרדת אלה שמשרתים את אלוהים מאלה שאינם עושים כן והפרדת המשרתים הטובים מן המשרתים הרשעים – כל זה יתגשם. על פי הנבואה של ישוע אדוננו, במהלך אחרית הימים אלוהים יבצע שלב של עבודה שבו הוא ישפוט אנשים, יטהר אנשים ויבדיל כל אדם על פי סוגו, כשם שמנבאים כתבי הקודש בפירוש. כפי שנכתב בכתבי הקודש: "שהרי הגיעה העת שהמשפט יתחיל בבית האל" (פטרוס א' ד' 17), וכמו כן מוזכרת "ישועה העתידה להתגלות בעת הקץ" (פטרוס א' א' 5), ומצוין כיצד יגיע ישוע אדוננו לקבל את המתגברים (ראה יוחנן י"ד 3) וכיצד יבוא כגנב לשדוד אוצרות (ראה ההתגלות ט"ז 15). כל הנבואות האלו מתייחסות לעבודה שתיעשה במהלך חזרתו של ישוע אדוננו. זה מוכיח שמעידן החוק ועד לעת שבה יחזור ישוע אדוננו כדי לסיים את העידן, יש שלושה שלבים של עבודה. זוהי אמת, ויש לה עדות בנבואות של כתבי הקודש, בספר ההתגלות. העבודה בעידן החסד הייתה עבודת הגאולה – היא ודאי לא הייתה עבודת הטיהור שמטרתה להכחיד את האופי החוטא של האנושות. לא היה ולו מאמין אחד בישוע אדוננו שהאופי החוטא שלו מוגר לגמרי, ולו אחד שלא חטא שוב לאחר שנמחלו חטאיו, אחד שהצליח לשנות את טבעו לחלוטין, אחד שבאמת הכיר את אלוהים. אלו הן העובדות בנושא זה. במהלך עידן החסד, בני האדם האמינו באלוהים במשך 2,000 שנה, אך נותרו חמש בעיות מהותיות שלא נפתרו. ראשית, בעיית הנטייה השטנית של האנושות לביצוע חטאים עדיין לא נפתרה; שנית, נושא הטבע השטני שמתגלה באנושות טרם נפתר; שלישית, השינוי הנדרש בדרך חייו של כל אדם ואדם עדיין לא הושג; רביעית, בעיית האופן שבו צריכה האנושות להכיר את אלוהים ולהישמע לו לא נפתרה לגמרי; חמישית, השאלה כיצד יכולה האנושות לזכות בטיהור, גם היא עדיין לא נפתרה לגמרי. העובדה שחמש הבעיות המהותיות האלו עדיין לא נפתרו מוכיחה שעבודתו של אלוהים בעידן החסד הייתה שלב אחד בעבודת הגאולה, ולא השלב הסופי בעבודת הושעת האנושות. העבודה של עידן החסד סללה את הדרך והניחה את היסודות לעבודת הישועה באחרית הימים.

משיתופיהם של בכירים

פוסט בנושא דומה