שאלה 11: את העדת שאלוהים התגלם שוב כבשר ודם כבר האנוש ומבצע את עבודת המשפט שלו החל מבית האל. הוא בעצם המשפט בפני כס המלכות הלבן הגדול שמוזכר בספר ההתגלות? אנו חושבים שהמשפט בפני כס המלכות הלבן הגדול מכוון אל חסרי האמונה השייכים לשטן. כשיבוא אלוהים, המאמינים יילקחו מעלה לשמיים, ואז הוא ימיט אסונות כדי להשמיד את חסרי האמונה. זהו המשפט בפני כס המלכות הלבן הגדול. את העדת על תחילת השיפוט של אלוהים באחרית הימים, אך לא ראינו שאלוהים המיט אסונות כדי להשמיד את חסרי האמונה. אם כך, איך יכול להיות שזהו המשפט בפני כס המלכות הלבן הגדול?

שאלה 11: את העדת שאלוהים התגלם שוב כבשר ודם כבר האנוש ומבצע את עבודת המשפט שלו החל מבית האל. הוא בעצם המשפט בפני כס המלכות הלבן הגדול שמוזכר בספר ההתגלות? אנו חושבים שהמשפט בפני כס המלכות הלבן הגדול מכוון אל חסרי האמונה השייכים לשטן. כשיבוא אלוהים, המאמינים יילקחו מעלה לשמיים, ואז הוא ימיט אסונות כדי להשמיד את חסרי האמונה. זהו המשפט בפני כס המלכות הלבן הגדול. את העדת על תחילת השיפוט של אלוהים באחרית הימים, אך לא ראינו שאלוהים המיט אסונות כדי להשמיד את חסרי האמונה. אם כך, איך יכול להיות שזהו המשפט בפני כס המלכות הלבן הגדול?

תשובה:

כל אלו שבאמת מבינים את כתבי הקודש יודעים שהמשפט בפני כס המלכות הלבן הגדול עליו נובא בספר ההתגלות הוא חזיון של עבודת השיפוט של אלוהים באחרית הימים. האל הכול יכול בהתגלמותו בא לבטא את האמת ולבצע את עבודת השיפוט שלו באחרית הימים, והתחיל בטיהור והצלת האנושות המושחתת. המשמעות היא שהמשפט בפני כס המלכות הלבן הגדול כבר התחיל. השיפוט חייב להתחיל מבית האל. קודם כל אלוהים ייצור קבוצה של מתגברים לפני בוא האסון. לאחר מכן, אלוהים ימיט את האסונות הגדולים ויתחיל לתגמל את הטובים ולהעניש את הרעים, עד שעידן הרוע הנוכחי ייהרס. אז יושלם לגמרי המשפט בפני כס המלכות הלבן הגדול של אלוהים באחרית הימים. לאחר מכן יופיע אלוהים בגלוי להתחיל עידן חדש. זה מאוד ברור לנו עכשיו. ארבעה ירחי דם רצופים, שהם האות על בוא האסונות הגדולים, כבר הופיעו. האסונות הגדולים כבר קרובים. כשיגיע האסון הגדול, כל מי שדחה את אלוהים, שפט אותו או התנגד לו יושמדו באסון לצד להקתו של השטן. האין זה בדיוק המשפט בפני כס המלכות הלבן הגדול? מתוך הנבואות בכתבי הקודש אנו יכולים לראות ששיבתו של אלוהים נחלקת לשני שלבים: סמוי וגלוי. בהתחלה, אלוהים מופיע כמו גנב, כלומר אלוהים בהתגלמותו מופיע בחשאי לבטא את האמת ולבצע את עבודת השיפוט שלו באחרית הימים. המטרה המרכזית היא להשלים קבוצה של מתגברים. כך מתגשמת הנבואה אודות "השיפוט החל מבית האל". עבודת השיפוט של אלוהים באחרית הימים כבר התחילה כאשר אלוהים בהתגלמותו הופיע בחשאי להביע את האמת ולשפוט את כלל האנושות. החלק הראשון של העבודה הוא להתחיל את השיפוט החל מבית האל. כך, אלוהים מטהר ומושיע את אלו השומעים את קולו והמובאים בפניו, והופך אותם למתגברים. אז עבודתו הגדולה של אלוהים תושלם, והאסונות הנוראים יתחילו. אלוהים ישתמש באסונות כדי להעניש ולהרוס את העולם הישן הזה. כך תגיע לשיאה עבודת השיפוט של אלוהים באחרית הימים. כאשר אלוהים יופיע בגלוי על גבי עננים, עבודת השיפוט שלו כבר תושלם לגמרי. מלכות האלוהים תופיע אחר כך. כך תתגשם הנבואה על ירושלים החדשה היורדת מהשמיים. בדיוק כפי שאמר האל הכול יכול: ״היבט אחד של עבודתו של אלוהים הוא לכבוש את האנושות כולה ולזכות בעם הנבחר באמצעות דברי האל. היבט אחר הוא לכבוש את כל בני המרד באמצעות אסונות שונים. זה חלק אחד של העבודה רחבת ההיקף של אלוהים. רק כך ניתן להשיג את המלכות על פני האדמה שאותה אלוהים רוצה, וזה החלק בעבודתו של אלוהים שהוא כמו זהב טהור״ ('פירושים לאמירה השבע עשרה' ב'הדבר מופיע בבשר'). דברי האל הכול יכול מסכמים את עבודת השיפוט שלו באחרית הימים באופן מדויק. אנו יכולים להבין זאת בקלות. עבודת השיפוט של האל הכול יכול באחרית הימים היא המשפט בפני כס המלכות הלבן הגדול שאליו מתייחסת הנבואה בספר ההתגלות. לפי עבודת המשפט של האל הכול יכול באחרית הימים, אנו גם יכולים להבין את משמעות הנבואה מספר ההתגלות לגבי פתיחת הספרים כדי לשפוט את המתים ולגבי פתיחת ספר החיים. הכוונה בפתיחת הספרים כדי לשפוט את המתים היא שאלוהים ישפוט את כל אלו שהתכחשו אליו והתנגדו לו. משפט זה יהווה את הרשעתם, עונשם והכחדתם. הביטוי 'פתיחת ספר החיים' מתייחס לשיפוט שמתחיל בבית האל. כלומר, האל הכול יכול, המשיח של אחרית הימים, מבטא את האמת כדי לשפוט ולטהר את אלו שמובאים בפני כס מלכותו. אותם נבחרי האל שמקבלים את משפט האל הכול יכול ומובאים בפניו נתונים כולם למשפטו, והוא מטהר ומושיע אותם. מטרת המשפט החל בית האל היא להפוך את האנשים בקבוצה זו למושלמים לפני בוא האסונות. רק האנשים בקבוצה זו הם העלמות החכמות, אנשים ששמותיהם נרשמו בספר החיים, 144,000 המתגברים עליהם נובא בספר ההתגלות. האנשים שבסופו של דבר יילקחו למלכות השמיים ויירשו חיי נצח. כך תוגשם הנבואה מפרק י"ד פסוקים 1-5 בספר ההתגלות: "הבטתי וראיתי שהשה עומד על הר ציון, ואיתו מאה וארבעים וארבעה אלף שעל מצחם כתובים שמו ושם אביו. ושמעתי קול מהשמיים, כקול מים רבים וכקול רעם גדול, והקול ששמעתי היה כקול נגני נבל הפורטים על הנבל שלהם. והם שרו כאילו היה זה שיר חדש לפני כס המלכות ולפני ארבע החיות והזקנים. ואיש לא יכול היה ללמוד את השיר מלבד מאה וארבעים וארבעה אלף הפדויים מן הארץ. הם אלה שלא נטמאו בנשים, כי הם היו בתולים. הם אלה שהולכים אחרי השה לכל אשר ילך. אלה נפדו מבני האדם כביכורים לאלוהים ולשה. ובפיהם לא הייתה מרמה, מפני שהם ללא דופי לפני כס מלכותו של אלוהים."

עבודת השיפוט של האל הכול יכול באחרית הימים מגשימה לגמרי את חזון המשפט לפני כס המלכות הלבן הגדול שעליו נובא בספר ההתגלות. כס המלכות הלבן הגדול מסמל את קדושת האל ואת סמכות האל. אז איך נוכל להכיר את סמכות האל? איך נוכל להכיר את סמכות האל? כולנו יודעים זאת. אלוהים ברא את השמיים ואת הארץ ואת כל הדברים באמצעות דברו. הוא משתמש בדברו כדי להדריך, לטהר ולהושיע את האנושות, כדי לבצע הכול. דבר האל מייצג את סמכותו. מה שאלוהים אומר, יקרה. מה שהוא מצווה, יקום ויהיה. אלוהים אמין כמו דבריו, ודבריו יושלמו. ומה שנשלם, יתקיים לנצח. עבודת האל הכול יכול באחרית הימים היא עבודת הדבר. אלוהים שולט ביקום כולו ובאנושות באמצעות דברו. הוא משתמש בדברו כדי להדריך את האנושות, כדי לספק את צרכיה, וכעת הוא משתמש בדברו כדי לשפוט ולטהר את האנושות.

האל הכול יכול אומר: ״אני רוצה להביא לארץ כנען בני אדם מכל העולם, ולכן אני ממשיך להשמיע את קולי בארץ כנען כדי לשלוט בתבל כולה. נכון להיום, אין כל אור על פני האדמה מלבד ארץ כנען, ועל כל בני האדם רובצת סכנת רעב וקור״ ('רעש שבעת הרעמים – הנבואה שבשורת המלכות תתפשט בכל קצוות תבל' ב'הדבר מופיע בבשר').

״על כן, באחרית הימים, כשאלוהים מתגלם כבשר ודם, הוא נעזר בעיקר בדברו כדי להגשים את הכל ולהבהיר אל הכל״ ('דבר האל משיג הכל' ב'הדבר מופיע בבשר').

״דברי האל ייסרו את כל הרשעים ויברכו את כל הצדיקים, ודברי האל יבססו וישלימו הכל. הוא גם לא יציג אותות ומופתים – דבריו הם שיגשימו הכל ודבריו הם שיפיקו עובדות. כל אדם על פני האדמה יהלל את דברי האל, בין אם הוא מבוגר או ילד, גבר או אישה, זקן או צעיר. כל בני האדם יתמסרו לדברי האל״ ('מלכות אלף השנים הגיעה' ב'הדבר מופיע בבשר').

דברי האל הכול יכול הם כמו ברק הנורה מהמזרח היישר למערב. הם מטהרים ומשלימים את אלו החוזרים לעמוד בפני כס המלכות של אלוהים, וחושפים את הפרושים הצבועים אשר שונאים את האמת ואת הרשעים המתכחשים לאלוהים ומתנגדים לו. בו בזמן, הוא מכה ארצה את כל המורדים בו. עבודת השיפוט של האל הכול יכול באחרית הימים על פני האדמה מראה שאלוהים כבר יושב על כס מלכותו ושולט. על אף שעולם ישן זה של רוע וחשכה ממשיך בינתיים להתקיים, בקרוב יתרחשו אסונות גדולים שונים שיהרסו אותו. אין כוח על פני האדמה שיכול להרוס את מלכות אלוהים, ואין כוח שיכול לבטל את עבודת אלוהים או לחסום את התקדמותה. אין הבדל בין אלוהים המשתמש בסמכותו כדי לבצע את עבודת השיפוט שלו על פני האדמה לבין כס המלכות שלו בשמיים: את שניהם איש לא יוכל לזעזע ואיש לא יכול לשנות. זו עובדה. כפי שאומר האל הכול יכול: ״המלכות מתפשטת בקרב בני האדם, היא מתגבשת בקרב בני האדם, היא קמה בקרב האנושות – אין אף כוח בעולם שיכול להשמיד את מלכותי״ ('האמירה התשע עשרה' מתוך 'אמירותיו של אלוהים לתבל כולה' ב'הדבר מופיע בבשר'). אלו הסמכות והעוצמה הנגלות בדבר האל. דבר האל המפעיל כוחו על פני האדמה הוא המשיח המושל על פני האדמה. זהו אלוהים שכבר מושל מכס מלכותו על פני האדמה. די בזה כדי להראות שמלכות אלוהים כבר ירדה אל פני האדמה. זוהי עובדה שאיש לא יוכל להכחיש. אנו יכולים לראות שרצון אלוהים כבר נעשה בשלמות על פני האדמה כמו בשמיים. ישוע אדוננו אמר: "מלכותך תבוא, רצונך ייעשה בארץ כפי שהוא בשמיים" (מתי ו' 10). בספר ההתגלות פרק י"א 15-17 גם מופיעה הנבואה: "והמלאך השביעי תקע בשופר, וקולות גדולים נשמעו בשמיים, אומרים: 'מלכויות העולם היו למלכויות של אדוננו ושל למשיחו, והוא ימלוך לעולם ועד.' ועשרים וארבעה הזקנים שישבו לפני אלוהים על כיסאותיהם נפלו על פניהם והתפללו לאלוהים, באומרם: 'אנחנו מודים לך, האל הכול יכול, שהווה, והיה, ויהיה, כי לבשת עוז ומָלַכת.'" דברים אלו כבר התממשו. כל אלו הן אמיתות שהוגשמו על ידי עבודת השיפוט של האל הכול יכול באחרית הימים.

מתוך 'שאלות ותשובות קלאסיות על בשורת המלכות קטעים נבחרים'

עדויות על המשיח של אחרית הימים

צבעים אחידים

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

רוחב הדף

כיוון הגלילה

שאלה 11: את העדת שאלוהים התגלם שוב כבשר ודם כבר האנוש ומבצע את עבודת המשפט שלו החל מבית האל. הוא בעצם המשפט בפני כס המלכות הלבן הגדול שמוזכר בספר ההתגלות? אנו חושבים שהמשפט בפני כס המלכות הלבן הגדול מכוון אל חסרי האמונה השייכים לשטן. כשיבוא אלוהים, המאמינים יילקחו מעלה לשמיים, ואז הוא ימיט אסונות כדי להשמיד את חסרי האמונה. זהו המשפט בפני כס המלכות הלבן הגדול. את העדת על תחילת השיפוט של אלוהים באחרית הימים, אך לא ראינו שאלוהים המיט אסונות כדי להשמיד את חסרי האמונה. אם כך, איך יכול להיות שזהו המשפט בפני כס המלכות הלבן הגדול?

מהירות

שאלה 11: את העדת שאלוהים התגלם שוב כבשר ודם כבר האנוש ומבצע את עבודת המשפט שלו החל מבית האל. הוא בעצם המשפט בפני כס המלכות הלבן הגדול שמוזכר בספר ההתגלות? אנו חושבים שהמשפט בפני כס המלכות הלבן הגדול מכוון אל חסרי האמונה השייכים לשטן. כשיבוא אלוהים, המאמינים יילקחו מעלה לשמיים, ואז הוא ימיט אסונות כדי להשמיד את חסרי האמונה. זהו המשפט בפני כס המלכות הלבן הגדול. את העדת על תחילת השיפוט של אלוהים באחרית הימים, אך לא ראינו שאלוהים המיט אסונות כדי להשמיד את חסרי האמונה. אם כך, איך יכול להיות שזהו המשפט בפני כס המלכות הלבן הגדול?