אלוהים הכול-יכול והחכם משתמש בשיטותיו כדי לספק את כל הדברים ולהמשיך לקיים את האנושות

אלוהים הכול-יכול והחכם משתמש בשיטותיו כדי לספק את כל הדברים ולהמשיך לקיים את האנושות

בהתחלה דיברנו על סביבת המחיה של האנושות ועל הדברים שאלוהים עשה, הכין וטיפל בהם למען הסביבה הזו, וכן על הקשר שבין כול הדברים שאלוהים הכין לאנושות ועל האופן שבו אלוהים טיפל בקשרים אלה כדי למנוע מכול הדברים לגרום נזק לאנושות. אלוהים אף יישב בין היסודות השונים של כול הדברים ובין ההשפעות השליליות שהיו להם על סביבתה של האנושות, אפשר לכול הדברים להביא למקסימום את תפקודיהם, העניק לאנושות סביבה מיטיבה, ודאג לכך שכול יסוד יהיה מועיל, מה שאפשר לאנושות להסתגל לסביבה זו ולהמשיך באופן רגיל את מעגל הרבייה והחיים. אחר כך דיברנו על המזון שגוף האדם זקוק לו – המזון והשתייה היום-יומיים. גם זה תנאי הכרחי להישרדותה של האנושות. כלומר, גוף האדם אינו יכול לחיות מנשימה בלבד, מאור השמש או הרוח בלבד, או עם טמפרטורות מתאימות בלבד. עליו גם למלא את קיבתו. הדברים האלה שממלאים את הקיבה הוכנו גם הם במלואם על ידי אלוהים למען האנושות – זהו מקור מזונה של האנושות. לאחר שראיתם את התוצרת העשירה והשופעת הזו – מקורות המזון והשתייה של האנושות – האם ניתן לומר שאלוהים הוא המקור לסיפוק צורכיהם של האנושות ושל כול הדברים? בהחלט ניתן לומר זאת. אילו אלוהים, כאשר ברא את כול הדברים, היה בורא רק עצים ועשב או רק יצורים חיים שונים, שהאנושות לא הייתה יכולה לאכול אף אחד מהם, האם האנושות הייתה יכולה לשרוד עד היום? מה היה קורה אילו היצורים החיים והצמחים השונים מבין כול הדברים שאלוהים ברא, היו כולם למאכול הבקר והצאן, או לזברות, צבאים ובעלי חיים ממינים שונים אחרים – לדוגמה, אריות אוכלים מזון כגון זברות וצבאים, טיגריסים אוכלים מזון כגון טלאים וחזירים – אך לא היה ולו דבר אחד המתאים למאכול בני האדם? האם הדבר היה מצליח? לא. אילו כך היה, האנושות לא הייתה יכולה להמשיך לשרוד. מה היה קורה אילו בני אדם אכלו רק עלים מהעצים? האם זה היה מצליח? קיבתם של בני האדם לא הייתה יכולה לעמוד בכך. לא תדעו אם לא תנסו זאת, אך לאחר שתנסו, תדעו זאת היטב. אם כך, האם הייתם יכולים לאכול את העשב שהוכן למען הבקר והצאן? ייתכן שיהיה בסדר אם תטעמו רק מעט, אך אם תמשיכו לאכול זאת לאורך זמן, לא תשרדו זמן רב. יש דברים שבעלי חיים יכולים לאכול, אך אם בני אדם יאכלו אותם, הם יורעלו. יש דברים רעילים שבעלי חיים יכולים לאכול מבלי שישפיעו עליהם, אך בני אדם אינם יכולים לעשות זאת. אלוהים ברא את בני האדם, ולכן אלוהים יודע טוב יותר מכול את העקרונות והמבנה של גוף האדם ולמה בני האדם זקוקים. הרכבו ותוכנו של גוף האדם והדברים שהוא זקוק להם ברורים לגמרי לאלוהים, וכן האופן שבו איבריו הפנימיים מתפקדים, סופגים, מסלקים ומעבדים. לבני האדם הדבר אינו ברור, והם לעתים אוכלים ולוקחים תוספים באופן עיוור. הם לוקחים תוספים רבים מדי ובסופו של דבר גורמים להפרת האיזון. אם תאכלו את הדברים שאלוהים הכין לכם, ותאכלו אותם ותיהנו מהם באופן רגיל, הכול יהיה כשורה בכם. גם אם לעתים יש לכם מצב רוח רע ויש לכם עצירת דם, אין זה משנה. עליכם רק לאכול צמח מסוג מסוים ועצירת הדם תסתדר. אלוהים הכין את כול הדברים האלה. בעיניו של אלוהים, האנושות נעלה בהרבה על כול יצור חי אחר. אלוהים ברא סביבות מחיה לכול סוגי הצמחים וברא מזון וסביבות מחיה לכול סוגי בעלי החיים, אך רק דרישותיהם של בני האדם מסביבת המחיה שלהם הן המחמירות ביותר והסבילות פחות מכול להזנחה. שאם לא כן, האנושות לא הייתה יכולה להמשיך להתפתח ולהתרבות ולחיות באופן רגיל. אלוהים יודע זאת בלבו טוב יותר מכל. כשאלוהים עשה את הדבר הזה, הוא ייחס לכך חשיבות רבה יותר מאשר לכול דבר אחר. ייתכן שאינכם יכולים להרגיש את חשיבותו של דבר חסר משמעות כלשהו שאתם רואים ונהנים ממנו או של דבר-מה שאתם מרגישים שנולדתם עמו ושאתם יכולים ליהנות ממנו, אך אלוהים כבר הכין אותו למענכם לפני זמן רב. אלוהים ביטל ופתר במידה הרבה ביותר את כול הגורמים השליליים שאינם מיטיבים עם האנושות ושיכולים לפגוע בגוף האדם. מה הדבר מבהיר? האם הוא מבהיר את עמדתו של אלוהים כלפי האנושות, כשהוא ברא אותה בפעם הזו? מה הייתה העמדה הזו? עמדתו של אלוהים הייתה קפדנית ורצינית, והוא לא סבל התערבות של גורמים או תנאים כלשהם, ואף לא של כוחות אויב כלשהם פרט לאלוהים. מתוך כך ניתן לראות את עמדתו של אלוהים כאשר הוא ברא את האנושות וכן בזמן שהוא מנהל את האנושות בפעם הזו. מהי עמדתו של אלוהים? דרך סביבת המחיה וההישרדות שממנה נהנים בני האדם, וכן מן המזון והשתייה היום-יומיים שלהם, ניתן לראות את עמדתו של אלוהים בשמירה על הרבייה והחיים של האנושות ואת האחריות שיש לו כלפיה, כמו כן את נחישותו של אלוהים להושיע את האנושות הפעם. האם אנו יכולים לראות את אמיתותו של אלוהים באמצעות הדברים האלה? האם אנו יכולים לראות את נפלאותו של אלוהים? האם אנו יכולים לראות את טבעו הבל-ישוער של אלוהים? האם אנו יכולים לראות את כול יכולתו של אלוהים? אלוהים פשוט נעזר בדרכו הכול יכולה והחכמה כדי לספק את צרכיה של האנושות כולה, וכן את צורכיהם של כול הדברים.

אם כבר חזרנו לנושא זה, היכולים אתם לומר עתה, לאחר שאמרתי דברים כה רבים, שאלוהים הוא מקור החיים של כול הדברים? (כן.) בהחלט! בוודאות. די בעובדה שאלוהים מספק את צורכי כול הדברים כדי להראות שאלוהים הוא מקור החיים של כול הדברים, מפני שהוא מקור התמיכה שאפשרה לכול הדברים להתקיים, לחיות, להתרבות ולהמשיך בכך. אין אחר מלבד אלוהים. הוא מספק את צורכיהם של כול הדברים ואת כול צרכיה של האנושות, בין שאלה הצרכים הבסיסיים ביותר, הדברים שבני האדם זקוקים להם יום-יום, ובין שזוהי אספקת האמת לרוחם של בני האדם. מכול נקודות המבט, כשמדובר בזהותו של אלוהים ומעמדו ביחס לאנושות, רק אלוהים עצמו הוא מקור החיים של כול הדברים. ניתן לומר זאת בוודאות מוחלטת. אלוהים הוא השליט, האדון והמפרנס של העולם החומרי הזה שבני האדם יכולים להרגיש ולראות בעיניהם. האם אין זו זהותו של אלוהים בעיני האנושות? זוהי האמת לאמיתה. אם כך, כשאתם רואים ציפורים עפות בשמיים, עליכם לדעת שאלוהים ברא דברים שיכולים לעוף. אך יש יצורים חיים השוחים במים, וגם הם שורדים בדרכים שונות. העצים והצמחים שחיים בקרקע נובטים באביב ונושאים פרי, ובסתיו הם, משירים את עליהם, כך שעד החורף כול העלים נושרים והם עוברים את החורף. זוהי דרך הישרדותם. אלוהים ברא את כול הדברים, שכול אחד מהם חי בצורות ובדרכים שונות ונעזר בשיטות שונות כדי להפגין את כוחו וצורת חייו. תהיה השיטה אשר תהיה, הכול תחת שלטונו של אלוהים. מהי מטרת שלטונו של אלוהים על כול צורות החיים השונות והיצורים החיים? האם הוא למען הישרדותה של האנושות? (כן.) הוא שולט בכול חוקי החיים למען הישרדותה של האנושות. הדבר מראה בדיוק עד כמה חשובה הישרדותה של האנושות לאלוהים. האם אתם מבינים זאת כעת?

מתוך 'המשך של הדבר מופיע בבשר'

אלוהים הכול-יכול והחכם משתמש בשיטותיו כדי לספק את כל הדברים ולהמשיך לקיים את האנושות