המשמעות האמיתית של "הדבר מופיע בבשר"

המשמעות האמיתית של "הדבר מופיע בבשר"

I

במהלך עידן המלכות,

אלוהים בהתגלמותו אומר דברים כדי לכבוש את כל מאמיניו.

זהו "הדבר המופיע בבשר";

אלוהים בא באחרית הימים כדי לעשות את עבודתו,

הוא בא להגשים את המשמעות האמיתית של הדבר המופיע בבשר.

הוא רק אומר דברים, ולעתים רחוקות יש הופעה של עובדות.

זוהי עצם המהות של הדבר המופיע בבשר,

וכשהאל בהתגלמותו אומר את דבריו,

זוהי הופעתו של הדבר בבשר,

והדבר המתגלם בבשר.

בראשית היה הַדָּבָר, והדבר היה עם אלוהים.

בראשית היה הַדָּבָר, והדבר היה אלוהים,

והדבר הפך לבשר, הו...

זה מה שאלוהים יגשים באחרית הימים.

II

באחרית הימים, אלוהים יממש את הדבר המופיע בבשר.

זהו הפרק האחרון של תכניתו.

לכן עליו לרדת אל פני האדמה

ולהמחיש את כל דבריו בבשר, בבשר שאותו הוא עוטה.

כל שנעשָה היום, מחר,

אלה שניצלו או לא, התוצאה הסופית של האדם,

כל מה שאלוהים ישיג,

כל אלה התבררו דרך דבריו,

כך שמשמעות הדבר המופיע בבשר תתגשם.

בראשית היה הַדָּבָר, והדבר היה עם אלוהים.

בראשית היה הַדָּבָר, והדבר היה אלוהים,

והדבר הפך לבשר, הו...

זה מה שאלוהים יגשים באחרית הימים.

III

צווים וחוקות שניתנו,

מי יושמד ומי יבוא למנוחה,

איך הוא יסווג את עמו ובניו,

היכן ישים את אלה המיועדים או לא,

מה יקרה לישראל ולמצרים,

אלה הדברים שצריכים להתגשם.

אלוהים מאיץ את קצב עבודתו.

הוא מראה לאדם באמצעות דברו

מה יש לבצע בכל עידן,

כהונת התגלמות האל באחרית הימים.

כל אלה מיועדים לממש את המשמעות

של הדבר המופיע בבשר.

בראשית היה הַדָּבָר, והדבר היה עם אלוהים.

בראשית היה הַדָּבָר, והדבר היה אלוהים,

והדבר הפך לבשר, הו...

זה מה שאלוהים יגשים.

זה מה שאלוהים יגשים.

זה מה שאלוהים יגשים.

באחרית הימים. באחרית הימים.

מתוך 'הדבר מופיע בבשר'

המשמעות האמיתית של "הדבר מופיע בבשר"