שבחו את החיים החדשים

שבחו את החיים החדשים

I

הללויה! האל הכול יכול!

אנו מודים לך ומשבחים אותך!

הללויה! האל הכול יכול! אנו עובדים אותך לעד!

משיח הופיע באחרית הימים.

מילותיו שופטות, מטהרות מנחות אותנו.

הוא שינה את לבבי באמירותיו,

והוא נתן לי חיים חדשים כדי לשבחו.

זה נפלא להבין את האמת.

אני מתעלה מעל בשרי ואני חופשי.

הבנותי השגויות כבר אינן,

ומרד אין יותר בתוכי.

לא אנדוד יותר. לא אסבול יותר.

נשמתי שוחררה.

ואני שר לשבחו של אלוהים.

אני שר לשבחו של אלוהים.

II

חיים זוהרים מחכים לי.

אלוהים מרומם אותי ליהנות מאהבתו.

טעמתי אהבה כה מתוקה.

לעולם איני יכול לעזוב שוב את צידו.

אחיי ואחיותיי, בואו ונהיה יחד,

זה לצד זה, יחד כאחד.

עם לב אחד ומחשבה אחת,

אנו משרתים אותו ושרים את שבחו.

מי לא יוכל להשמיע את לבבו?

מי לא יוכל להשמיע את אהבתו?

רוקדים ומשבחים את האל,

אני מוחה כפיים לצידך. אני מוחה כפיים לצידך.

III

שירנו מלאים אהבה לאלוהים.

על ידי האל הכול יכול אנו מתחדשים.

חיינו הישנים היו והלכו.

תקופה גדולה עומדת בפתח!

שיתוף האמת משחרר.

להעיד ולמלא חובתנו, ממלאים בשמחה,

חיים זוהרים מזמנים אותנו.

ואנשי האל נהנים מחיים חדשים.

שברנו את כבלי העולם.

שברנו את כבלי המשפחה.

שברנו את כבלי הבשר.

כמה מתוק לאהוב זה את זה!

כמה מתוק לאהוב זה את זה!

מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'

שבחו את החיים החדשים