חשיפת טעותה של המפלגה הקומוניסטית הסינית, בכנותה את המשיח "אדם רגיל" מהי דת טובה ומהי כת מרושעת? המפלגה הקומוניסטית הסינית מגנה את האמונות הדתיות ומכנה אותן באופן אבסורדי "אמונות תפלות פיאודליות" המפלגה הקומוניסטית הסינית משתמשת במדע כדי להכחיש את שלטונו של אלוהים: האם זו ברכה או קללה? בסופו של דבר, מי מפרק משפחות משיחיות? הממשל הקומוניסטי הסיני משמיץ את כנסיית האל הכול יכול בטענה שזהו "ארגון אנושי". מה המניע שלו? המפלגה הקומוניסטית הסינית רואה במשיח אדם רגיל. מהי טעותה? קולם הפנימי של המשיחיים: האם למאמינים באלוהים באמת לא אכפת ממשפחותיהם? תשובות-המחץ המדהימות של המשיחיים לשמועות ולהשמצות שמפיץ הממשל הקומוניסטי הסיני על כנסיית האל הכול יכול כיצד המשיחיים משיבים מלחמה לשטיפת המוח האתיאיסטית של הממשל הקומוניסטי קטעים מסרטים 'השיחה' | תגובתם של המשיחיים לאיומים על בני משפחתם מצד המפלגה הקומוניסטית הסינית קטעים מסרטים 'השיחה' | תגובתם המדהימה של המשיחיים לשמועות ולשקרים של המפלגה הקומוניסטית הסינית קטעים מסרטים 'השיחה' | כיצד המשיחיים נאבקים בניסיונות שטיפת המוח של המפלגה הקומוניסטית האתאיסטית? כיצד יש להבין את המשיחיות? דיון בין משיחי לבין פקיד בממשל הקומוניסטי הסיני: מהי באמת כת? שקרי הקומוניזם | 'בסופו של דבר, מי מפרק משפחות משיחיות?' שקרי הקומוניזם | 'חשיפת טעותה של המפלגה הקומוניסטית הסינית המכנה את המשיח 'אדם רגיל'' שקרי הקומוניזם | 'מהי דת טובה, ומהי כת מרושעת?' המפלגה הקומוניסטית הסינית משתמש במדע כדי להתכחש לשלטונו של אלוהים: האם זו ברכה או קללה? כמה אבסורדי – המפלגה הקומוניסטית הסינית מגנה אמונות דתיות כ'אמונה תפלה פיאודלית' חינוך ביתי באדום | 'כיצד יש להבין את המשיחיות?' חינוך ביתי באדום | 'מהי באמת כת?' הממשל הקומוניסטי הסיני משמיץ את כנסיית האל הכול יכול בטענה שזהו "ארגון אנושי": מה המניע שלו? משיחיים מסבירים מהו שורש התנגדותה של המפלגה הקומוניסטית הסינית לאלוהים , ומהן ההשלכות לכך חינוך ביתי באדום | האם למאמינים באלוהים באמת לא אכפת ממשפחותיהם?' חינוך ביתי באדום | 'המפלגה הקומוניסטית הסינית רואה במשיח אדם רגיל: מהי טעותה?' מתיקות במעמקי הצרות | 'הוויכוח בין דרך החיים לדרך המוות' האסטרטגיה של המפלגה הקומוניסטית הסינית להכרעת משיחיים באמצעות איום על משפחותיהם