מהי דת טובה ומהי כת מרושעת?

פן לונג (סגן מנהל הבסיס לשטיפת המוח): עכשיו צפינו בסרט לחינוך משפטי, שנושאו מהותן של כתות. מסמכים מטעם הממשל המרכזי מסבירים מהן כתות, ומהם חמשת המאפיינים העיקריים שלהן. עם זאת, הדיון בחמשת המאפיינים העיקריים האלה הוא מעורפל למדי, ומלא בהכללות. זה לא דיון קונקרטי מספיק, ולא קל להבינו. עכשיו אני אדבר עליהם בצורה מעט יותר פשוטה, ולעומק. מנהיגים לאומיים קבעו שהמשיחיות והזרם הקתולי הן כתות, ושכתבי הקודש הם ספר של כת. אלה עובדות ידועות ומקובלות. באשר לשאלה מדוע הממשל המרכזי קבע שכנסיות ביתיות משיחיות, ובפרט כנסיית האל הכול יכול, הן הכתות, לפי הבנתי ולפי מחקרים, לדעתי זה העניין: כל מי שמעיד שאלוהים ברא את כל הדברים, שמעיד שאלוהים הוא הבורא, שאלוהים ברא את האנושות, שמעיד שאלוהים מושל בכל ומעיד שאלוהים הוא אדוני היקום ושולט ביקום, שמעוניין שהמין האנושי יירא רק את אלוהים, יישמע אלוהים ויעבוד את אלוהים – כל אלה הן כתות. כל מי שמעיד שאלוהים הוא צודק, קדוש ואדיר, שמעיד על אהבתו של אלוהים ועל הושעתו את המין האנושי, שמוקיעים את השטן כגורם שמשחית את המין האנושי וככוח מרושע שמושל בעולם, במיוחד כשהם מתקיפים ומוקיעים במישרין את המפלגה הקומוניסטית – כל אלה הן כתות. כל מי שמעיד שישוע אדוננו חזר, שמעיד על המשיח בהתגלמותו ומדבר על דבריו ועבודתו של אדם רגיל, כאילו היה זה המושיע שהופיע ועבד, וגם אומר בפומבי ומעיד שכל הדברים שהמשיח אומר הם אמת, וקורא למין האנושי לקבל את אלוהים, להאמין באלוהים ולהישמע לו, ושלא נכנע למפלגה הקומוניסטית – כל אלה הן כתות. כל מי שמעיד שדבריו של אלוהים הם אמת, ושהם נעלים על הכל, שמעיד שכתבי הקודש הם דבריו של אלוהים וש'הדבר מופיע בבשר' הוא אמת, ושעושה כל שביכולתו כדי לחסל ולהוקיע מרכסיזם-לניניזם ואת האידיאולוגיה והתורה של המפלגה הקומוניסטית – כל אלה הן כתות. כל מי שמלמד ומעיד על המשיח של אחרית הימים, שמטיף שאלוהים חזר, ושאלוהים גורם לכל המין האנושי לקבל את ישועתו, וכל מי שקורא לאנשים לעזוב את הכל וללכת בעקבות אלוהים, בתור הדרך היחידה לבוא אל מלכות השמיים – כל אלה הן כתות. כך אני מבין את קביעתו של הממשל המרכזי שכל הכנסיות הביתיות, ובפרט כנסיית האל הכול יכול, הן כתות. עכשיו כולכם יודעים מהי כת? בסין, המפלגה הקומוניסטית נמצאת בשלטון. המפלגה הקומוניסטית היא מפלגה פוליטית מרכסיסית-לניניסטית ואתאיסטית, שמתנגדת לכל צורה של תאיזם. המפלגה הקומוניסטית מכריזה שכל הקבוצות הדתיות שמאמינות באלוהים אשמות בכך שהן כתות. זה מראה את הסמכות המוחלטת של המפלגה הקומוניסטית. רק המפלגה הקומוניסטית היא אדירה, מלאת הדר וצודקת. כל דבר שנוגד או עויין את תורת המרכסיזם-לניניזם הוא פסול; זה דבר שהמפלגה הקומוניסטית רוצה לאסור. בסין, יש להחשיב את המפלגה הקומוניסטית ואת תורת המרכסיזם-לניניזם כנפלאים. האם ייתכן שמשהו כאן לא בסדר? אתם יכולים להביע בחופשיות כל דעה שונה שיש לכם בנושא הזה.

וונג סוואבין (מורה במרכז לשטיפת מוח): המנהל פאן הסביר כרגע בבירור רב את חמשת המאפיינים העיקריים של כתות. כולם אמורים כבר להבין את זה טוב מאוד, אבל אני אוסיף עוד דבר פשוט. אתם, אנשי כנסיית האל הכול יכול, מפיצים בגלוי שישוע חזר, ושהוא המשיח של אחרית הימים, האל הכול יכול ולא אחר. אתם מעידים גם שהאל הכול יכול משמיע אמת כדי לטהר ולהושיע אנשים, ושמלכות השמיים כבר הגיעה על פני האדמה. התוצאה היתה טלטלה ופיצול בחוגים דתיים, כאשר מיליוני אנשים החלו להאמין באל הכול יכול. זה גרם לסערה אדירה בסין, לבלבול ולאי-שקט חברתי חמור. אתם לא מפירים את הסדר הציבורי במעשיכם? לפיכך, הממשל המרכזי מצהיר שכנסיית האל הכול יכול אשמה בכך שהיא כת, ומפעיל אמצעי תקיפה ודיכוי קשים. כולכם הוטעיתם וסטיתם מן הדרך. הממשלה מקווה שלא תבזבזו זמן ושתשנו את דרכיכם, תתרחקו מכנסיית האל הכול יכול ותצטרפו לכנסיית שלושת עקרונות העצמאות. כך הממשלה תשחרר אתכם מאחריות פלילית. תראו לנו איך אתם מרגישים לגבי זה.

ז'אנג מינגדאו (משיחי): המנהל פאן, מר וואנג, הסברתם בבירור רב את היסודות שלאורם המפלגה הקומוניסטית קובעת מהי כת. עם זאת, להרגשתי, התווית המרשיעה הזאת, מצד המפלגה הקומוניסטית, היא מופרכת מיסודה. בסופו של דבר, הקביעה מה צודק ומה רע חייבת להתבסס על התאמה לאמת, ועל השאלה האם דברי אלוהים יכולים להיות יסוד קובע, או שלא. ראשית על כולנו לדעת שרק אל האמת האחד, שברא את כל הדברים, הוא האמת. אלוהים הוא הישות העליונה, ואותו על המין האנושי לעבוד. קיימות האמרות: "קיימת רוח שמשגיחה בדיוק מעל לראשך", "אנשים פועלים ואלוהים משקיף", "אין להפר את רצונו של אלוהים", "הצדק נטוע בלב האדם", "הטוב מוליד טוב, הרע מוליד רע", "אף תפילה לא תושיע מפגיעה באלוהים", וכו'. כל האמרות האלה מוכיחות שאלוהים הוא שליטם של כל הדברים, ושהוא משקיף על הכל. אלוהים הוא האמת, וכל הדברים החיוביים באים מאלוהים. נורמות משפטיות ותקני מוסר בחברה האנושית באים כולם מעבודתו של אלוהים, ומדבריו. מאז ימי הבריאה, אלוהים השמיע אמרי אמת, הנחה בני אדם וגאל והושיע אותם. אם כן, אלוהים הוא הגואל הגדול של בני האדם. אמונתם של בני האדם באלוהים, הישמעותם לאלוהים, עבודתם את אלוהים והליכתם בדרכו של אלוהים - כל אלה הם דברים חיוביים. זו הדרך הנכונה לחיי אדם, והיא נענית בברכתו של אלוהים. מאידך, כל הדברים השליליים והמרושעים באים מן השטן. כל הדברים שמתכחשים לאלוהים, שמתנגדים לאלוהים או שעויינים את אלוהים – רק אלו הם הדברים המרושעים. אם כן, מהי כת בסופו של דבר? אפשר לומר שכל מה שעויין את אלוהים, כל מה שמתנגד לכל האמיתות שאלוהים הביע, כל מה שמתכחש לאלוהים, מתנגד לאלוהים או מגנה את עבודתו, מה שמוליך אנשים אל החשיכה, מרחיק אותם מאלוהים וגורם להם להתנגד לו ולהיעשות מרושעים יותר ויותר, בעודם שוקעים בדרך הרשע וגורמים לאלוהים להביע את חרון אפו ולהמיט אסונות על העולם, ארגון מסוג כזה, כוח רע מסוג כזה – הם כת. מאז שהמפלגה הקומוניסטית עלתה לשלטון בסין, היא הפיצה אתיאיזם ואת תורת האבולוציה כדי להטעות ולהשחית את העם הסיני וגרמה לעם הסיני לצאת לדרך של התכחשות לאלוהים, התנגדות לאלוהים ובגידה באלוהים. בכך היא פגעה בטבעו של אלוהים ונענתה בקללותיו. בהתנגדותה לאלוהים, המפלגה הקומוניסטית גרמה לאסונות ללא קץ. העם שקוע בתהום של סבל. כאבם אינו נסבל והם נסים לחו"ל בזה אחר זה. במהלך שנים כל כך רבות בשלטון, המפלגה הקומוניסטית שנאה את אלוהים יותר ויותר, התנגדה לאלוהים ועשתה המון מעשי רשע – רבים מכפי שניתן לתעד. המפלגה הקומוניסטית הסינית היא לפיכך הכת האמיתית היחידה! כשהיא מאשימה כנסיות משיחיות בכך שהן כתות, המפלגה הקומוניסטית הסינית מבלבלת לחלוטין בין אמת לשקר ומעוותת את העובדות.

וונג סוואבין (מורה במרכז לשטיפת מוח): ז'אנג מינגדאו, אתה מעז לסתור אפילו את דברי המפלגה הקומוניסטית, ואתה מעז לומר שהמפלגה הקומוניסטית היא כת. אתה הרבה יותר מדי חצוף!

האן דונגמיי (משיחי): המנהל פאן, מר וואנג, באילו עקרונות אפשר להשתמש כיסוד להבחנה בין הדרך הנכונה לבין כת? זה דבר שראוי לחשוב עליו היטב! במשך אלפי שנים, השטן הפיץ דברי כפירה ורעיונות מופרכים רבים, כדי להטעות ולהשחית את המין האנושי, וגרם לבני אדם להתכחש לאלוהים, להתנגד לו ולבגוד בו. זה גרם לעולם האנושי להפוך יותר ויותר אפל, מרושע וכאוטי. במיוחד מאז שהמפלגה הקומוניסטית עלתה לשלטון, היא הטיפה את תורת האבולוציה והאתיאיזם בקנה מידה נרחב, באמרה דברים כגון: "העולם הזה נטול אלוהים לחלוטין, ואף פעם לא היה מושיע, או דבר שדומה לו", וכן - "אני אדון לעצמי בשמיים ובארץ", "האדם מסוגל לכבוש את הטבע וללחום בשמיים ובארץ", את האמירה "גורלו של אדם נתון בידיו", וגם "כל אדם לעצמו, והשטן ייקח את האחרון", "הכסף מסובב את העולם" ושאר דברי כפירה ורעיונות מופרכים שמטעים ומשחיתים את העם הסיני וגורמים לאנשים להיעשות יותר ויותר יהירים וגאוותנים, ממוקדים בעצמם ובוגדניים, חמדנים ומרושעים. המצפון האנושי נעלם, וכך גם אנושיותם. כמו שדים מאוסים, כמו בהמות, דבר אינו מרושע מדי עבור אנשים. הם אפילו רוצחים זה את זה. בסין, המקום האפל והמרושע ביותר עלי אדמות, שבו רובץ התנין הגדול האדום, אלוהים הופיע, עבד והשמיע אמרי אמת כדי לטהר ולהושיע את המין האנושי מן היסוד, ולגרום למין האנושי לחמוק משלטונו האפל של הכוח השטני, להאמין באלוהים באמונה שלמה ולהתקדם בדרך האור. כל אלה הם דברים חיוביים! אך הם נענו בהוקעה פראית ובדיכוי ורדיפה ברוטלית מצד המפלגה הקומוניסטית בסין. האם המפלגה הקומוניסטית אינה פועלת בכך, באופן פרוורטי, נגד אלוהים? כל מי שיש לו מצפון מכיר בכך שאמונה באלוהים היא הדרך הנכונה, ושרק הופעתו ועבודתו של אלוהים ורק האמת שאלוהים מביע יכולות להושיע את המין האנושי. אם כן, הדרך הנכונה היחידה היא האל שמביע את האמת ויכול להושיע את המין האנושי. כל מה שמטעה את המין האנושי, משחית אותו וגורם לו לצעוד בדרך של אפלה ורשע, כל דבר כזה הוא לבטח כת זדונית. זה הקריטריון היסודי והיחיד להבחנה בין הדרך הנכונה לבין כת. אם נקבע שכנסייה שמקבלת את עבודתו של אלוהים ואת האמת היא כת, האם אין זה בלבול בין אמת לשקר? האין זו קביעה אבסורדית ביותר?

סו שיקינג (משיחי): כן! רק אלוהים הוא הדרך, האמת והחיים. רק הופעתו ועבודתו של אלוהים מסוגלות להביא אמת ואור למין האנושי, להושיעו מן החטא ומהשפעת השטן ולהביא את המין האנושי אל יעד מפואר. המעשה הנתעב ביותר הוא לקבוע שכנסייה שמקבלת את עבודתו של אלוהים היא כת. רק המפלגה הקומוניסטית מסוגלת למעשה כה נתעב. כל שלב בעבודתו של אלוהים נועד להושיע את המין האנושי. למשל, בעידן החסד אלוהים התגלם כבשר ודם לראשונה, בתור ישוע אדוננו. כלפי חוץ הוא נראה כאדם רגיל, אך ישוע אדוננו השמיע את כל האמת שנדרשה לצורך גאולת המין האנושי. כשהוא נצלב, הוא שימש כקרבן חטאת עבור המין האנושי, שחרר את בני האדם מההרשעה ומהקללות שמתחייבות מן החוק, ואיפשר להם לחיות בחסדי האל ובברכותיו. באותם ימים, היהדות רקחה מזימות עם כוחות השלטון ועשתה את כל שביכולתה כדי להרשיע את ישוע אדוננו. הם צלבו את ישוע. הם האמינו שבכך הם יחסלו את עבודתו של ישוע וישיגו את מטרתם, אך מה היתה התוצאה? נכון להיום, בשורתו של ישוע אדוננו, שגאל את המין האנושי, התפשטה בכל רחבי העולם. מאות מיליוני אנשים קיבלו את חסדו ואת ברכותיו של אלוהים. חוגים דתיים כבר הכירו בכך שישוע אדוננו הוא המשיח והמושיע. הכנסייה המשיחית שנוצרה בעקבות הופעתו ועבודתו של ישוע אדוננו היא הדרך הנכונה; זהו הזרם האורתודוכסי! רק האתיאיזם מטעם המפלגה הקומוניסטית הסינית הוקיע את הכנסיות המשיחיות, קבע שהן כתות ושכתבי הקודש הם ספר של כת. האין אלה העובדות?

ז'אנג מינגדאו: המנהל פאן, מר וואנג, זה בכלל לא מפתיע שהמפלגה הקומוניסטית הסינית מוקיעה את הופעתו ועבודתו של ישוע אדוננו, ושהיא מסוגלת להכריז שהמשיחיות אשמה בכך שהיא כת, כי הממשל הקומוניסטי בסין הוא משטר שטני שבז ביותר לאמת ולאלוהים. בפרט הוא מתעב את כל הפעמים שבהן אלוהים מופיע ועובד. זה נקבע לחלוטין בטבעו השטני. באחרית הימים, ישוע אדוננו חזר בתור אלוהים בהתגלמותו, האל הכול יכול ולא אחר, שהשמיע את האמת הדרושה לעשיית עבודת השפיטה של אחרית הימים, כדי לטהר ולהושיע את המין האנושי מיסודו ולהביא אנשים אל מלכות האלוהים, ובכך לסיים לחלוטין את העידן הישן הזה, עידן האפלה והרשע. די בעובדה שאלוהים הופיע ועשה עבודה כדי להוכיח שאלוהים הוא זה שכל שלב בעבודתו מוביל את התפתחותו של כל המין האנושי, ושכל האמיתות שאלוהים השמיע מנחות את המין האנושי בדרכו אל האור. ללא דבריו ועבודתו של אלוהים, המין האנושי היה דורך במקום ולא מתקדם כלל; הוא היה שוקע יותר ויותר בחטאיו ומזמין את השמדתו-הוא. אם ישנם אנשים שמוכנים לקבוע שכל שלב בעבודתו של אלוהים הוא כת, באיזו בעיה מדובר בסופו של דבר? זו סוגייה שראוי מאוד להרהר בה עמוקות! כיום, אנשים מכיתות ופלגים דתיים שונים, שאוהבים את האמת ומבקשים את האור, קראו את דברי האל הכול יכול והם מסוגלים להצהיר שדברי האל הכול יכול הם האמת, ושזה קולו של אלוהים. האל הכול יכול הוא הופעת המושיע של אחרית הימים. דבריו ועבודתו של האל הכול יכול הם דרך האמת, ויותר ויותר אנשים כבר קיבלו אותם, נוכחו בהם והפיצו אותם. מדוע המפלגה הקומוניסטית מתעקשת לעשות את כל שביכולתה כדי להוקיע ולרדוף את עבודתו של אלוהים ואת כנסייתו? מדוע ככל שמדובר יותר בהופעתו ועבודתו של אלוהים, ככל שדבר-מה הוא אמיתי יותר וחיובי יותר, המפלגה הקומוניסטית מוקיעה, תוקפת ואוסרת אותו יותר? האין זו התנגדות לאלוהים? פעולה ריאקציונרית ביותר? עכשיו, כולנו יכולים לראות בבירור שכל מפלגה או ארגון ששונאים את האמת, מתכחשים לאלוהים, מתנגדים לו או עויינים אותו הם הכת האמיתית היחידה. כל גוף שמפברק שמועות ושקרים שונים כדי להונות ולהשחית את המין האנושי, הוא כת. כל גוף שמדכא ומוקיע את הכנסייה המשיחית ועויין את המשיח, הוא כת. כל גוף שמתכחש למשיח, מתכחש לאמת, מתנגד לאמת או עויין את המשיח, הוא כת. המפלגה הקומוניסטית היא המפלגה הפוליטית שמתכחשת ביותר לאלוהים, שמתנגדת ביותר לאלוהים, ששונאת ביותר את האמת וששונאת ביותר את המשיח. לפיכך, המפלגה הקומוניסטית היא כת שטנית טיפוסית ואמיתית. זה מה שאני הבנתי; כך אני רואה את הדברים.

מתוך התסריט של "שקרי הקומוניזם"

פוסט בנושא דומה