עבודת השיפוט של אלוהים באחרית הימים מגשימה את הנבואות מכתבי הקודש. המשיח עושה את עבודת המשפט באמצעות האמת כיצד עבודת המשפט של אלוהים במהלך אחרית הימים מטהרת ומושיעה את האנושות? החשיבות של משפטו של אלוהים באחרית הימים ניבטת בתוצאות שהשיגה עבודת המשפט של אלוהים באחרית הימים. לעבודת השיפוט של אלוהים באחרית הימים יש חשיבות רבה בכל הנוגע לישועתם של בני האדם, ולהבאתם לידי שלמות על דרך האמונה באלוהים שיר קודש 'המנון המלכות (א) המלכות ירדה אל העולם' | הללו את ביאת המשיח שמיים וארץ חדשים הופיעו | 'מלכותו של המשיח מתממשת בקרב בני האדם' הסרט הטוב ביותר 'התעוררות' קטע (2) – החלה עבודת השיפוט של אלוהים באחרית הימים סרט טוב 'מכס המלכות נובעים מי החיים' קטע (4) – למה אלוהים מבצע את עבודת השיפוט באחרית הימים? סרט טוב 'להקיץ מהחלום' קטע (3) – אלוהים משתמש באמת כדי לשפוט ולטהר את האדם באחרית הימים קטעים טובים מסרטים 'הילקחות בסכנה' - עבודת השיפוט של אלוהים באחרית הימים יצרה קבוצה של מתגברים