תלוש את המסכה ופתח בחיים חדשים לידה מחדש המהפך של אדם שחטא על מאמין יהיר ששינה את טבעו סוף סוף אני פועל מעט כמו בן אדם מדוע הלכתי בדרכם של הפרושים? למדתי לעבוד עם אחרים המתנה הגדולה ביותר שאלוהים נתן לי עבודת האל היא חכמה! כל מה שאלוהים הוא אומר הוא עצם שיפוטו את האדם הסיבה האמיתית לעבודה לא-יעילה הדרך היחידה להימנע מאסון מה פירושו של שינוי אמיתי? היה קפדן עם עצמך כדי להטיל משמעת על אחרים פניו האמתיות של אדם טוב לכאורה יש אושר גדול בכנות אני מוכנה לקבל את הפיקוח של כולם מהו טבעה של אהבת האל? להשתמש בדברי אלוהים כמראה מפנה לטובה בדרך האמונה באלוהים ראיתי בבירור את שיעור קומתי האמתי מחשבות על האפשרות להיות מוחלף דברי אלוהים העירו אותי הקריטריונים של אדם טוב באמת מה שטמון מאחורי שקרים חשיבות התיאום בשירות הבנה מועטה על ההיוושעות השתחררות מאזיקי הרוח מי מכיר את ליבו האימהי של אלוהים הבנת רצון האל בעודך שקוע בקשיים ההבנה שהלכתי בדרך הפרושים מהות הנקמה האישית רוח מתנשאת לפני נפילה שירות שכזה הוא בזוי באמת