תלוש את המסכה ופתח בחיים חדשים לידה מחדש המהפך של אדם שחטא על מאמין יהיר ששינה את טבעו סוף סוף אני פועל מעט כמו בן אדם מדוע הלכתי בדרכם של הפרושים? למדתי לעבוד עם אחרים המתנה הגדולה ביותר שאלוהים נתן לי עבודת האל היא חכמה! כל מה שאלוהים הוא אומר הוא עצם שיפוטו את האדם הסיבה האמיתית לעבודה לא-יעילה הדרך היחידה להימנע מאסון מה פירושו של שינוי אמיתי? פניו האמתיות של אדם טוב לכאורה יש אושר גדול בכנות אני מוכנה לקבל את הפיקוח של כולם מהו טבעה של אהבת האל? להשתמש בדברי אלוהים כמראה מפנה לטובה בדרך האמונה באלוהים ראיתי בבירור את שיעור קומתי האמתי רק דרך הבנת האמת ניתן להיות בעל כושר הבחנה דברי אלוהים העירו אותי זהו אדם טוב באמת מה שטמון מאחורי שקרים חשיבות התיאום בשירות הבנה מועטה על ההיוושעות השתחררות מאזיקי הרוח מי מכיר את ליבו האימהי של אלוהים דברי האל הסירו את התפיסות שלי ההבנה שצעדתי בנתיב הפרושים מהות הנקמה האישית רוח מתנשאת לפני נפילה שירות שכזה הוא בזוי באמת