פרק 34

פרק 34

האל הכול יכול ניחן בעוצמה בלתי מוגבלת וביכולת להשיג הכל, והוא האל השלם והאמיתי! הוא לא רק נושא את שבעת הכוכבים, נושא את שבע הרוחות, מתאפיין בשבע עיניים, פותח את שבעת החותמות ופותח את המגילה, אלא שהוא גם מנהל את שבע המכות ואת שבע הקערות ופותח את שבעת הרעמים. לפני זמן רב, הוא השמיע את שבעת השופרות! כל הדברים שהוא ברא ויצר צריכים להלל אותו, להעניק לו כבוד ולרומם את כס מלכותו. הו, האל הכול יכול! אתה הכל, אתה השלמת הכל, ואיתך, הכל מושלם, הכל בהיר, הכל משוחרר, הכל חופשי, והכל חזק ועוצמתי! שום דבר לא נסתר או חבוי, ואיתך כל התעלומות מתגלות. יתר על כן, אתה שופט את המוני אויביך, אתה מגלה את מלכותך, אתה מגלה את האש הבוערת שלך, אתה מגלה את חרון אפך, ואתה מגלה את כבודך האינסופי, הנצחי וחסר התקדים! כל בני האדם צריכים להתעורר ולהריע ולשיר ללא עכבות, תוך שהם מהללים את האל הכול יכול, האמיתי באופן מוחלט, החי באופן גמור, השופע, רב הכבוד והאמיתי, שקיים מעולם ועד עולם. יש לרומם את כס מלכותו ללא-הרף, ויש לשבח את שמו הקדוש ולהעניק לו כבוד. זה רצוני הנצחי כאלוהים, ואלה הברכות האינסופיות שהוא מגלה לנו ומרעיף עלינו! מי מביננו לא יורש זאת? כדי לרשת את הברכות של אלוהים, יש לרומם את שמו הקדוש של אלוהים ולעבוד אותו על ידי הקפת כס המלכות. האש הבוערת שלו תמיס את כל מי שיתייצב בפניו עם מניעים אחרים ובכוונות אחרות. היום הוא היום שבו אויביו יישפטו, גם הם יושמדו ביום הזה. יתרה מזאת, זהו היום שבו האל הכול יכול שלי יתגלה, וזה היום שבו הוא יזכה בכבוד ובהערכה. הו, כל העמים! קומו מיד כדי להלל ולברך את האל הכול יכול שתמיד מעניק לנו חביבות וישועה, מרעיף עלינו ברכות, משלים את בניו ומשיג בהצלחה את מלכותו! זה המעשה המופלא של אלוהים! אלה הסדר הייעוד מראש הנצחי של אלוהים, שהוא עצמו בא להושיע אותנו, להשלים אותנו ולהביא אותנו לכבוד.

כל מי שלא קם ונושא עדות נמנה על האבות הקדמונים של העיוורים ועל מלכי הבורות, והוא יהפוך לבור לעולמים, לשוטה לעולמים ולמת ועיוור לעולמים. לפיכך, רוחנו צריכה להתעורר! כל בני האדם צריכים לקום! הריעו, הללו ורוממו עד אין קץ את מלך הכבוד, את אב הרחמים, את בן הגאולה, את שבע הרוחות השופעות ואת האל הכול יכול שמביא אש בוערת ומלכותית ומשפט צודק, שהוא מספק לבדו, שופע, כול יכול ושלם. כס מלכותו ירומם לעולם! כל בני האדם צריכים לראות שזו חוכמתו של אלוהים, שזו דרך הישועה המופלאה, ושזה ההישג של רצונו רב הכבוד. אם לא נקום ונישא עדות, ברגע שהרגע יחלוף, לא נוכל לשוב אחורה. השאלה אם אנחנו זוכים לברכות או לפורענות מוכרעת בשלב הנוכחי של מסענו לפי מעשינו, מחשבותינו והדברים שאנחנו מביאים לידי ביטוי בזמן הזה. אם כן, כיצד עלינו לנהוג? לשאת עדות על אלוהים ולרומם אותו לעד, לרומם את המשיח הכול יכול – האל הנצחי, הייחודי והאמיתי!

מעתה ואילך, עליכם להבין בבירור שכל מי שלא נושא עדות על אלוהים, שלא נושא עדות על האל הייחודי והאמיתי, ואשר יש להם ספקות לגביו – כל בני האדם האלה חולים, מתים ומתריסים נגד אלוהים. דברי האל כבר הוכחו בימי קדם: כל מי שלא נאסף איתי מתפזר, וכל מי שלא איתי פועל נגדי. זו אמת שלא ניתן לשנות – היא חקוקה בסלע! מי שלא נושא עדות על אלוהים הוא משרת של השטן. את בני האדם האלה באים כדי להפריע לילדיו של אלוהים ולהונות אותם, וכן להפריע לניהול של אלוהים, צריך להוציא להורג! כל מי שיש לו כוונות טובות כלפיהם רוצה להישמד. עליכם לשמוע את נאומה של רוח האל ולהאמין לו, לצעוד בנתיב של רוח האל ולחיות את דבריה של רוח האל, ויתרה מזאת, עליכם לרומם את כס מלכותו של האל הכול יכול לעולמים!

האל הכול יכול הוא האל של שבע הרוחות! הוא גם האל של[א] שבע העיניים ושבעת הכוכבים. הוא פותח את שבעת החותמות, והוא זה שפותח את המגילה! הוא תקע בשבעת השופרים, ושבע הקערות ושבע המכות נמצאות באחיזתו – הוא ישחרר אותם כרצונו. הו, שבעת הרעמים שתמיד היו חתומים! הגיע הזמן לפתוח אותם! זה שיפתח את שבעת הרעמים כבר הופיע לנגד עיניכם!

האל הכול יכול! איתך הכל משוחרר וחופשי, אין שום קושי, והכל זורם באופן חלק! שום דבר לא מעז לחסום את דרכך או לעכב אותך. הכל נשמע לך. כל מה שלא שומע לך מת!

הכל הכול יכול, האל בעל שבע העיניים! הכל ברור לגמרי, הכל בהיר וגלוי, והכל חשוף במערומיו. עם האל הכול יכול, הכל ברור כשמש, ולא רק שאלוהים עצמו הוא כך, אלא שגם בניו כך. לא ניתן להסתיר ממנו ומבניו אף אדם, אף חפץ ואף עניין!

שבעת הכוכבים של האל הכול יכול בהירים! הוא הפך את הכנסייה למושלמת, הוא ממנה את שליחי הכנסייה שלו, וכל הכנסייה נמצאת בניהולו. הוא פותח את כל שבעת החותמות, והוא עצמו משלים את תוכנית הניהול שלו ואת רצונו. המגילה היא השפה הרוחנית והמסתורית של ניהולו, והוא פתח אותה וגילה אותה!

כל בני האדם צריכים לשמוע את שבעת השופרים המהדהדים. איתו, הכל נהיה ידוע, ודבר לעולם לא נסתר או מצער שוב. הכל מתגלה והכל מלא ניצחון!

שבעת השופרות של האל הכול יכול פתוחים, מלאי כבוד ומלאי ניצחון! אלה גם השופרות ששופטים את אויביו! במהלך ניצחונו, הקרן שלו מרוממת! הוא מושל בכל התבל!

הוא הכין את שבע קערות המכות, והן משתלחות במלוא עוז על אויביו ללא גבולות, והם ייבלעו בלהבות האש הבוערת שלו. האל הכול יכול מפגין את עוצמת סמכותו וכל אויביו גוועים. שבעת הרעמים האחרונים כבר לא חתומים בפני האל הכול יכול – הם כולם פתוחים! הם כולם פתוחים! הוא ממית את אויביו באמצעות שבעת הרעמים, מה שמייצב את פני האדמה, גורם לעולם לשרת אותו ומונע מהתבל להפוך שוב לשממה!

האל הכול יכול הצודק! אנחנו מהללים אותך לנצח! מגיעים לך שבח עד אין קץ, והערכה והלל עד אין קץ! שבעת הרעמים שלך אינם רק למען המשפט שלך, אלא שיותר מכך, הם למען הכבוד והסמכות שלך, והם מאפשרים להשלים את הכל!

כל העמים חוגגים לפני כס המלכות ומשבחים ומרוממים בצהלה את האל המשיח הכול יכול! קולותיהם מהדהדים כמו רעם! כל הדברים כולם קיימים בזכותו, והם גם מתרוממים בזכותו. מי מעז שלא לייחס לו באופן בלעדי כל כבוד, סמכות, חוכמה, קדושה, ניצחון והתגלות? זה ההישג של רצונו, וזו ההשלמה הסופית של בניית ניהולו!

הערות שוליים:

א. הטקסט המקורי משמיט את המילים "האל של."

פרק 34