העדיפות העליונה באמונה באל

העדיפות העליונה באמונה באל

נסו לתפוס מה האל עושה

ראו הכל לפי דבריו עמדו לצד האל,

כך יהיו עמדותיכם נכונות.

I

כל שתעשו צריך להיות שקול כנגד

מערכת יחסים תקינה עם אלוהים.

אם יחסיכם עם אלוהים תקינים

וכוונותיכם צודקות עשו זאת.

על מנת לקיים יחסים תקינים עם אלוהים,

אל לכם לפחד להפסיד דבר מה.

בניית יחסים תקינים עם אלוהים חייבת להיות בעדיפות עליונה

עבור כל מאמין.

על כולם לראות זאת כמשימה הכי חשובה,

הדבר הכי חשוב בחייהם.

II

לא תוכלו להרשות לשטן לנצח בכם,

לאחוז בכם לשים אתכם ללעג.

כוונה כזו הינה סימן

שיחסיכם עם אלוהים תקינים הם.

זה לא עבור הבשר אלא עבור שלום הרוח.

כדי לזכות בעבודת רוח הקודש לספק רצון האל.

בניית יחסים תקינים עם אלוהים חייבת להיות בעדיפות עליונה

עבור כל מאמין.

על כולם לראות זאת כמשימה הכי חשובה,

הדבר הכי חשוב בחייהם.

III

כדי להיווכח במצב תקין,

עליכם לבנות יחסים חזקים עם האל.

תקנו תפיסתכם על אמונה באל.

על מנת שהאל יוכל להשיגכם,

לחשוף פירות דבריו בכם.

להתיר לאל להאיר אתכם עוד

בדרך זו תיכנסו בהתנהגות הנכונה.

בניית יחסים תקינים עם אלוהים חייבת להיות בעדיפות עליונה

עבור כל מאמין.

על כולם לראות זאת כמשימה הכי חשובה,

הדבר הכי חשוב בחייהם.

IV

אכלו ושתו עוד מדברי האל הנוכחיים.

היווכחו בדרך הנוכחית של עבודת רוח הקודש.

פעלו בהתאם לדרישות האל היום,

אל תנהגו לפי נהגים מיושנים.

כך מערכת יחסיכם עם אלוהים תהא תקינה.

ואתם תהיו במסלול הנכון של אמונה באל.

בניית יחסים תקינים עם אלוהים חייבת להיות בעדיפות עליונה

עבור כל מאמין.

על כולם לראות זאת כמשימה הכי חשובה,

הדבר הכי חשוב בחייהם.

מתוך 'הדבר מופיע בבשר'

העדיפות העליונה באמונה באל