מוזיקה ישראלית 'הריבון על הכול' | סרט דוקומנטרי 1:26:13 מוזיקה ישראלית 'הריבון על הכול' | סרט דוקומנטרי

במרחבים העצומים של היקום, כל הגופים השמיימיים נעים בדיוק בתוך מסלוליהם. תחת השמיים, כל ההרים, הנהרות והנחלים ממוקמים בגבולותיהם וכל הברואים חיים...