אין כאן דבר בינתיים. הוסף אחד עכשיו!

מזמור דברי אלוהים | 'האל שם את כל תקוותו באדם'

סרטוני מזמורים 1771  2018-06-24

מזמור דברי אלוהים | 'האל שם את כל תקוותו באדם'

I

מבראשית ועד היום,

הדרך הייתה רק לאדם לדבר עם האל, לשוחח עימו.

בין כל הבריות, כל היצורים,

רק לאדם ישנן מילים לדבר עם האל, לשוחח עימו.

בניהולו את האדם, האל ממתין רק למנחה אחת, לב האדם,

לטהרו ולציידו, ולהפוך את האדם מספק ואהוב על האל,

האדם מספק ואהוב על האל.

II

עם אוזניים לשמוע, עיניים לראות,

רעיונות ושפה, רצון חופשי,

האדם יכול לשמוע את האל, ללכת לצד האל.

הוא יכול לדעת רצון האל, לקבל את משימתו,

והאל רוצה את האדם בתור חבר דומה שיילך לצידו.

בניהולו את האדם, האל ממתין רק למנחה אחת, לב האדם,

לטהרו ולציידו, ולהפוך את האדם מספק ואהוב על האל,

האדם מספק ואהוב על האל.

III

האל יגרום לאדם לאוהבו, לסור מרע ולירוא אותו.

הדבר לו הוא מחכה מראשית כל הזמנים.

בניהולו את האדם, האל ממתין רק למנחה אחת, לב האדם,

לטהרו ולציידו, ולהפוך את האדם מספק ואהוב על האל,

האדם מספק ואהוב על האל.

מתוך 'הדבר מופיע בבשר'

הברק ממזרח, כנסיית האל הכול יכול נוסדה בעקבות הופעתו ועבודתו של האל הכול יכול, הביאה השנייה של ישוע אדוננו, המשיח של אחרית הימים. החברים בכנסייה הם אלה המקבלים את עבודתו של האל הכול יכול באחרית הימים, והנכבשים וניצלים באמצעות דבריו. האל הכול יכול ייסד את הכנסייה לבדו והוא שמנהיג אותה כרועה. היא במפורש לא נוסדה על ידי אדם. המשיח הוא האמת, הדרך והחיים. צאנו של אלוהים שומעות בקולו של אלוהים. כל עוד תקראו את דברי האל הכול יכול, תבינו שאלוהים אכן הופיע.

הודעה מיוחדת: הפקת סרט זו הופקה שלא למטרת רווח על ידי כנסיית האל הכול יכול. אין להפיץ סרט זה למטרת רווח לשום צד שלישי, ואנו מקווים שכולם ישתפו אותו ויפיצו אותו בגלוי. בהפיצכם סרט זה, אנא ציין את מקורו. ללא הסכמתה של כנסיית האל הכול יכול, אסור בהחלט לשום ארגון, קבוצה חברתית או אדם לערוך שינויים בתוכנו של סרט זה או להציג אותו באופן מסולף.

תוכן הסרט הזה תורגם במלואו על-ידי מתרגמים מקצועיים. עם זאת, בשל הבדלים בין השפות ומסיבות אחרות, אין להימנע ממספר מצומצם של אי-דיוקים בתהליך התרגום. אם נתקלתם באי-דיוקים, אנא בדקו את הנוסח המקורי בסינית. אתם מוזמנים גם ליידע אותנו בעניין.

החומרים לקוחים בחלקם מתוך: AA VFX, Amitai Angor https://www.youtube.com/dvdangor2011

https://www.youtube.com/watch?v=V_wCaoN5Ma0