אין כאן דבר בינתיים. הוסף אחד עכשיו!

מזמור דברי אלוהים | כל הדברים קיימים תחת סמכותו של הבורא

סרטוני מזמורים 2848  2017-12-16

מזמור דברי אלוהים

כל הדברים קיימים תחת סמכותו של הבורא

I

צעד אחר צעד, הבורא יצר עבודה מכוונת בהתאם לתכניתו.

בזה אחר זה, הם הופיעו הברואים שלו בהתאם לתכניתו.

הכל קיים תחת הסמכות שלו.

כולם מודים לבורא על יצירתו וחסדו.

בכל צורה או גודל לא משנה.

הכל נברא בידי הבורא.

II

לאט לאט העולם צמח, מעשי פלאים יצרו דברים רבים.

מתוהו ובוהו חשוך אל בהירות מוארת.

שקט על פני תהום לחיים שוקקים.

הכל קיים תחת הסמכות שלו.

כולם מודים לבורא על יצירתו וחסדו.

בכל צורה או גודל לא משנה.

הכל נברא בידי הבורא.

III

כל הבריאה, מן הגדול, אל הקטן, נוצרה בידי האל, הבורא.

זהו צורך וערך חיוני וייחודי לקיומם של כל הברואים.

הכל קיים תחת הסמכות שלו.

כולם מודים לבורא על יצירתו וחסדו.

בכל צורה או גודל לא משנה.

הכל נברא בידי הבורא. הכל נברא בידי הבורא.

צעד אחר צעד, העולם גדל, נוצר בידי הבורא, בהתאם לתכניתו.

מתוך ״המשך של הדבר מופיע בבשר״

הברק ממזרח, כנסיית האל הכול יכול נוסדה בעקבות הופעתו ועבודתו של האל הכול יכול, הביאה השנייה של ישוע אדוננו, המשיח של אחרית הימים. החברים בכנסייה הם אלה המקבלים את עבודתו של האל הכול יכול באחרית הימים, והנכבשים וניצלים באמצעות דבריו. האל הכול יכול ייסד את הכנסייה לבדו והוא שמנהיג אותה כרועה. היא במפורש לא נוסדה על ידי אדם. המשיח הוא האמת, הדרך והחיים. צאנו של אלוהים שומעות בקולו של אלוהים. כל עוד תקראו את דברי האל הכול יכול, תבינו שאלוהים אכן הופיע.

הודעה מיוחדת: הפקת סרט זו הופקה שלא למטרת רווח על ידי כנסיית האל הכול יכול. אין להפיץ סרט זה למטרת רווח לשום צד שלישי, ואנו מקווים שכולם ישתפו אותו ויפיצו אותו בגלוי. בהפיצכם סרט זה, אנא ציין את מקורו. ללא הסכמתה של כנסיית האל הכול יכול, אסור בהחלט לשום ארגון, קבוצה חברתית או אדם לערוך שינויים בתוכנו של סרט זה או להציג אותו באופן מסולף.

תוכן הסרט הזה תורגם במלואו על-ידי מתרגמים מקצועיים. עם זאת, בשל הבדלים בין השפות ומסיבות אחרות, אין להימנע ממספר מצומצם של אי-דיוקים בתהליך התרגום. אם נתקלתם באי-דיוקים, אנא בדקו את הנוסח המקורי בסינית. אתם מוזמנים גם ליידע אותנו בעניין.