אין כאן דבר בינתיים. הוסף אחד עכשיו!

שיר קודש | 'ההשפעה שמשפט האל יכול להשיג'

סרטוני מזמורים 1400  2018-10-02

שיר קודש | 'ההשפעה שמשפט האל יכול להשיג'

I

עבודת האל בעשיית משפט אינה,

בדברים מועטים, להבהיר את כל טבעו של האדם,

אלא לגלות, לטפל, לגזום אותו עם הזמן.

טיפולים כאלה לא ניתן להחליף במלים פשוטות.

אלא רק האמת, שהיא מעבר לתפישת האדם.

רק עבודה שכזו נחשבת משפט.

רק משפט כזה יכול לגרום לאדם להישמע לאל בלבבו ובפיו

ולדעת אותו באמת.

II

עבודת המשפט מביאה את האדם לדעת את פני האל ממש,

ואת האמת על המרד שלו.

היא מלמדת אותו את המשמעות והכוונה מאחורי עבודת האל,

ושל המסתורין שאדם לא מבין.

היא עוזרת לו לדעת את שחיתותו ולראות את כיעורו שלו.

רק עבודה שכזו נחשבת משפט.

רק משפט כזה יכול לגרום לאדם להישמע לאל בלבבו ובפיו

ולדעת אותו באמת.

III

השפעות עבודת האל מתרחשות באמצעות עבודת המשפט.

שהרי במהותה, היא נועדה רק לפתוח את האמת, הדרך

והחיים של האלוהים לכל מאמיניו.

זו עבודת האל במשפטו.

רק עבודה שכזו נחשבת משפט.

רק משפט כזה יכול לגרום לאדם להישמע לאל בלבבו ובפיו

ולדעת אותו באמת.

מתוך 'הדבר מופיע בבשר'

הברק ממזרח, כנסיית האל הכול יכול נוסדה בעקבות הופעתו ועבודתו של האל הכול יכול, הביאה השנייה של ישוע אדוננו, המשיח של אחרית הימים. החברים בכנסייה הם אלה המקבלים את עבודתו של האל הכול יכול באחרית הימים, והנכבשים וניצלים באמצעות דבריו. האל הכול יכול ייסד את הכנסייה לבדו והוא שמנהיג אותה כרועה. היא במפורש לא נוסדה על ידי אדם. המשיח הוא האמת, הדרך והחיים. צאנו של אלוהים שומעות בקולו של אלוהים. כל עוד תקראו את דברי האל הכול יכול, תבינו שאלוהים אכן הופיע.

הודעה מיוחדת: הפקת סרט זו הופקה שלא למטרת רווח על ידי כנסיית האל הכול יכול. אין להפיץ סרט זה למטרת רווח לשום צד שלישי, ואנו מקווים שכולם ישתפו אותו ויפיצו אותו בגלוי. בהפיצכם סרט זה, אנא ציין את מקורו. ללא הסכמתה של כנסיית האל הכול יכול, אסור בהחלט לשום ארגון, קבוצה חברתית או אדם לערוך שינויים בתוכנו של סרט זה או להציג אותו באופן מסולף.

חוקרים את עבודתו ודבריו של האל הכול יכול, מקדמים בברכה את ישוע אדוננו בשובו. האפליקציה של כנסיית האל הכול יכול תסייע לך ללמוד את עבודתו של אלוהים באחרית הימים וללכת בעקבותיו.