אין כאן דבר בינתיים. הוסף אחד עכשיו!

מזמור דברי אלוהים | האל מבקש את הצמאים להופעתו להתגלותיו

סרטוני מזמורים 1426  2018-03-23

מזמור דברי אלוהים

האל מבקש את הצמאים להופעתו להתגלותיו

I

האל דורש את הכמהים אליו, את המשתוקקים להופעתו,

דורש הוא את שלא מתנגדים, צייתנים כתינוקות לפניו.

האל דורש את אלו היכולים, יכולים לשמוע את דברו,

לקבל את מה שהוא הפקיד ולמסור לו את ליבם וגופם.

אם כלום לא יערער, כלום לא יערער את דבקותכם באל,

הוא יביט מטה אליכם, יביט מטה אליכם בחסד.

אלהים יעניק לכם את ברכותיו, ברכותיו.

אלהים יעניק לכם את ברכותיו.

II

אם אתם אצילים, נחשבים או מלומדים,

ועדיין מקבלים את שליחותו ותפקידו.

אם אתם עשירים, ואהודים בעיני כולם,

ועדיין מקבלים את שליחותו ותפקידו. כן!

אם כלום לא יערער, כלום לא יערער את דבקותכם באל,

כל מעשיכם יהיו משמעותיים וצודקים. הו … הו …

אלהים יעניק לכם את ברכותיו, ברכותיו.

אלהים יעניק לכם את ברכותיו.

III

אבל אם תתעלמו מקריאתו למען מעמדכם ומטרותיכם,

כל מה שתעשו אלהים יקלל, כן, כל מעשיכם יהיו נתעבים בעיניו.

אם כלום לא יערער, כלום לא יערער את דבקותכם באל,

כל מעשיכם יהיו משמעותיים וצודקים.

אלהים יעניק לכם את ברכותיו, ברכותיו.

אלהים יעניק לכם את ברכותיו.

את ברכותיו.

מתוך 'הדבר מופיע בבשר'

הברק ממזרח, כנסיית האל הכול יכול נוסדה בעקבות הופעתו ועבודתו של האל הכול יכול, הביאה השנייה של ישוע אדוננו, המשיח של אחרית הימים. החברים בכנסייה הם אלה המקבלים את עבודתו של האל הכול יכול באחרית הימים, והנכבשים וניצלים באמצעות דבריו. האל הכול יכול ייסד את הכנסייה לבדו והוא שמנהיג אותה כרועה. היא במפורש לא נוסדה על ידי אדם. המשיח הוא האמת, הדרך והחיים. צאנו של אלוהים שומעות בקולו של אלוהים. כל עוד תקראו את דברי האל הכול יכול, תבינו שאלוהים אכן הופיע.

הודעה מיוחדת: הפקת סרט זו הופקה שלא למטרת רווח על ידי כנסיית האל הכול יכול. אין להפיץ סרט זה למטרת רווח לשום צד שלישי, ואנו מקווים שכולם ישתפו אותו ויפיצו אותו בגלוי. בהפיצכם סרט זה, אנא ציין את מקורו. ללא הסכמתה של כנסיית האל הכול יכול, אסור בהחלט לשום ארגון, קבוצה חברתית או אדם לערוך שינויים בתוכנו של סרט זה או להציג אותו באופן מסולף.

תוכן הסרט הזה תורגם במלואו על-ידי מתרגמים מקצועיים. עם זאת, בשל הבדלים בין השפות ומסיבות אחרות, אין להימנע ממספר מצומצם של אי-דיוקים בתהליך התרגום. אם נתקלתם באי-דיוקים, אנא בדקו את הנוסח המקורי בסינית. אתם מוזמנים גם ליידע אותנו בעניין.

החומרים לקוחים בחלקם מתוך: www.stockfootage.com