אין כאן דבר בינתיים. הוסף אחד עכשיו!

האל בהתגלמותו עושה את עבודת כיבוש לב כל האנושות

סרטוני מזמורים 913  2018-01-02

האל בהתגלמותו עושה את עבודת כיבוש לב כל האנושות

האל בהתגלמותו עובד ללא תרועות, עבודתו אינה לוטה בערפל.

היא אמיתית וממשית, כשם שאחד ואחד הם שניים,

אינה נסתרת, ולא תוליך איש שולל.

כל שרואה האדם, ממשי הוא,

כמו האמת והידע שהוא לומד.

עת תושלם העבודה, היכרותו עם אלוהים תהא חדשה,

והתפיסות יעלמו מעיניי המבקשים אחריו.

זו לא רק השפעתה של עבודתו על הסינים,

אלא ייצוג עבודת כיבוש לב כל האנושות,

עבודת כיבוש לב כל האנושות.

הרי בשרו, עבודתו וכל אשר אליו

מועילים לעבודת כיבושו יותר מכל דבר אחר.

מועילים לעבודתו היום, ומחר.

בשרו יכבוש ואף יזכה בכלל האנושות.

כולה אין לאדם עיסוק נשגב מלהביט, לציית ולהבין את אלוהים.

והתפיסות יעלמו מעיניי המבקשים אחריו.

זו לא רק השפעתה של עבודתו על הסינים,

אלא ייצוג עבודת כיבוש לב כל האנושות,

עבודת כיבוש לב כל האנושות.

מתוך ״הדבר מופיע בבשר״

הברק ממזרח, כנסיית האל הכול יכול נוסדה בעקבות הופעתו ועבודתו של האל הכול יכול, הביאה השנייה של ישוע אדוננו, המשיח של אחרית הימים. החברים בכנסייה הם אלה המקבלים את עבודתו של האל הכול יכול באחרית הימים, והנכבשים וניצלים באמצעות דבריו. האל הכול יכול ייסד את הכנסייה לבדו והוא שמנהיג אותה כרועה. היא במפורש לא נוסדה על ידי אדם. המשיח הוא האמת, הדרך והחיים. צאנו של אלוהים שומעות בקולו של אלוהים. כל עוד תקראו את דברי האל הכול יכול, תבינו שאלוהים אכן הופיע.

הודעה מיוחדת: הפקת סרט זו הופקה שלא למטרת רווח על ידי כנסיית האל הכול יכול. אין להפיץ סרט זה למטרת רווח לשום צד שלישי, ואנו מקווים שכולם ישתפו אותו ויפיצו אותו בגלוי. בהפיצכם סרט זה, אנא ציין את מקורו. ללא הסכמתה של כנסיית האל הכול יכול, אסור בהחלט לשום ארגון, קבוצה חברתית או אדם לערוך שינויים בתוכנו של סרט זה או להציג אותו באופן מסולף.

תוכן הסרט הזה תורגם במלואו על-ידי מתרגמים מקצועיים. עם זאת, בשל הבדלים בין השפות ומסיבות אחרות, אין להימנע ממספר מצומצם של אי-דיוקים בתהליך התרגום. אם נתקלתם באי-דיוקים, אנא בדקו את הנוסח המקורי בסינית. אתם מוזמנים גם ליידע אותנו בעניין.