אין כאן דבר בינתיים. הוסף אחד עכשיו!

מזמור דברי אלוהים | רק אם האנושות עובדת את האל האמיתי יכול להיות להם גורל טוב

סרטוני מזמורים 1308  2018-04-26

מזמור דברי אלוהים

רק אם האנושות עובדת את האל האמיתי

יכול להיות להם גורל טוב

I

האל ברא את העולם, הוא יצר את האנושות.

את תרבות יוון ואת יִשׁוּב הָעוֹלָם.

רק באל יש נחמה לאנושות.

יום וליל דואג הוא לה.

התפתחות האנושות בלתי נפרדת מריבונותו,

ריבונות האל, ריבונות האל.

עברה ועתידה של האנושות כולה

בלתי נפרדים הם מתכנוני האל.

II

אם משיחיים אמיתיים הנכם,

אז וודאי מאמינים אתם בזאת

כי עלייתה וירידתה של כל מדינה או אומה

מתרחשות לפי תוכנית האל.

רק האל לבדו יודע מה גורלה של כל מדינה ושל כל אומה.

רק האל לבדו יודע מה גורלה של כל מדינה ושל כל אומה.

רק האל יודע מהו הנתיב בו על האנושות לצעוד.

אם האנושות או מדינה רוצות גורל טוב,

על האדם בהכנעה לכרוע ברך לאל.

ועל האדם לשוב בתשובה ולהתוודות בפני האל,

פן גורלו ויעדו יסתיימו הם באסון.

אם משיחיים אמיתיים הנכם,

אז וודאי מאמינים אתם בזאת

כי עלייתה וירידתה של כל מדינה או אומה

מתרחשות לפי תוכנית האל,

מתרחשות לפי תוכנית האל,

מתרחשות לפי תוכנית האל.

מתוך 'הדבר מופיע בבשר'

הברק ממזרח, כנסיית האל הכול יכול נוסדה בעקבות הופעתו ועבודתו של האל הכול יכול, הביאה השנייה של ישוע אדוננו, המשיח של אחרית הימים. החברים בכנסייה הם אלה המקבלים את עבודתו של האל הכול יכול באחרית הימים, והנכבשים וניצלים באמצעות דבריו. האל הכול יכול ייסד את הכנסייה לבדו והוא שמנהיג אותה כרועה. היא במפורש לא נוסדה על ידי אדם. המשיח הוא האמת, הדרך והחיים. צאנו של אלוהים שומעות בקולו של אלוהים. כל עוד תקראו את דברי האל הכול יכול, תבינו שאלוהים אכן הופיע.

הודעה מיוחדת: הפקת סרט זו הופקה שלא למטרת רווח על ידי כנסיית האל הכול יכול. אין להפיץ סרט זה למטרת רווח לשום צד שלישי, ואנו מקווים שכולם ישתפו אותו ויפיצו אותו בגלוי. בהפיצכם סרט זה, אנא ציין את מקורו. ללא הסכמתה של כנסיית האל הכול יכול, אסור בהחלט לשום ארגון, קבוצה חברתית או אדם לערוך שינויים בתוכנו של סרט זה או להציג אותו באופן מסולף.

תוכן הסרט הזה תורגם במלואו על-ידי מתרגמים מקצועיים. עם זאת, בשל הבדלים בין השפות ומסיבות אחרות, אין להימנע ממספר מצומצם של אי-דיוקים בתהליך התרגום. אם נתקלתם באי-דיוקים, אנא בדקו את הנוסח המקורי בסינית. אתם מוזמנים גם ליידע אותנו בעניין.

החומרים לקוחים בחלקם מתוך:

Caravela Vera Cruz no rio Tejo(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caravela_Vera_Cruz_no_rio_Tejo.jpg)/CC BY 2.5(https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/deed.en

Power to Order By British Council (http://film.britishcouncil.org/power-to-order)/CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/)

Near Mahim Junction Train Station at Dusk(https://ez2o.com/1TPEW) by Adam Cohn/CC BY-NC-ND 2.0(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/

www.stockfootage.com

Food and Agriculture Organization of the United Nations, [2017], [World Food Day 2017 – Change the future of migration | # WFD2017], [https://www.youtube.com/watch?v=rvwce0pDwlE]. Reproduced with permission)