אנו נלך בדרכו בדבקות

אנו נלך בדרכו בדבקות

חיינו בעולם אפל בו השטן עינה אותנו.

אבל עכשיו אנו מאושרים להיות בכנסיה,

כזו שמחה, אין לתאר.

את המוטל עלינו מקיימים -

אוהבים את האל ומיישמים את האמת לרצותו.

אוהבים זה את זה בלבבות מאוחדים

ונלך בדרכו של אלוהים, לאן שיוביל אותנו.

אלוהים יודע מה אנו רוצים;

אנו עניים, אומללים ועיוורים.

הדרך אותנו ושמור לבבנו, ואנו נחזה במעשייך.

יודע מה אנו רוצים; אנו עניים, אומללים ועיוורים.

הדרך אותנו ושמור לבבנו,

ונצעד אחריך במסירות, אחריך במסירות.

II

האמנו באלוהים רק למען החסד;

היינו עיוורים למי שהינו.

חווינו משפט וניסיונות;

כעת אנו יראים את אלוהים וסרים מרע.

שמחים ומפזזים ומשבחים;

שירי הערצה מתעופפים מעל האדמה.

אחים ואחיות, הגיע הזמן להעניק את נאמנותנו.

אלוהים יודע מה אנו רוצים;

אנו עניים, אומללים ועיוורים.

הדרך אותנו ושמור לבבנו, ואנו נחזה במעשייך.

אלוהים יודע מה אנו רוצים;

אנו עניים, אומללים ועיוורים.

הדרך אותנו ושמור לבבנו,

ונצעד אחריך במסירות, אחריך במסירות.

III

משפט האל מטהר את נשמותינו;

אנו רואים את אהבת האל דרך כל ניסיון (כל ניסיון).

אנו אסירי תודה על כך שהוא

הביא אותנו לידי שלמות,

כך שמעתה נמסור עדות טובה.

אנו דוחפים את עדותנו לשיא (לשיא).

מביישים את השטן, מכל וכל.

נאהב את אלוהים לעד. נאהב את אלוהים לעד.

אלוהים יודע מה אנו רוצים;

אנו עניים, אומללים ועיוורים.

הדרך אותנו ושמור לבבנו, ואנו נחזה במעשייך.

אלוהים יודע מה אנו רוצים;

אנו עניים, אומללים ועיוורים.

הדרך אותנו ושמור לבבנו,

ונצעד אחריך במסירות.

אלוהים יודע מה אנו רוצים;

אנו עניים, אומללים ועיוורים.

הדרך אותנו ושמור לבבנו, ואנו נחזה במעשייך.

אלוהים יודע מה אנו רוצים;

אנו עניים, אומללים ועיוורים.

הדרך אותנו ושמור לבבנו,

ונצעד אחריך במסירות,

אחריך במסירות,

אחריך במסירות.

מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'

אנו נלך בדרכו בדבקות