ב. שאלות ותשובות על האופן שבו מתגשם בואו של ישוע אדוננו (בחשאי ובגלוי)

ב. שאלות ותשובות על האופן שבו מתגשם בואו של ישוע אדוננו (בחשאי ובגלוי)

שאלה 2: אני מאמין באלוהים במשך רוב חיי. עבדתי ללא לאות למען ישוע ולא הפסקתי לצפות לביאתו השנייה. אם ישוע הגיע, מדוע לא זכיתי ממנו להתגלות? האם הוא סילק אותי מהדרך? הנקודה הזאת הותירה אותי מאוד מבולבל. איך אתם מסבירים את זה?

תשובה: אדם נוטה לחשוב שאם הוא מאמין באלוהים במשך מחצית חייו, עובד קשה למען ישוע וממתין בדריכות לביאתו השנייה, כאשר ישוע ישוב, הוא יעניק לו התגלות. הדבר נובע מתפיסותיו ודמיונו של אותו אדם. זה לא תואם את עבודתו של אלוהים בפועל. הפרושים היהודים חצו ימים ויבשות כדי להפיץ את דרכו של אלוהים. האם ישוע אדוננו אי פעם התגלה בפניהם כאשר הוא בא? ולגבי התלמידים שנהו אחרי ישוע אדוננו, מי מהם הלך בעקבות ישוע אדוננו מפני שקיבל התגלות? אף לא אחד מהם! תוכל לטעון שפטרוס זכה להתגלות אלוהית והכיר בכך שישוע אדוננו הוא המשיח, בן האלוהים, אך זה קרה לאחר שפטרוס כבר היה חסידו של ישוע אדוננו במשך תקופה מסוימת, שמע אותו נושא דרשות במשך תקופה מסוימת וכבר הכיר אותו ברמה מסוימת בלבו. רק אז הוא זכה להתגלות מרוח הקודש וביכולת לדעת את זהותו האמיתית של ישוע אדוננו. פטרוס בהחלט לא זכה להתגלויות כלשהן לפני שנעשה חסידו של ישוע אדוננו. זוהי עובדה. אלו שהלכו בעקבות ישוע אדוננו היו מסוגלים לזהות שישוע אדוננו הוא המשיח לאחר ששמעו אותו נושא דרשות במשך זמן מה. הם לא הלכו בעקבותיו מפני שהם קיבלו התגלות מראש, התגלות שאפשרה להם לזהות מיהו ישוע אדוננו. באחרית הימים, האל הכול יכול ירד בחשאי אל בני האדם כדי לעשות את עבודתו, עבודת השפיטה. מיליוני אנשים קיבלו את האל הכול יכול ונעשו חסידיו, אך אף לא אחד מהם עושה זאת מפני שזכה להתגלות מרוח הקודש. אנו מאמינים באל הכול יכול מכיוון שזיהינו את קולו של אלוהים כאשר קראנו את דברי האל הכול יכול וניהלנו שיחות על האמת. עובדות אלה מוכיחות שכאשר אלוהים מתגלם כבשר ודם כדי לעשות את עבודתו, הוא בהחלט לא מעניק התגלויות לאף אדם כדי שיאמין בו וילך בעקבותיו. אין צורך לציין שבאחרית הימים אלוהים מביע את האמת כדי לעשות את עבודת השפיטה. כאשר אלוהים אומר את דבריו אל תבל ומלואה, זוהי עבודתו באחרית הימים. כולם יכולים לשמוע את קולו של אלוהים. דבריו של אלוהים באחרית הימים מהווים את הפעם הראשונה מאז ברא אלוהים את העולם שבה הוא מכריז על דבריו בפני כל האנושות וכל היקום. בספר ההתגלות, אלוהים אמר פעמים רבות: "מי אשר אוזן לו, ישמע נא את אשר הרוח אומרת לקהילות". באחרית הימים, אלוהים עובד באמצעות אמירת דבריו והבעת האמת כדי למצוא את כבשיו. כבשיו של אלוהים מסוגלים לשמוע את קולו. כל מי ששומע ומבין את קולו של אלוהים הם כבשיו של אלוהים, העלמות החכמות. אלה שאינם מבינים את קולו של אלוהים, חייבים להיות העלמות השוטות. כך נבדלים כל בני האדם, איש איש לסוגו. הדבר מראה עד כמה חכם וצודק הוא אלוהים!

אלוהים ביטא רבים מדבריו בקולו שלו. אם עדיין איננו יכולים לשמוע ולזהות אותו, האם איננו פשוט העלמות השוטות? בכל זרם דתי ישנם כמה מאמינים ששמעו את קולו של אלוהים ושבו אליו. האם אלו אינם פשוט האוצר "הגנוב"? אלוהים ירד בחשאי כדי לטעון לבעלות על אוצרות אלה, כדי להכין קבוצה של מתגברים לפני בוא האסונות מבין אלה שכבר הועלו השמיימה בפני כס מלכותו של אלוהים. באשר למי שממתין באופן סביל להתגלותו של אלוהים, אך אינו מזהה את קולו של אלוהים בדברים שהוא מביע, ניתן לומר רק שאנשים כאלו אינם אוהבים את האמת, אינם מכירים את אלוהים והם בהחלט לא כבשיו של אלוהים. מטבע הדברים, אלו האנשים שאלוהים מסלק מן הדרך. בדיוק כמו שאמר ישוע אדוננו לתומאס: "משום שראית אותי, האמנת. אשרי אלה שלא ראו, ובכל זאת האמינו" (יוחנן כ' 29). ישוע אדוננו אמר בשלב מוקדם: "צאני שומעות את קולי, ואני מכיר אותן, והן הולכות אחריי" (יוחנן י' 27). "הנה אני עומד ליד הדלת ודופק. אם מישהו ישמע את קולי ויפתח את הדלת, אני אכנס אליו, ואוכַל איתו, והוא איתי" (ההתגלות ג' 20). חוכמתו של אלוהים ניכרת כאן. אילו העניק אלוהים התגלויות לבני אדם כדי שיאמינו בו, איזו סיבה הייתה לאלוהים לומר עדיין שכבשיו של אלוהים שומעים את קולו? זו לא סתירה? אמת המידה של אלוהים, לפיה הוא קובע אם אנשים הם אנשי אלוהים, היא האם הם מסוגלים לזהות את קולו. זוהי הגינותו של אלוהים, וזהו הצדק שלו. כפי שאתם רואים, אלו שלא זכו להתגלות מאלוהים, ועם זאת זיהו את קולו של אלוהים וקיבלו את האל הכול יכול ישירות, הם המבורכים באמת. לפיכך, כאשר לומדים את דרך האמת, אין זה חשוב לזכות בהתגלות אלוהית. המפתח הוא האם אתה מזהה את קולו של אלוהים בדברי האל הכול יכול או לא. רק אלו שמבינים שדברי אלוהים הם כולם אמת ומקבלים את אלוהים, הם מאמינים אמיתיים, אוהבי אמת ואנשים הצמאים להופעתו של אלוהים. אם אדם רק ממתין לקבלת התגלות אלוהית, קשה לומר אם הוא אדם שאוהב את האמת בעומק לבו, אדם שמכיר את קולו של אלוהים. לכן אלו שקיבלו את בואו של ישוע, עשו זאת לאחר ששמעו את קולו של אלוהים והכירו בכך שדבריו הם אמת. לכן הם מקבלים את הופעתו של ישוע ואת עבודתו, ונשמעים לה. רק אנשים כאלה נישאים באמת השמיימה בפני אלוהים. אם אדם רק ממתין להתגלות אלוהית ומזניח את לימוד הדברים שאומרת רוח הקודש לכל הכנסיות, עבודתו של אלוהים כבר סילקה את אותו אדם מן הדרך, והוא יהיה בין אלה שיקוננו ויחרקו בשיניהם כאשר הם יילכדו באסונות.

מתוך התסריט לסרט: תעלומת האלוהות

ב. שאלות ותשובות על האופן שבו מתגשם בואו של ישוע אדוננו (בחשאי ובגלוי)