book-2d-witnesses-for-Christ.png

עדויות על המשיח של אחרית הימים

האל הכול יכול, המשיח של אחרית הימים, ביטא מגוון של אמיתות, חשף כל אמת ותעלומה בספרי הקודש וגילה לאנושות את הסוד של שלושת שלבי העבודה של אלוהים, את התעלומה של התגלמותו של אלוהים כבשר ודם, את התעלומה של עבודת המשפט של אלוהים באחרית הימים וכו'. כל זאת מעיד על כך שהאל הכול יכול הוא שובו של ישוע אדוננו, ושהוא הופעתו של אלוהים באחרית הימים.

תוכן העניינים

  • 1
  • 2
  • 3

חלק 1:

20 אמיתות בנוגע להפצת הבשורה ונשיאת עדות על אלוהים

א. יש לשאת עדות על היבט האמת הנוגע להתגלמותו של אלוהים כבשר ודם

ב. האמיתות בנוגע לשלושת שלבי העבודה של אלוהים לישועת האדם

ג. האמיתות בנוגע לעבודת המשפט של אלוהים באחרית הימים

ד. האמיתות בנוגע לקשר שבין שלושת שלבי עבודתו של אלוהים לבין שמותיו

ה. ההבדלים בין עבודת המשפט של אלוהים באחרית הימים לבין עבודת הגאולה שלו בעידן החסד

ו. ההבדלים בין זכייה בישועה בעידן החסד לבין הישועה המלאה שבעידן המלכות

ז. ההבדלים בין דרך ההכאה על חטא בעידן החסד ודרך חיי הנצח באחרית הימים

ח. ההבדלים בין עבודתו של אלוהים לבין עבודתו של האדם

ט. המשיח הוא התגשמות של אלוהים עצמו

י. האמיתות בנוגע לאופן שבו יש להכיר את אלוהים

יא. האמיתות בנוגע לקשר בין אלוהים לבין ספרי הקודש

יב. האמיתות בנוגע לעלמות החכמות ששמעו את קולו של אלוהים

יג. חשיבותה של התגלמותו של אלוהים בסין באחרית הימים

יד. ההבדלים בין הכנסייה של אלוהים לבין קבוצות דתיות

טו. כיצד יש להבחין במהות העולם הדתי שמתריס נגד אלוהים

טז. האם אלוהים הוא אכן האלוהות המשולשת או האל האחד האמיתי?

יז. האופן שבו ניתן להבחין בין המציאות של האמת וידע תיאולוגי

יח. מה פירוש הדבר להישמע לרצונו של אלוהים ומהי עדות אמיתית?

יט. מדוע הדרך האמיתית נרדפת מאז ימי קדם?

כ. המשמעות האמיתית של הילקחות והינשאות בפני כס מלכותו של אלוהים

  • 1
  • 2
  • 3

הורדה